Gegevenscache

Azure Cache voor Redis is de perfecte aanvulling op Azure-databaseservices zoals Cosmos DB. Het is een kostenbesparende oplossing om de lees- en schrijfdoorvoer van uw gegevenslaag te schalen. U kunt resultaten van databasequery's, sessiestatussen, statische inhoud enzovoort opslaan en delen met een algemeen cache-aside-patroon.

数据缓存用于 Redis 的 Azure 缓存可以很好地补充 Cosmos DB 等 Azure 数据库服务。它可以提供具有成本效益的解决方案,来缩放数据层的读取和写入吞吐量。使用通用缓存端模式,存储和共享数据库查询结果、会话状态和统计内容等。