Architectuur voor de oplossing:Continue implementatie voor virtuele machines met Visual Studio Team Services

Azure is een cloud van wereldklasse voor de implementatie en het beheer van virtuele machines (VM). Of u nu ASP.NET, Java, Node of PHP gebruikt voor de ontwikkeling van uw toepassingen, u hebt een pijplijn voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) nodig om uw wijzigingen automatisch naar deze VM's te sturen.

Visual Studio Team Services biedt automatisering van VM-implementatie via een CI/CD-pijplijn, met een Git-opslagplaats voor versiebeheer, een build-systeem voor continue integratie en een versiebeheersysteem voor continue implementatie. Richt dynamisch test-VM's in met Azure ARM-sjablonen of Azure Dev/Test Labs, configureer of verifieer benodigde vereisten en implementeer de wijzigingen naar productie-VM's. Voer indien gewenst een grootschalige doorlopende implementatie van uw toepassing uit naar een VM-farm. Met deze geïntegreerde hulpprogramma;s kunt u elke doorvoering bijhouden tot aan een virtuele machine in uw productieomgeving.

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Stel builds voor continue integratie in en garandeer een hoge kwaliteit voor uw doorvoeracties waarvoor gebruik wordt gemaakt van Visual Studio Team Services Build.

Activeer geautomatiseerde implementaties naar Azure-websites na voltooiing van een build met Release Management voor Visual Studio Team Services.

Virtual Machines

Gebruik Azure Windows of Linux VM's om uw toepassingen uit te voeren. Richt VM's dynamisch in met ARM-sjablonen.

Visual Studio

Ontwikkel ASP.NET-, ASP.NET Core-, Node-, PHP- of Java-toepassingen met Visual Studio Code en Visual Studio.

Werk samen met uw teamleden en deel code in een Git-opslagplaats voor Visual Studio Team Services.

Azure DevTest Labs

Richt VM's dynamisch in met een Azure Dev/Test Lab.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor containers met opensourcesoftware (OSS)

Kubernetes biedt een gedistribueerd platform voor toepassingen in containers. Continue implementatie gaat sneller en eenvoudiger met Azure en Kubernetes.

Meer informatie
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor containers met Visual Studio Team Services

Met containerimplementatie kunt u gemakkelijker continu bijwerken en uw toepassingen verbeteren. Maak repliceerbare, beheersbare containerclusters door het coördineren van continue integratie en implementatie van containers die Kubernetes of DC/OS gebruiken in Azure Container Service. Gebruik Visual Studio Team Services voor sneller en betrouwbaarder implementeren, door het instellen van een doorlopende build voor het produceren en coördineren van uw containerinstallatiekopieën.

Meer informatie
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor Azure Web-apps met Visual Studio Team Services

Maak continue implementatie van web-apps eenvoudiger met Azure. Azure App Service biedt een snelle en eenvoudige manier om web-apps te maken met ASP.NET, Java, Node of PHP. Voor het duurzaam maken en actueel houden van deze web-apps is een pijplijn voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) nodig om alle wijzigingen automatisch te implementeren.

Meer informatie