Architectuur voor de oplossing:Digitale media voor trefwoorden zoeken/spraak naar tekst/OCR

Een spraak-naar-tekstoplossing waarmee u gesproken tekst in statische videobestanden kunt identificeren, zodat u deze als standaardinhoud kunt beheren, bijvoorbeeld om werknemers toe te staan om binnen trainingsvideo's naar gesproken woorden of zinsdelen te zoeken, en om hen vervolgens in staat stellen snel naar het desbetreffende moment in de video te gaan. Met behulp van deze oplossing kunt u statische video's uploaden naar een Azure-website. De Azure Media Indexer maakt gebruik van de Spraak-API om de gesproken tekst binnen de video's te indexeren en in SQL Azure op te slaan. U kunt met behulp van Azure Web Apps zoeken naar woorden of zinsdelen en een lijst met resultaten ophalen. Als u een resultaat selecteert, kunt u zien waar het woord of zinsdeel in de video wordt gebruikt.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: CDN (Content Delivery Network) en de Azure Search. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Pesquisa de palavras-chave/voz para texto/multimédia digital OCRUma solução de voz para texto que lhe permite identificar voz em ficheiros de vídeo estático para que possa geri-lo como conteúdo padrão, como permitir que os funcionários pesquisem palavras ou frases faladas em vídeos de formação e assim permitindo que naveguem rapidamente para um momento específico no vídeo. Esta solução permite-lhe carregar vídeos estáticos para um site do Azure. O Azure Media Indexer utiliza a API de Voz para indexar a voz falada nos vídeos e armazená-la no SQL Azure. Pode procurar por palavras ou frases utilizando as Aplicações Web do Azure e obter uma lista de resultados. Selecionar um resultado permite-lhe ver no vídeo onde é mencionada a palavra ou frase.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Blob-opslag

Sla grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens op, zoals tekst of binaire gegevens, waartoe u vervolgens vanaf elke locatie toegang hebt via HTTP of HTTPS. U kunt Blob-opslag gebruiken om gegevens te publiceren zodat ze zichtbaar zijn voor de hele wereld, of u kunt toepassingsgegevens op een privélocatie opslaan.

Azure-codering

Coderingstaken behoren tot de vaakst uitgevoerde bewerkingen in Media Services. U creëert coderingstaken om mediabestanden te converteren van de ene naar de andere indeling.

Azure-streaming-eindpunt

Vertegenwoordigt een streamingservice waarmee inhoud direct naar een clientafspeeltoepassing kan worden geleverd of naar een netwerk voor contentlevering (Content Delivery Network, CDN) om verder te worden gedistribueerd.

CDN (Content Delivery Network)

Biedt beveiligde, betrouwbare inhoudslevering met een breed wereldwijd bereik en een uitgebreide reeks functies.

Azure Media Player

Maakt standaard gebruik van industriële standaarden, zoals HTML5 (MSE/EME), om een geavanceerde adaptieve streamingervaring te geven. Ontwikkelaars hebben altijd toegang tot API's via een geïntegreerde JavaScript-interface, welke afspeeltechnologie ze ook gebruiken.

Azure Search

Delegeert het beheer van de search-as-a-service-server en van de infrastructuur aan Microsoft, waardoor voor u enkel een gebruiksklare service overblijft waarin u uw gegevens kunt invullen en die u vervolgens kunt gebruiken om zoekfunctionaliteit aan uw web- of mobiele toepassing toe te voegen.

Web Apps

Fungeert als host voor de website of webtoepassing.

Azure Media Indexer

Hiermee kunt u de inhoud van uw mediabestanden doorzoekbaar maken en kunt u een volledig uitgeschreven tekstversie genereren van ondertitels en trefwoorden. U kunt één mediabestand verwerken of meerdere mediabestanden als batch verwerken.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Multimédia digital de vídeo a pedidoUma solução básica de vídeo a pedido que oferece a capacidade de transmitir em fluxo conteúdo de vídeo gravado, como filmes, excertos de notícias, segmentos desportivos, vídeos de formação e tutoriais de suporte ao cliente em qualquer dispositivo, aplicação móvel ou browser de computador de ponto final compatível com vídeo. Os ficheiros de vídeo são carregados no Armazenamento de Blobs do Azure, codificados num formato padrão de velocidade de transmissão múltipla e, em seguida, distribuídos através dos principais protocolos adaptivos de transmissão em fluxo de taxa de bits (HLS, MPEG-DASH, Smooth) para o cliente Leitor de Multimédia do Azure.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Digitale media voor video-on-demand

Een eenvoudige video-on-demand-oplossing die de mogelijkheid biedt tot het streamen van video-inhoud, zoals films, nieuwsfragmenten, sportfragmenten, trainingsvideo's en zelfstudiemateriaal voor klanten, naar elk voor video geschikt eindpuntapparaat, dan wel elke mobiele toepassing of bureaubladbrowser die geschikt is voor video. Videobestanden worden geüpload naar Azure Blob Storage, gecodeerd naar een multi-bitrate standaardindeling en vervolgens gedistribueerd via alle belangrijke adaptieve bitrate streamingprotocollen (HLS, MPEG-DASH, Smooth) naar de Azure Media Player-client.

Meer informatie
Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitale media voor live streamen

Een oplossing voor live streamen voor het opnemen van video in real time om deze in real time uit te zenden naar klanten, bijvoorbeeld online streamen van interviews, conferenties of sportevenementen. In deze oplossing worden videobeelden opgenomen met een videocamera en worden deze naar een invoereindpunt voor een kanaal verzonden. Het kanaal ontvangt de live ingevoerde stream en maakt deze beschikbaar voor streamen via een streaming-eindpunt naar een webbrowser of een mobiel app. Het kanaal biedt ook een voorbeeldbewakingseindpunt om een voorbeeldstream te gebruiken en uw stream te valideren voordat deze verder wordt verwerkt en geleverd. Het kanaal kan de opgenomen inhoud vastleggen en opslaan om later te worden gestreamd (video-on-demand).

Meer informatie