Architectuur voor de oplossing:Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor containers met opensourcesoftware (OSS)

Kubernetes biedt een gedistribueerd platform voor toepassingen in containers. Continue implementatie gaat sneller en eenvoudiger met Azure en Kubernetes.

Stel een onveranderbare pijplijn in voor het implementeren van apps in containers naar Kubernetes. Jenkins bouwt de Docker-installatiekopie en schuift deze door naar een persoonlijke Azure Container Registry. Hierdoor wordt de onveranderbare pijplijn in Netflix Spinnaker geactiveerd, die wordt geïmplementeerd naar een of meer ACS-Kubernetes-clusters.

Implementatie in Azure

Gebruik de volgende vooraf gemaakte sjabloon om deze architectuur op Azure te implementeren

Implementatie in Azure

Zoeken op GitHub

Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Spinnaker

Implementeer continu Docker-containers naar ACS-Kubernetes met onveranderbare CD-pijplijnen in Netflix Spinnaker.

Jenkins

Bouw en stuur Docker-installatiekopieën met Jenkins naar Azure Container Registry (ACR).

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Continue implementatie voor virtuele machines met Visual Studio Team Services

Azure is een cloud van wereldklasse voor de implementatie en het beheer van virtuele machines (VM). Of u nu ASP.NET, Java, Node of PHP gebruikt voor de ontwikkeling van uw toepassingen, u hebt een pijplijn voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) nodig om uw wijzigingen automatisch naar deze VM's te sturen.

Meer informatie
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor containers met Visual Studio Team Services

Met containerimplementatie kunt u gemakkelijker continu bijwerken en uw toepassingen verbeteren. Maak repliceerbare, beheersbare containerclusters door het coördineren van continue integratie en implementatie van containers die Kubernetes of DC/OS gebruiken in Azure Container Service. Gebruik Visual Studio Team Services voor sneller en betrouwbaarder implementeren, door het instellen van een doorlopende build voor het produceren en coördineren van uw containerinstallatiekopieën.

Meer informatie
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Continue integratie en implementatie (CI/CD) voor Azure Web-apps met Visual Studio Team Services

Maak continue implementatie van web-apps eenvoudiger met Azure. Azure App Service biedt een snelle en eenvoudige manier om web-apps te maken met ASP.NET, Java, Node of PHP. Voor het duurzaam maken en actueel houden van deze web-apps is een pijplijn voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) nodig om alle wijzigingen automatisch te implementeren.

Meer informatie