Architectuur voor de oplossing:Digitale media voor video-on-demand

Een eenvoudige video-on-demand-oplossing die de mogelijkheid biedt tot het streamen van video-inhoud, zoals films, nieuwsfragmenten, sportfragmenten, trainingsvideo's en zelfstudiemateriaal voor klanten, naar elk voor video geschikt eindpuntapparaat, dan wel elke mobiele toepassing of bureaubladbrowser die geschikt is voor video. Videobestanden worden geüpload naar Azure Blob Storage, gecodeerd naar een multi-bitrate standaardindeling en vervolgens gedistribueerd via alle belangrijke adaptieve bitrate streamingprotocollen (HLS, MPEG-DASH, Smooth) naar de Azure Media Player-client.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: Blob Storage, CDN (Content Delivery Network) en de Azure Media Player. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Digitale Video on Demand-MedienDiese grundlegende Video-on-Demand-Lösung bietet Ihnen die Möglichkeit, aufgezeichnete Videoinhalte wie z.B. Filme, Nachrichten, Sportereignisse, Schulungsvideos oder Kundendiensttutorials an beliebige videofähige Endpunktgeräte, mobile Anwendungen oder Desktopbrowser zu streamen. Videodateien werden in Azure Blob Storage hochgeladen, in ein Standardformat mit Mehrfachbitrate codiert und dann über alle gängigen Streamingprotokolle mit adaptiver Bitrate (HLS, MPEG-DASH, Smooth) an den Azure Media Player-Client verteilt.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Blob Storage

Sla grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens op, zoals tekst of binaire gegevens, waartoe u vervolgens vanaf elke locatie toegang hebt via HTTP of HTTPS. U kunt Blob-opslag gebruiken om gegevens te publiceren zodat ze zichtbaar zijn voor de hele wereld, of u kunt toepassingsgegevens op een privélocatie opslaan.

Azure Encoder

Coderingstaken behoren tot de vaakst uitgevoerde bewerkingen in Media Services. U creëert coderingstaken om mediabestanden te converteren van de ene naar de andere indeling.

Azure-streaming-eindpunt

Een streamingservice waarmee inhoud direct naar een client-afspeeltoepassing kan worden geleverd of naar een netwerk voor contentlevering (Content Delivery Network, CDN) om verder te worden gedistribueerd.

CDN (Content Delivery Network)

Biedt beveiligde, betrouwbare inhoudslevering met een breed wereldwijd bereik en een uitgebreide reeks functies.

Azure Media Player

Maakt standaard gebruik van industriële standaarden, zoals HTML5 (MSE/EME), om een geavanceerde adaptieve streamingervaring te geven. Ontwikkelaars hebben altijd toegang tot API's via een geïntegreerde JavaScript-interface, welke afspeeltechnologie ze ook gebruiken.

Inhoudsbeveiliging met multi-DRM

Zorgt voor de veilige levering van inhoud door gebruik te maken van de multi-DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) of AES Clear Key-versleuteling

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Livestreaming von digitalen MedienMithilfe einer Livestreaminglösung können Sie Videos in Echtzeit erfassen und an Kunden übertragen, z.B. um Interviews, Konferenzen oder Sportereignisse online zu streamen. Diese Lösung erfasst Videoinhalte über eine Videokamera und sendet sie an einen Kanaleingabeendpunkt. Der Liveeingabestream wird vom Kanal empfangen und über einen Streamingendpunkt für das Streaming in Webbrowsern oder mobilen Apps zur Verfügung gestellt. Der Kanal stellt außerdem einen Überwachungsendpunkt für die Vorschau bereit, mit dem Sie Ihren Stream vorab anzeigen und überprüfen können, bevor er weiter verarbeitet und bereitgestellt wird. Die erfassten Inhalte können vom Kanal auch aufgezeichnet und gespeichert werden, um sie später zu streamen (Video-on-Demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Een oplossing voor live streamen voor het opnemen van video in real time om deze in real time uit te zenden naar klanten, bijvoorbeeld online streamen van interviews, conferenties of sportevenementen. In deze oplossing worden videobeelden opgenomen met een videocamera en worden deze naar een invoereindpunt voor een kanaal verzonden. Het kanaal ontvangt de live ingevoerde stream en maakt deze beschikbaar voor streamen via een streaming-eindpunt naar een webbrowser of een mobiel app. Het kanaal biedt ook een voorbeeldbewakingseindpunt om een voorbeeldstream te gebruiken en uw stream te valideren voordat deze verder wordt verwerkt en geleverd. Het kanaal kan de opgenomen inhoud vastleggen en opslaan om later te worden gestreamd (video-on-demand).

Meer informatie
Stichwortsuche/Spracherkennung/optische Zeichenerkennung bei digitalen MedienMit einer Spracherkennungslösung können Sie Sprache in statischen Videodateien erkennen und als Standardinhalt verwalten, um z.B. Mitarbeitern zu ermöglichen, in Schulungsvideos nach bestimmten Wörtern oder Sätzen zu suchen oder schnell zu einer bestimmten Stelle im Video zu springen. Diese Lösung ermöglicht Benutzern das Hochladen statischer Videos auf eine Azure-Website. Der Azure Media Indexer nutzt die Spracheingabe-API, um in Videos enthaltene Sprachinhalte zu indizieren und sie in SQL Azure zu speichern. Sie können mithilfe von Azure-Web-Apps nach Wörtern oder Satzteilen suchen und eine Liste der Ergebnisse abrufen. Durch die Auswahl eines Ergebnisses sehen Sie, in welchem Video das Wort oder der Satzteil vorkommt.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Een spraak-naar-tekstoplossing waarmee u gesproken tekst in statische videobestanden kunt identificeren, zodat u deze als standaardinhoud kunt beheren, bijvoorbeeld om werknemers toe te staan om binnen trainingsvideo's naar gesproken woorden of zinsdelen te zoeken, en om hen vervolgens in staat stellen snel naar het desbetreffende moment in de video te gaan. Met behulp van deze oplossing kunt u statische video's uploaden naar een Azure-website. De Azure Media Indexer maakt gebruik van de Spraak-API om de gesproken tekst binnen de video's te indexeren en in SQL Azure op te slaan. U kunt met behulp van Azure Web Apps zoeken naar woorden of zinsdelen en een lijst met resultaten ophalen. Als u een resultaat selecteert, kunt u zien waar het woord of zinsdeel in de video wordt gebruikt.

Meer informatie