Aangepaste app voor mobiele medewerkers

Voor de architectuur van deze app voor mobiele medewerkers wordt Active Directory gebruikt om bedrijfsgegevens te beveiligen die vanuit een SAP-back-endsysteem via Azure App Service API Management worden geleverd aan apparaten.

Een Xamarin.Forms-clientapp met ondersteuning voor iOS, Android en Windows, die offline werkt en het technici mogelijk maakt de taken die aan hen zijn toegewezen weer te geven en te bewerken.

De app wordt gebouwd met Visual Studio (pc of Mac) en Xamarin, waarbij C#-code wordt gedeeld naar Android, iOS en Windows zonder dat de gebruikerservaring hieronder lijdt. Visual Studio App Center wordt gebruikt voor het automatiseren van builds en tests en het distribueren naar bètatesters en app-stores, terwijl tegelijkertijd beheer en analyses worden geboden met App Insights.

Niestandardowe aplikacje dla pracowników mobilnychW ramach tej architektury aplikacji dla pracowników mobilnych usługa Active Directory jest używana do zabezpieczenia danych firmowych pochodzących z systemu zaplecza SAP i dostarczanych do urządzeń za pomocą usługi Azure App Service API Management.12345678

Maak de app met Visual Studio en Xamarin.

Voeg de Azure App Service Mobile Apps-back-endservice toe aan de app-oplossing.

Implementeer verificatie via Azure Active Directory.

Maak verbinding met zakelijke gegevens in externe systemen, zoals SAP, met Azure API Management.

Implementeer offline synchronisatie om de mobiele app zonder netwerkverbinding te laten functioneren.

Bouw en test de app via Visual Studio App Center en publiceer hem vervolgens.

Implementeer de app naar apparaten met App Center.

Gebruik Application Insights om de App Service te controleren.

  1. 1 Maak de app met Visual Studio en Xamarin.
  2. 2 Voeg de Azure App Service Mobile Apps-back-endservice toe aan de app-oplossing.
  3. 3 Implementeer verificatie via Azure Active Directory.
  4. 4 Maak verbinding met zakelijke gegevens in externe systemen, zoals SAP, met Azure API Management.
  1. 5 Implementeer offline synchronisatie om de mobiele app zonder netwerkverbinding te laten functioneren.
  2. 6 Bouw en test de app via Visual Studio App Center en publiceer hem vervolgens.
  3. 7 Implementeer de app naar apparaten met App Center.
  4. 8 Gebruik Application Insights om de App Service te controleren.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Visual Studio

Bouw het web-front-end, mobiele apps en back-endservices met C# in Visual Studio 2017 of Visual Studio voor Mac.

Xamarin

Maak mobiele apps voor iOS en Android met C# en Azure SDK's.

Visual Studio App Center

App Center maakt een continue integratie- en implementatiewerkstroom mogelijk door code uit BitBucket, GitHub en Visual Studio Team Services te halen.

App Service

Een App Service-web-app kan zowel een klantgerichte web-app hosten als een service die door de webclient en de mobiele client wordt gebruikt.

Application Insights

Spoor problemen op, stel de oorzaak van crashes vast en houd het gebruik bij binnen uw web-app met Application Insights. Neem goed onderbouwde beslissingen op elk moment gedurende de ontwikkelfase.

API Management

Publiceer veilig en op schaal API's naar externe, partner- en werknemerontwikkelaars.

Azure Active Directory

Azure Active Directory wordt gebruikt voor veilige verificatie op bedrijfsniveau.

Productinformatie

De koppelingen aan de rechterkant leiden naar documentatie over het implementeren en beheren van de Azure-producten die in de bovenstaande oplossingsarchitectuur worden vermeld.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z uwierzytelnianiemTa aplikacja klienta mobilnego oferuje społecznościowe udostępnianie obrazów z towarzyszącą aplikacją internetową. Usługa zaplecza aplikacji przetwarza obrazy w tle przy użyciu funkcji platformy Azure i może powiadamiać użytkowników o postępie za pośrednictwem centrum powiadomień. Dane inne niż obrazy są zapisywane w usłudze CosmosDB. Aplikacja internetowa uzyskuje dostęp do obrazów i danych usługi zaplecza za pomocą usługi Traffic Manager. 1110987654321

Sociale mobiele en web-app met verificatie

Deze mobiele clientapp wordt gebruikt om sociale installatiekopieën met een Companion-web-app te delen. De back-endservice voor de app verwerkt installatiekopieën op de achtergrond met behulp van een Azure Function en kan gebruikers via een meldingenhub informatie geven over de voortgang. Andere gegevens dan gegevens over de installatiekopie worden opgeslagen in CosmosDB. Via Traffic Manager krijgt de web-app toegang tot gegevens en installatiekopieën in de back-endservice.