Hybride connectiviteit met Azure Stack

Met Azure Stack kunt u Azure-services on-premises of in de cloud implementeren met een toepassingslogica, ontwikkelingsparadigma en bedieningsmethodiek met consistentie.

Hybride cloudtoepassingen zijn een enkelvoudig systeem met onderdelen die in zowel Azure als Azure Stack draaien. Deze oplossingsblauwdruk heeft betrekking op het tot stand brengen van connectiviteit voor elke toepassing waarbij communicatie nodig is tussen de openbare Azure-cloud en on-premises Azure Stack-onderdelen. Hybride connectiviteit is een basisblauwdruk die van toepassing is op de meeste Azure Stack-oplossingen.

Opmerking: Dit is niet van toepassing op Azure Stack-implementaties waarvan de verbinding met openbaar internet is verbroken.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Implementeer een virtueel netwerk in Azure en Azure Stack.

Implementeer een virtueel-netwerkgateway in Azure en Azure Stack.

Implementeer virtuele machines in elk virtueel netwerk.

Breng een VPN-verbinding tot stand via openbaar internet tussen de netwerkgateways.

  1. 1 Implementeer een virtueel netwerk in Azure en Azure Stack.
  2. 2 Implementeer een virtueel-netwerkgateway in Azure en Azure Stack.
  1. 3 Implementeer virtuele machines in elk virtueel netwerk.
  2. 4 Breng een VPN-verbinding tot stand via openbaar internet tussen de netwerkgateways.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Virtual Network

Privénetwerken inrichten, optioneel verbinding maken met on-premises datacenters.

Virtueel-netwerkgateway

Meer informatie over het configureren van VPN Gateway, een gateway voor een virtueel privénetwerk.

Virtual Machines

Richt virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden in.

Azure Stack

Azure Stack is een hybride cloudplatform waarmee u Azure-services on-premises kunt gebruiken.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybride CI/CD met Azure Stack

Het implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Hybride identiteit met Azure Stack

De behoefte om toepassingsonderdelen on-premises te houden, hoeft geen beletsel te zijn om cloudtechnologieën in te voeren. Met Azure Stack kunnen app-onderdelen on-premises blijven bij hun interactie met onderdelen die in de openbare Azure-cloud draaien. Met deze blauwdruk kunnen teams de identiteit van gebruikers en toepassingen op een manier beheren die consistent is in meerdere clouds.