Hybride connectiviteit met Azure Stack

Met Azure Stack kunt u Azure-services on-premises of in de cloud implementeren met een toepassingslogica, ontwikkelingsparadigma en bedieningsmethodiek met consistentie.

Hybride cloudtoepassingen zijn een enkelvoudig systeem met onderdelen die in zowel Azure als Azure Stack draaien. Deze oplossingsblauwdruk heeft betrekking op het tot stand brengen van connectiviteit voor elke toepassing waarbij communicatie nodig is tussen de openbare Azure-cloud en on-premises Azure Stack-onderdelen. Hybride connectiviteit is een basisblauwdruk die van toepassing is op de meeste Azure Stack-oplossingen.

Opmerking: Dit is niet van toepassing op Azure Stack-implementaties waarvan de verbinding met openbaar internet is verbroken.

Conectividad híbrida con Azure StackAzure Stack le permite implementar servicios de Azure en local o en la nube con una lógica de aplicación, un paradigma de desarrollo y una metodología de operaciones coherentes. Las aplicaciones en la nube híbrida son un único sistema que tiene componentes que se ejecutan tanto en Azure como en Azure Stack. Este plan de solución es relevante para establecer la conectividad para cualquier aplicación que implique comunicaciones entre la nube pública de Azure y los componentes locales de Azure Stack. La conectividad híbrida es un plan básico que se aplicará a la mayoría de las soluciones de Azure Stack. Nota: Esto no se aplica a las implementaciones de Azure Stack que están desconectadas de Internet pública.4321321

Implementeer een virtueel netwerk in Azure en Azure Stack.

Implementeer een virtueel-netwerkgateway in Azure en Azure Stack.

Implementeer virtuele machines in elk virtueel netwerk.

Breng een VPN-verbinding tot stand via openbaar internet tussen de netwerkgateways.

  1. 1 Implementeer een virtueel netwerk in Azure en Azure Stack.
  2. 2 Implementeer een virtueel-netwerkgateway in Azure en Azure Stack.
  1. 3 Implementeer virtuele machines in elk virtueel netwerk.
  2. 4 Breng een VPN-verbinding tot stand via openbaar internet tussen de netwerkgateways.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Virtual Network

Privénetwerken inrichten, optioneel verbinding maken met on-premises datacenters.

Virtueel-netwerkgateway

Meer informatie over het configureren van VPN Gateway, een gateway voor een virtueel privénetwerk.

Virtual Machines

Richt virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden in.

Azure Stack

Azure Stack is een hybride cloudplatform waarmee u Azure-services on-premises kunt gebruiken.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

CI/CD híbridos con Azure StackLa implementación de un enfoque de integración continua (CI) y desarrollo continuo (CD) para desplegar aplicaciones se vuelve difícil cuando las aplicaciones locales se construyen y usan de formas diferentes a las aplicaciones en la nube. Tener un conjunto coherente de procesos y herramientas de desarrollo en la nube pública de Azure y en los entornos locales de Azure Stack facilita a las organizaciones la implementación de una la práctica de CI/CD. Las aplicaciones y los servicios implementados de la manera correcta en Azure y Azure Stack son esencialmente intercambiables y pueden ejecutarse en cualquier ubicación.123455

Hybride CI/CD met Azure Stack

Het implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.

Identidad híbrida con Azure StackLa necesidad de mantener los componentes de las aplicaciones en local no tiene por qué ser una barrera para la adopción de tecnologías en la nube. Con Azure Stack, los componentes de las aplicaciones pueden residir en local mientras interactúan con los componentes que se ejecutan en la nube pública de Azure. Este plan permite a los equipos administrar la identidad de los usuarios y las aplicaciones de una manera coherente en todas las nubes.12334556

Hybride identiteit met Azure Stack

De behoefte om toepassingsonderdelen on-premises te houden, hoeft geen beletsel te zijn om cloudtechnologieën in te voeren. Met Azure Stack kunnen app-onderdelen on-premises blijven bij hun interactie met onderdelen die in de openbare Azure-cloud draaien. Met deze blauwdruk kunnen teams de identiteit van gebruikers en toepassingen op een manier beheren die consistent is in meerdere clouds.