Navigatie overslaan

Architectuur voor de oplossing:Digitale media voor video-on-demand

Een eenvoudige video-on-demand-oplossing die de mogelijkheid biedt tot het streamen van video-inhoud, zoals films, nieuwsfragmenten, sportfragmenten, trainingsvideo's en zelfstudiemateriaal voor klanten, naar elk voor video geschikt eindpuntapparaat, dan wel elke mobiele toepassing of bureaubladbrowser die geschikt is voor video. Videobestanden worden geüpload naar Azure Blob Storage, gecodeerd naar een multi-bitrate standaardindeling en vervolgens gedistribueerd via alle belangrijke adaptieve bitrate streamingprotocollen (HLS, MPEG-DASH, Smooth) naar de Azure Media Player-client.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: Blobopslag, CDN (Content Delivery Network) en de Azure Media Player. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Video-on-demand digital mediaA basic video-on-demand solution that gives you the capability to stream recorded video content such as movies, news clips, sports segments, training videos, and customer support tutorials to any video-capable endpoint device, mobile application, or desktop browser. Video files are uploaded to Azure Blob storage, encoded to a multi-bitrate standard format, and then distributed via all major adaptive bit-rate streaming protocols (HLS, MPEG-DASH, Smooth) to the Azure Media Player client.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Blobopslag

Sla grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens op, zoals tekst of binaire gegevens, waartoe u vervolgens vanaf elke locatie toegang hebt via HTTP of HTTPS. U kunt Blob-opslag gebruiken om gegevens te publiceren zodat ze zichtbaar zijn voor de hele wereld, of u kunt toepassingsgegevens op een privélocatie opslaan.

Azure Encoder

Coderingstaken behoren tot de vaakst uitgevoerde bewerkingen in Media Services. U creëert coderingstaken om mediabestanden te converteren van de ene naar de andere indeling.

Azure-streaming-eindpunt

Een streamingservice waarmee inhoud direct naar een client-afspeeltoepassing kan worden geleverd of naar een netwerk voor contentlevering (Content Delivery Network, CDN) om verder te worden gedistribueerd.

CDN (Content Delivery Network)

Biedt beveiligde, betrouwbare inhoudslevering met een breed wereldwijd bereik en een uitgebreide reeks functies.

Azure Media Player

Maakt standaard gebruik van industriële standaarden, zoals HTML5 (MSE/EME), om een geavanceerde adaptieve streamingervaring te geven. Ontwikkelaars hebben altijd toegang tot API's via een geïntegreerde JavaScript-interface, welke afspeeltechnologie ze ook gebruiken.

Inhoudsbeveiliging met multi-DRM

Zorgt voor de veilige levering van inhoud door gebruik te maken van de multi-DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) of AES Clear Key-versleuteling

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitale media voor live streamen

Een oplossing voor live streamen voor het opnemen van video in real time om deze in real time uit te zenden naar klanten, bijvoorbeeld online streamen van interviews, conferenties of sportevenementen. In deze oplossing worden videobeelden opgenomen met een videocamera en worden deze naar een invoereindpunt voor een kanaal verzonden. Het kanaal ontvangt de live ingevoerde stream en maakt deze beschikbaar voor streamen via een streaming-eindpunt naar een webbrowser of een mobiel app. Het kanaal biedt ook een voorbeeldbewakingseindpunt om een voorbeeldstream te gebruiken en uw stream te valideren voordat deze verder wordt verwerkt en geleverd. Het kanaal kan de opgenomen inhoud vastleggen en opslaan om later te worden gestreamd (video-on-demand).

Meer informatie
Keyword search/speech-to-text/OCR digital mediaA speech-to-text solution allows you to identify speech in static video files so you can manage it as standard content, such as allowing employees to search within training videos for spoken words or phrases, and then enabling them to quickly navigate to the specific moment in the video. This solution allows you to upload static videos to an Azure website. The Azure Media Indexer uses the Speech API to index the speech within the videos and stores it in SQL Azure. You can search for words or phrases by using Azure Web Apps and retrieve a list of results. Selecting a result enables you to see where in the video the word or phrase is mentioned.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Digitale media voor trefwoorden zoeken/spraak naar tekst/OCR

Een spraak-naar-tekstoplossing waarmee u gesproken tekst in statische videobestanden kunt identificeren, zodat u deze als standaardinhoud kunt beheren, bijvoorbeeld om werknemers toe te staan om binnen trainingsvideo's naar gesproken woorden of zinsdelen te zoeken, en om hen vervolgens in staat stellen snel naar het desbetreffende moment in de video te gaan. Met behulp van deze oplossing kunt u statische video's uploaden naar een Azure-website. De Azure Media Indexer maakt gebruik van de Spraak-API om de gesproken tekst binnen de video's te indexeren en in SQL Azure op te slaan. U kunt met behulp van Azure Web Apps zoeken naar woorden of zinsdelen en een lijst met resultaten ophalen. Als u een resultaat selecteert, kunt u zien waar het woord of zinsdeel in de video wordt gebruikt.

Meer informatie