Big Compute met behulp van Azure Batch

Big Compute- en HPC-workloads (High Performance Computing) zijn normaal gesproken rekenintensief en kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd, waarbij ze profiteren van de schaal en flexibiliteit van de cloud. De workloads worden vaak asynchroon uitgevoerd door middel van batchverwerking, waarbij rekenresources zijn vereist om het werk uit te voeren en het werk door middel van taakplanning moet worden opgegeven. Voorbeelden van Big Compute- en HPC-workloads zijn Monte-Carlosimulaties voor financiële risico's, rendering van afbeeldingen, transcodering van media, verwerking van bestanden en technische of wetenschappelijke simulaties.

Deze oplossing implementeert een systeemeigen cloudtoepassing in Azure Batch, die toewijzing en beheer van rekenresources, installatie van toepassingen, het automatisch schalen van resources en taakplanning biedt als platformservice. Batch biedt daarnaast verbetering voor workloads van een hoger niveau, speciaal voor het gelijktijdig uitvoeren van R, AI-training en rendering van workloads.

Deze oplossing is gebaseerd op de beheerde services van Azure: Virtual Machines, Storage en Batch. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren.

Big compute with Azure BatchBig compute and high performance computing (HPC) workloads are normally compute intensive and can be run in parallel, taking advantage of the scale and flexibility of the cloud. The workloads are often run asynchronously using batch processing, with compute resources required to run the work and job scheduling required to specify the work. Examples of Big Compute and HPC workloads include financial risk Monte Carlo simulations, image rendering, media transcoding, file processing, and engineering or scientific simulations.123456

Upload de invoerbestanden en de toepassingen naar uw Azure Storage-account.

Maak een Batch-pool met rekenknooppunten, een taak voor het uitvoeren van de workload op de pool en de opdrachten binnen de taak.

Met Batch worden invoerbestanden en toepassingen gedownload.

Met Batch wordt het uitvoeren van taken gecontroleerd.

Met Batch wordt de uitvoer van taken geüpload.

Download uitvoerbestanden.

  1. 1 Upload de invoerbestanden en de toepassingen naar uw Azure Storage-account.
  2. 2 Maak een Batch-pool met rekenknooppunten, een taak voor het uitvoeren van de workload op de pool en de opdrachten binnen de taak.
  3. 3 Met Batch worden invoerbestanden en toepassingen gedownload.
  1. 4 Met Batch wordt het uitvoeren van taken gecontroleerd.
  2. 5 Met Batch wordt de uitvoer van taken geüpload.
  3. 6 Download uitvoerbestanden.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Opslagaccounts

Zeer schaalbare oplossing voor objectopslag van ongestructureerde gegevens.

Batch

Taakplanning en rekenbeheer met de kracht van de cloud.

Productinformatie

De koppelingen aan de rechterkant leiden naar documentatie over het implementeren en beheren van de Azure-producten die in de bovenstaande oplossingsarchitectuur worden vermeld.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Hybrid HPC in Azure with HPC PackMicrosoft HPC Pack is a free high performance computing (HPC) solution built on Microsoft Azure and Windows Server technologies. HPC Pack combines a comprehensive set of deployment, administration, job scheduling, and monitoring tools for your Windows and Linux HPC cluster environment, providing a flexible platform for developing and running HPC applications on premises and in Azure.1234567

Hybride HPC in Azure met HPC Pack

Microsoft HPC Pack is een gratis HPC-oplossing (High Performance Computing) die is gebouwd op Microsoft Azure en Windows Server-technologieën. Bij HPC Pack worden diverse implementatie-, beheer-, taakplannings- en bewakingshulpmiddelen gecombineerd voor uw Windows- en Linux HPC-clusteromgeving, zodat u beschikt over een flexibel platform voor het on premises en in Azure ontwikkelen en uitvoeren van HPC-toepassingen.

HPC cluster deployed in the cloudHigh performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. This HPC solution including the head node, compute nodes, and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

In de cloud geïmplementeerd HPC-cluster

HPC-toepassingen (High Performance Computing) kunnen worden geschaald naar duizenden rekenkernen, breiden on-premises Big Compute uit of worden als een oplossing voor 100% in de cloud uitgevoerd. Deze HPC-oplossing, die het hoofdknooppunt, rekenknooppunten en opslagknooppunten bevat, wordt uitgevoerd in Azure zonder dat er een hardware-infrastructuur hoeft te worden onderhouden.