Hybride CI/CD met Azure Stack

Het implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways to cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it a lot easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Een technicus brengt wijzigingen aan in de toepassingscode en ARM-sjabloon.

De code en ARM-sjabloon worden aangemeld in Git voor Visual Studio Team Services.

Continue integratie activeert de app-versie en moduletests.

De trigger voor continue implementatie regelt de implementatie van app-artefacten met omgevingsspecifieke parameters.

Implementatie in de App Service-functie van zowel Azure als Azure Stack.

  1. 1 Een technicus brengt wijzigingen aan in de toepassingscode en ARM-sjabloon.
  2. 2 De code en ARM-sjabloon worden aangemeld in Git voor Visual Studio Team Services.
  3. 3 Continue integratie activeert de app-versie en moduletests.
  1. 4 De trigger voor continue implementatie regelt de implementatie van app-artefacten met omgevingsspecifieke parameters.
  2. 5 Implementatie in de App Service-functie van zowel Azure als Azure Stack.

Begeleiding bij implementatie

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn’t have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Hybride identiteit met Azure Stack

De behoefte om toepassingsonderdelen on-premises te houden, hoeft geen beletsel te zijn om cloudtechnologieën in te voeren. Met Azure Stack kunnen app-onderdelen on-premises blijven bij hun interactie met onderdelen die in de openbare Azure-cloud draaien. Met deze blauwdruk kunnen teams de identiteit van gebruikers en toepassingen op een manier beheren die consistent is in meerdere clouds.