Navigatie overslaan

Hybride HPC in Azure met HPC Pack

Microsoft HPC Pack is een gratis HPC-oplossing (High Performance Computing) die is gebouwd op Microsoft Azure en Windows Server-technologieën. Bij HPC Pack worden diverse implementatie-, beheer-, taakplannings- en bewakingshulpmiddelen gecombineerd voor uw Windows- en Linux HPC-clusteromgeving, zodat u beschikt over een flexibel platform voor het on premises en in Azure ontwikkelen en uitvoeren van HPC-toepassingen.

Deze oplossing demonstreert het proces voor het gebruik van HPC Pack om een hybride (on-premises en Azure) HPC-omgeving te maken.

Hybrid HPC in Azure with HPC PackMicrosoft HPC Pack is a free high performance computing (HPC) solution built on Microsoft Azure and Windows Server technologies. HPC Pack combines a comprehensive set of deployment, administration, job scheduling, and monitoring tools for your Windows and Linux HPC cluster environment, providing a flexible platform for developing and running HPC applications on premises and in Azure.7654321

Aanmelden bij hoofdknooppunt voor on-premises

Azure Compute-knooppunten aan het cluster toevoegen

De rekenknooppunten starten

Taken naar het cluster verzenden

HPC Pack verzendt taken naar on-premises en Azure-knooppunten op basis van de geselecteerde knooppuntgroep

De voortgang van taken controleren

De rekenknooppunten stoppen of automatisch schalen configureren

  1. 1 Aanmelden bij hoofdknooppunt voor on-premises
  2. 2 Azure Compute-knooppunten aan het cluster toevoegen
  3. 3 De rekenknooppunten starten
  4. 4 Taken naar het cluster verzenden
  1. 5 HPC Pack verzendt taken naar on-premises en Azure-knooppunten op basis van de geselecteerde knooppuntgroep
  2. 6 De voortgang van taken controleren
  3. 7 De rekenknooppunten stoppen of automatisch schalen configureren

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Virtual Machines

Maak binnen enkele seconden virtuele Windows- en Linux-machines.

Microsoft HPC Pack

Gratis HPC-oplossing (High Performance Computing) gebouwd op Microsoft Azure en Windows Server-technologieën.

Productinformatie

Met de links aan de rechterkant komt u bij documentatie over de implementatie en het beheer van sommige producten.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Big compute with Azure BatchBig compute and high performance computing (HPC) workloads are normally compute intensive and can be run in parallel, taking advantage of the scale and flexibility of the cloud. The workloads are often run asynchronously using batch processing, with compute resources required to run the work and job scheduling required to specify the work. Examples of Big Compute and HPC workloads include financial risk Monte Carlo simulations, image rendering, media transcoding, file processing, and engineering or scientific simulations.643521

Big Compute met behulp van Azure Batch

Big Compute- en HPC-workloads (High Performance Computing) zijn normaal gesproken rekenintensief en kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd, waarbij ze profiteren van de schaal en flexibiliteit van de cloud. De workloads worden vaak asynchroon uitgevoerd door middel van batchverwerking, waarbij rekenresources zijn vereist om het werk uit te voeren en het werk door middel van taakplanning moet worden opgegeven. Voorbeelden van Big Compute- en HPC-workloads zijn Monte-Carlosimulaties voor financiële risico's, rendering van afbeeldingen, transcodering van media, verwerking van bestanden en technische of wetenschappelijke simulaties.