CI/CD voor Azure VM’s

Azure is een cloud-toepassing van wereldklasse voor het hosten van virtuele machines die op Windows of Linux draaien. Of u nu ASP.NET, Java, Node.js of PHP gebruikt voor de ontwikkeling van toepassingen, u hebt een pijplijn voor continue integratie en implementatie (CI/CD) nodig om uw wijzigingen automatisch naar deze VM's te sturen.

Azure DevOps biedt de CI/CD-pijplijn, beginnende met een Git-opslagplaats voor het beheer van uw toepassingsbroncode en infrastructuurcode (ARM-sjablonen), een Build-systeem voor het produceren van pakketten en andere buildartefacten en een versiebeheersysteem voor het instellen van een pijplijn om uw wijzigingen via ontwikkelings-, test- en productieomgevingen te implementeren. De pijplijn gebruikt ARM-sjablonen voor het inrichten of bijwerken van uw infrastructuur voor zover dit in elke omgeving nodig is. Vervolgens wordt de bijgewerkte build geïmplementeerd. U kunt ook Azure Dev/Test Labs gebruiken om niet-gebruikte testresources automatisch te verwijderen.

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

Broncode van de app wijzigen

Toepassingscode en ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) doorvoeren

Continue integratie activeert de app-versie en moduletests

De trigger voor continue implementatie regelt de implementatie van app-artefacten met omgevingsspecifieke parameters

Implementatie naar QA-omgeving

Implementatie naar faseringsomgeving

Implementatie naar productieomgeving

Met Application Insights kunt u gegevens over status, prestaties en gebruik verzamelen en analyseren

Gegevens over status, prestaties en gebruik beoordelen

Achterstallig item bijwerken

  1. 1 Broncode van de app wijzigen
  2. 2 Toepassingscode en ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) doorvoeren
  3. 3 Continue integratie activeert de app-versie en moduletests
  4. 4 De trigger voor continue implementatie regelt de implementatie van app-artefacten met omgevingsspecifieke parameters
  5. 5 Implementatie naar QA-omgeving
  1. 6 Implementatie naar faseringsomgeving
  2. 7 Implementatie naar productieomgeving
  3. 8 Met Application Insights kunt u gegevens over status, prestaties en gebruik verzamelen en analyseren
  4. 9 Gegevens over status, prestaties en gebruik beoordelen
  5. 10 Achterstallig item bijwerken

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten

Azure DevTest Labs

Snel omgevingen maken met behulp van herbruikbare sjablonen en artefacten

Application Insights

Problemen in uw web-apps en services detecteren, sorteren en vaststellen.

Azure DevOps

Bouw en implementeer multiplatform-apps om Azure-services optimaal te benutten

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

CI/CD voor Containers

Met containers wordt het u een stuk eenvoudiger gemaakt om continu apps te bouwen en te implementeren. U kunt repliceerbare, beheersbare containerclusters maken door het coördineren van de implementatie van die containers via Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS).