Commerce chatbot

Ontwikkelaars kunnen met de combinatie van Azure Bot Service en Language Understanding conversatie-interfaces maken voor verschillende scenario's zoals bankieren, reizen en entertainment. Zo kan de receptionist van een hotel bijvoorbeeld een bot gebruiken om de traditionele interacties tussen e-mail en telefoongesprekken te verbeteren. Dit kan door een klant via Azure Active Directory te valideren en Cognitive Services te gebruiken om klantaanvragen beter contextueel te verwerken met tekst en spraak. De spraakherkenningsservice kan worden toegevoegd om spraakopdrachten te ondersteunen.

Commerce ChatbotJuntos, o Azure Bot Service e o serviço de Compreensão de Idiomas permitem aos programadores criar interfaces conversacionais para vários cenários como banca, turismo e entretenimento. Por exemplo, o funcionário de um hotel pode utilizar um bot para melhorar as interações tradicionais por e-mail e telefone ao validar um cliente através do Azure Active Directory e com os Serviços Cognitivos para processar melhor contextualmente os pedidos dos clientes com texto e voz. O serviço de reconhecimento de Voz pode ser adicionado para suportar os comandos de voz.1234567

De klant gebruikt uw mobiele app

Met behulp van Azure AD B2C verifieert de gebruiker

Met behulp van de toepassingsbot vraagt de gebruiker informatie aan

Cognitive Services helpt bij het verwerken van de aanvraag in natuurlijke taal

Het antwoord wordt beoordeeld door de klant die de vraag kan verfijnen met gesproken taal

Zodra de gebruiker tevreden is met de resultaten, wordt de reservering van de klant door de toepassingsbot bijgewerkt

Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

  1. 1 De klant gebruikt uw mobiele app
  2. 2 Met behulp van Azure AD B2C verifieert de gebruiker
  3. 3 Met behulp van de toepassingsbot vraagt de gebruiker informatie aan
  4. 4 Cognitive Services helpt bij het verwerken van de aanvraag in natuurlijke taal
  1. 5 Het antwoord wordt beoordeeld door de klant die de vraag kan verfijnen met gesproken taal
  2. 6 Zodra de gebruiker tevreden is met de resultaten, wordt de reservering van de klant door de toepassingsbot bijgewerkt
  3. 7 Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

Gerelateerde architecturen voor oplossingen