Gaming met Cosmos DB

Schaal uw database op flexibele wijze voor het afhandelen van onvoorspelbare pieken en lever multiplayerervaringen met lage latentie op een wereldwijde schaal.

Cosmos DB를 사용한 게임예기치 않은 갑작스러운 트래픽 증가에 대비하여 데이터베이스 크기를 탄력적으로 조정하고, 글로벌 수준에서 대기 시간이 짧은 멀티플레이어 환경을 사용해보십시오.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Personalization using Cosmos DBGenerate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

Personalization using Cosmos DB

Generate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights