Architectuur voor de oplossing:Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor containers met Visual Studio Team Services

Met containerimplementatie kunt u gemakkelijker continu bijwerken en uw toepassingen verbeteren. Maak repliceerbare, beheersbare containerclusters door het coördineren van continue integratie en implementatie van containers die Kubernetes of DC/OS gebruiken in Azure Container Service. Gebruik Visual Studio Team Services voor sneller en betrouwbaarder implementeren, door het instellen van een doorlopende build voor het produceren en coördineren van uw containerinstallatiekopieën.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: Azure-containerservice (AKS). De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Werk samen met uw teamleden en deel code voor uw containertoepassingen in een Git-opslagplaats voor Visual Studio Team Services.

Stel builds voor continue integratie in voor het maken en testen van containerinstallatiekopieën voor elke doorvoeractie waarvoor gebruik wordt gemaakt van Visual Studio Team Services Build. Duw containerinstallatiekopieën naar Azure Container Registry als onderdeel van uw builds.

Stel een pijplijn in voor continue implementatie via meerdere omgevingen (QA naar fasering naar productie) met Release Management voor Visual Studio Team Services. Integreer met verschillende typen orchestrators in ACS.

Azure-containerservice (AKS)

Gebruik Azure Container Service en de verschillende orchestrators die hierdoor worden ondersteund om uw containertoepassingen te beheren. Containerinstallatiekopieën worden opgeslagen in Azure Container Registry en gebruikt door orchestrators (Kubernetes, DC/OS, Swarm, enzovoort) die deze uitvoeren in Azure Container Service.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Continue implementatie voor virtuele machines met Visual Studio Team Services

Azure is een cloud van wereldklasse voor de implementatie en het beheer van virtuele machines (VM). Of u nu ASP.NET, Java, Node of PHP gebruikt voor de ontwikkeling van uw toepassingen, u hebt een pijplijn voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) nodig om uw wijzigingen automatisch naar deze VM's te sturen.

Meer informatie
Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor containers met opensourcesoftware (OSS)

Kubernetes biedt een gedistribueerd platform voor toepassingen in containers. Continue implementatie gaat sneller en eenvoudiger met Azure en Kubernetes.

Meer informatie
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor Azure Web-apps met Visual Studio Team Services

Maak continue implementatie van web-apps eenvoudiger met Azure. Azure App Service biedt een snelle en eenvoudige manier om web-apps te maken met ASP.NET, Java, Node of PHP. Voor het duurzaam maken en actueel houden van deze web-apps is een pijplijn voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) nodig om alle wijzigingen automatisch te implementeren.

Meer informatie