Bouw hoge beschikbaarheid in uw BCDR-strategie

Virtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.

Bouw hoge beschikbaarheid in uw BCDR-strategieVirtuele machines (VM) zijn fysiek van elkaar gescheidenin verschillende zones en er wordt een virtueel netwerk gemaaktmet behulp van load balancers op elke site. Deze locatiesliggen dicht genoeg bij elkaar voor replicatie van de hoge beschikbaarheid,dus uw toepassingen blijven altijd werken, zelfs als er zichproblemen op de fysieke locaties voordoen.1234567

Maak een zone-redundante load balancer

Maak een front-end subnet

Maak een subnet voor de database

Maak VM’s in drie beschikbaarheidszones

Configureer een zone-redundante SQL-database

Voeg VM’s toe aan de back-end pool van de load balancer

Implementeer uw toepassing op VM’s voor redundantie en hoge beschikbaarheid

  1. 1 Maak een zone-redundante load balancer
  2. 2 Maak een front-end subnet
  3. 3 Maak een subnet voor de database
  4. 4 Maak VM’s in drie beschikbaarheidszones
  1. 5 Configureer een zone-redundante SQL-database
  2. 6 Voeg VM’s toe aan de back-end pool van de load balancer
  3. 7 Implementeer uw toepassing op VM’s voor redundantie en hoge beschikbaarheid

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten

Azure SQL Database

Beheerde relationele SQL Database als service

Load Balancer

Zorg voor hoge beschikbaarheid en netwerkprestaties voor uw toepassingen