Apps voor financieel beheer met Azure Database for MySQL

Sla veilig kritieke gegevens op en bied gebruikers hoogwaardige analyses en inzichten over cumulatieve gegevens met geïntegreerde beveiliging en prestaties.

Azure Database for MySQL을 사용한 재무 관리 앱기본 제공 보안 및 성능을 사용하여 안전하게 중요한 데이터를 저장하고 집계된 데이터에 대한 높은 가치의 분석 및 정보를 사용자에게 제공하세요.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Intelligente apps met Azure Database for MySQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.