Chatbot voor bedrijfsproductiviteit

Azure Bot Service kan gemakkelijk worden gecombineerd met Language Understanding om krachtige bots voor bedrijfsproductiviteit te bouwen, waardoor organisaties algemene werkactiviteiten kunnen stroomlijnen door de integratie van externe systemen, zoals Office 365 agenda, klantcases opgeslagen in Dynamics CRM en nog veel meer.

Chatbot de Produtividade EmpresarialO Serviço de Bot do Azure pode ser combinado facilmente com o Reconhecimento Vocal para criar bots de produtividade empresarial eficientes, permitindo que as organizações agilizem as atividades de trabalho comuns integrando sistemas externos, como o calendário do Office 365, os casos de cliente armazenados no Dynamics CRM e muito mais.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Medewerker opent de bot voor bedrijfsproductiviteit

Azure Active Directory valideert de identiteit van de medewerker

De bot kan via de Azure Graph de Office 365-agenda van de medewerker opvragen

Met behulp van gegevens die zijn verzameld uit de agenda heeft de bot toegang tot informatie over de case in Dynamics CRM

De informatie wordt geretourneerd aan de medewerker die de gegevens kan filteren zonder de bot te verlaten

Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

  1. 1 Medewerker opent de bot voor bedrijfsproductiviteit
  2. 2 Azure Active Directory valideert de identiteit van de medewerker
  3. 3 De bot kan via de Azure Graph de Office 365-agenda van de medewerker opvragen
  1. 4 Met behulp van gegevens die zijn verzameld uit de agenda heeft de bot toegang tot informatie over de case in Dynamics CRM
  2. 5 De informatie wordt geretourneerd aan de medewerker die de gegevens kan filteren zonder de bot te verlaten
  3. 6 Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Commerce chatbot

Ontwikkelaars kunnen met de combinatie van Azure Bot Service en Language Understanding conversatie-interfaces maken voor verschillende scenario's zoals bankieren, reizen en entertainment. Zo kan de receptionist van een hotel bijvoorbeeld een bot gebruiken om de traditionele interacties tussen e-mail en telefoongesprekken te verbeteren. Dit kan door een klant via Azure Active Directory te valideren en Cognitive Services te gebruiken om klantaanvragen beter contextueel te verwerken met tekst en spraak. De spraakherkenningsservice kan worden toegevoegd om spraakopdrachten te ondersteunen.