Navigatie overslaan

Chatbot voor bedrijfsproductiviteit

Azure Bot Service kan gemakkelijk worden gecombineerd met Language Understanding om krachtige bots voor bedrijfsproductiviteit te bouwen, waardoor organisaties algemene werkactiviteiten kunnen stroomlijnen door de integratie van externe systemen, zoals Office 365 agenda, klantcases opgeslagen in Dynamics CRM en nog veel meer.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Medewerker opent de bot voor bedrijfsproductiviteit

Azure Active Directory valideert de identiteit van de medewerker

De bot kan via de Azure Graph de Office 365-agenda van de medewerker opvragen

Met behulp van gegevens die zijn verzameld uit de agenda heeft de bot toegang tot informatie over de case in Dynamics CRM

De informatie wordt geretourneerd aan de medewerker die de gegevens kan filteren zonder de bot te verlaten

Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

  1. 1 Medewerker opent de bot voor bedrijfsproductiviteit
  2. 2 Azure Active Directory valideert de identiteit van de medewerker
  3. 3 De bot kan via de Azure Graph de Office 365-agenda van de medewerker opvragen
  1. 4 Met behulp van gegevens die zijn verzameld uit de agenda heeft de bot toegang tot informatie over de case in Dynamics CRM
  2. 5 De informatie wordt geretourneerd aan de medewerker die de gegevens kan filteren zonder de bot te verlaten
  3. 6 Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Bot de chat para operaciones comercialesDe forma conjunta, Azure Bot Service y el servicio Language Understanding permiten a los desarrolladores crear interfaces de conversación para distintos escenarios, como banca, viajes y entretenimiento. Por ejemplo, un recepcionista de hotel puede usar un bot para mejorar las interacciones tradicionales de correo electrónico y llamadas telefónicas mediante la validación de un cliente a través de Azure Active Directory y el uso de Cognitive Services para mejorar el procesamiento contextual de las solicitudes de los clientes mediante texto y voz. Se puede agregar el servicio de reconocimiento de voz para admitir los comandos de voz.1237456

Commerce chatbot

Ontwikkelaars kunnen met de combinatie van Azure Bot Service en Language Understanding conversatie-interfaces maken voor verschillende scenario's zoals bankieren, reizen en entertainment. Zo kan de receptionist van een hotel bijvoorbeeld een bot gebruiken om de traditionele interacties tussen e-mail en telefoongesprekken te verbeteren. Dit kan door een klant via Azure Active Directory te valideren en Cognitive Services te gebruiken om klantaanvragen beter contextueel te verwerken met tekst en spraak. De spraakherkenningsservice kan worden toegevoegd om spraakopdrachten te ondersteunen.