Navigatie overslaan

CI/CD voor Azure VM’s

Azure is een cloud-toepassing van wereldklasse voor het hosten van virtuele machines die op Windows of Linux draaien. Of u nu ASP.NET, Java, Node.js of PHP gebruikt voor de ontwikkeling van toepassingen, u hebt een pijplijn voor continue integratie en implementatie (CI/CD) nodig om uw wijzigingen automatisch naar deze VM's te sturen.

Visual Studio Team Services biedt de CI/CD-pijplijn, beginnende met een Git-opslagplaats voor het beheer van uw toepassingsbroncode en infrastructuurcode (ARM-sjablonen), een Build-systeem voor het produceren van pakketten en andere buildartefacten en een versiebeheersysteem voor het instellen van een pijplijn om uw wijzigingen via ontwikkelings-, test- en productieomgevingen te implementeren. De pijplijn gebruikt ARM-sjablonen voor het inrichten of bijwerken van uw infrastructuur voor zover dit in elke omgeving nodig is. Vervolgens wordt de bijgewerkte build geïmplementeerd. U kunt ook Azure Dev/Test Labs gebruiken om niet-gebruikte testresources automatisch te verwijderen.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Broncode van de app wijzigen

Toepassingscode en ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) doorvoeren

Continue integratie activeert de app-versie en moduletests

De trigger voor continue implementatie regelt de implementatie van app-artefacten met omgevingsspecifieke parameters

Implementatie naar QA-omgeving

Implementatie naar faseringsomgeving

Implementatie naar productieomgeving

Met Application Insights kunt u gegevens over status, prestaties en gebruik verzamelen en analyseren

Gegevens over status, prestaties en gebruik beoordelen

Achterstallig item bijwerken

  1. 1 Broncode van de app wijzigen
  2. 2 Toepassingscode en ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) doorvoeren
  3. 3 Continue integratie activeert de app-versie en moduletests
  4. 4 De trigger voor continue implementatie regelt de implementatie van app-artefacten met omgevingsspecifieke parameters
  5. 5 Implementatie naar QA-omgeving
  1. 6 Implementatie naar faseringsomgeving
  2. 7 Implementatie naar productieomgeving
  3. 8 Met Application Insights kunt u gegevens over status, prestaties en gebruik verzamelen en analyseren
  4. 9 Gegevens over status, prestaties en gebruik beoordelen
  5. 10 Achterstallig item bijwerken

Begeleiding bij implementatie

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

CI/CD voor Containers

Met containers wordt het u een stuk eenvoudiger gemaakt om continu apps te bouwen en te implementeren. U kunt repliceerbare, beheersbare containerclusters maken door het coördineren van de implementatie van die containers via Kubernetes of Azure Container Service.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Java CI/CD met behulp van Jenkins en Azure Web Apps

Azure App Service is een snelle en eenvoudige manier om web-apps te maken met Java, Node, PHP of ASP.NET en biedt ondersteuning voor uitvoeringen in aangepaste talen met behulp van Docker. Bied uw klanten sneller waar voor hun geld met een pijplijn voor continue integratie en continue implementatie (CI/CD) die al uw wijzigingen automatisch doorvoert in Azure-appservices.