Gaming met Cosmos DB

Schaal uw database op flexibele wijze voor het afhandelen van onvoorspelbare pieken en lever multiplayerervaringen met lage latentie op een wereldwijde schaal.

使用 Cosmos DB 的游戏灵活缩放数据库以适应不可预测的流量突发状况,并在全球范围内提供低延迟的多玩家体验。

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

使用 Cosmos DB 实现个性化使用低延迟、可调整的一致性设置获取即时见解,为客户生成个性化的实时建议

Personalization using Cosmos DB

Generate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights