Navigatie overslaan

Optimalisatie van de energietoelevering

Binnen een energienetwerk zijn energieconsumenten betrokken bij diverse typen energielevering, handel en opslagonderdelen zoals substations, accu’s, windmolens, zonnepanelen en microturbines, maar ook bij vraaggedreven aanbestedingen, om aan de respectieve vraag daaraan te voldoen en de kosten voor energiecontracten te minimaliseren. Hiervoor moet de netwerkbeheerder bepalen hoeveel energie aan elk type van deze bronnen wordt toegewezen binnen een bepaalde periode, gezien de prijzen van het gebruik van verschillende energiebronnen en de capaciteiten en fysieke kenmerken daarvan.

Deze oplossing is gebouwd op de Cortana Intelligence Suite en externe opensourcetools en berekent de optimale afgifte van energie-eenheden van verschillende energiebrontypen. Deze oplossing toont het vermogen van Cortana Intelligence Suite om externe tools in te voegen om parallelle numerieke optimalisatieproblemen op te lossen via een Azure-batch met Virtuele Machines van Azure.

Energy Supply OptimisationIn an energy grid, energy consumers are engaged with various types of energy supplying, trading and storage components such as substations, batteries, windfarms and solar panels, micro-turbines, as well as demand response bids, to meet their respective demands and minimise the cost of energy commitment. To do so, the grid operator must determine how much energy each type of the resources should commit over a time frame, given the prices of soliciting different types of resources and the capacities and the physical characteristics of them.

Vrijwaring

© 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie wordt als zodanig geleverd en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verstrekte informatie. Gegevens van derden zijn gebruikt om de oplossing te genereren. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief het aanschaffen en naleven van relevante licenties om vergelijkbare gegevenssets te maken.

Energy Supply OptimisationIn an energy grid, energy consumers are engaged with various types of energy supplying, trading and storage components such as substations, batteries, windfarms and solar panels, micro-turbines, as well as demand response bids, to meet their respective demands and minimise the cost of energy commitment. To do so, the grid operator must determine how much energy each type of the resources should commit over a time frame, given the prices of soliciting different types of resources and the capacities and the physical characteristics of them.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Prognose van olie- en gastankniveau

Tegenwoordig reageren de meeste faciliteiten reactief op problemen in tankniveaus. Dit leidt vaak tot lekkages, noodstops, hoge saneringskosten, regelgevingskwesties, dure reparaties en boetes. Door een prognose te maken van het tankniveau kunt u deze en andere problemen beheren en verminderen.