Navigatie overslaan

Architectuur voor de oplossing:On-premises gegevens in de cloud archiveren

Archiveer uw on-premises gegevens in Azure Blob Storage.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: StorSimple en de Blobopslag. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Archive on-premises data in the cloudArchive your on-premises data to Azure Blob Storage.Microsoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Veeam

Veeam Availability Suite on-premises gehost en uitgevoerd op een virtuele of een fysieke machine.

StorSimple

Azure StorSimple-apparaat dat on-premises werkt en gegevens kan onderverdelen in lagen in Azure Blob Storage (zowel warme als koude opslaglaag). StorSimple kan worden gebruikt om gegevens van on-premises in Azure te archiveren.

Veeam

Veeam Cloud Connect gehost op Azure en uitgevoerd op een virtuele machine.

Blobopslag

Een koude opslaglaag in Azure Blob Storage wordt gebruikt voor het opslaan van een back-up van gegevens die minder vaak worden gebruikt, terwijl een warme opslaglaag wordt gebruikt om gegevens op te slaan die vaak worden gebruikt.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen