Navigatie overslaan

Architectuur voor de oplossing:On-premises gegevens in de cloud archiveren

Archiveer uw on-premises gegevens in Azure Blob Storage.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: StorSimple en de Blobopslag. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Microsoft Azure Files Folders Discs StorSimple Files Folders Discs Commvault Simpana Commvault Simpana Azure Storage (blob) Azure Storage (blob) Cool tier Hot tier Microsoft Azure Azure Storage (blob)

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Veeam

Veeam Availability Suite on-premises gehost en uitgevoerd op een virtuele of een fysieke machine.

StorSimple

Azure StorSimple-apparaat dat on-premises werkt en gegevens kan onderverdelen in lagen in Azure Blob Storage (zowel warme als koude opslaglaag). StorSimple kan worden gebruikt om gegevens van on-premises in Azure te archiveren.

Veeam

Veeam Cloud Connect gehost op Azure en uitgevoerd op een virtuele machine.

Blobopslag

Een koude opslaglaag in Azure Blob Storage wordt gebruikt voor het opslaan van een back-up van gegevens die minder vaak worden gebruikt, terwijl een warme opslaglaag wordt gebruikt om gegevens op te slaan die vaak worden gebruikt.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Back-ups in de cloud maken van on-premises toepassingen en gegevens

Maak een back-up van gegevens en toepassingen van een on-premises systeem op Azure met Azure Backup of met een partneroplossing. Een internetverbinding met Azure wordt gebruikt om verbinding te maken met Azure Backup of Azure Blob Storage. Met Azure Backup Server kunnen back-ups rechtstreeks naar Azure Backup worden geschreven. Als alternatief kunnen er met een partneroplossing, zoals Commvault Simpana of Veeam Availability Suite, die on-premises worden gehost, back-ups rechtstreeks of via een cloudeindpunt, zoals Veeam Cloud Connect, naar Blob Storage worden geschreven.

Meer informatie