Digitale marketing met Azure Database for MySQL

Bereik klanten over de hele wereld met persoonlijke en rijke digitale marketingbelevingen. Bouw en introduceer snel digitale campagnes die automatisch worden geschaald op basis van de vraag. 

Digital Marketing using Azure Database for MySQLEngage with customers around the world with rich, personalised digital marketing experiences. Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state-of-the-art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

Intelligente apps met Azure Database for MySQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.