Gaming met Azure Database for MySQL

Schaal uw database op flexibele wijze voor het afhandelen van onvoorspelbare pieken en lever multiplayerervaringen met lage latentie.

Gaming using Azure Database for MySQLScale your databases elastically to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency, multi-player experiences.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state-of-the-art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

Intelligente apps met Azure Database for MySQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.