CI/CD van containers met behulp van Jenkins en Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS)

Met containers wordt het u eenvoudiger gemaakt om continu apps te bouwen en te implementeren. U kunt repliceerbare, beheersbare containerclusters maken door het coördineren van de implementatie van die containers via Azure Kubernetes Service (AKS).

U kunt de snelheid en betrouwbaarheid van uw implementatie verhogen door een continue build te configureren die zorgt voor installatiekopieën van en een indeling voor containers.

在 Azure Kubernetes Service (AKS) 使用 Jenkins 與 Kubernetes 的容器 CI/CD容器讓您能夠輕鬆地持續建置與部署應用程式。您可以使用 Azure Kubernetes Service (AKS) 協調這些容器的部署,建立可複寫及管理的容器叢集。123456778

Broncode app wijzigen.

Code doorvoeren in GitHub.

Trigger voor continue integratie naar Jenkins.

Jenkins activeert een ontwikkeltaak met behulp van Azure Kubernetes Service (AKS) voor een dynamische bouwagent.

Jenkins bouwt Docker-containers en pusht deze naar Azure Container Registry.

Jenkins implementeert uw nieuwe app in een container naar Kubernetes in Azure.

Container Service (AKS), ondersteund door Azure Cosmos DB.

Grafana geeft een visualisatie weer van de metrische gegevens over infrastructuur en apps via Azure Monitor.

Controleer de app en breng verbeteringen aan.

  1. 1 Broncode app wijzigen.
  2. 2 Code doorvoeren in GitHub.
  3. 3 Trigger voor continue integratie naar Jenkins.
  4. 4 Jenkins activeert een ontwikkeltaak met behulp van Azure Kubernetes Service (AKS) voor een dynamische bouwagent.
  5. 5 Jenkins bouwt Docker-containers en pusht deze naar Azure Container Registry.
  1. 6 Jenkins implementeert uw nieuwe app in een container naar Kubernetes in Azure.
  2. 7 Container Service (AKS), ondersteund door Azure Cosmos DB.
  3. 8 Grafana geeft een visualisatie weer van de metrische gegevens over infrastructuur en apps via Azure Monitor.
  4. 9 Controleer de app en breng verbeteringen aan.

Begeleiding bij implementatie

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

CI/CD voor Azure Web Apps

Azure Web Apps biedt een snelle en eenvoudige manier om web-apps te maken met ASP.NET, Java, Node.js of PHP. Bied uw klanten sneller waar voor hun geld met een pipeline voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) die al uw wijzigingen automatisch doorvoert in Web Apps.