Azure Stack-AI bij de Edge

Dankzij de Azure AI-hulpprogramma's en het -cloudplatform kunnen de hybride AI-toepassingen van de volgende generatie worden uitgevoerd waar uw gegevens zich bevinden. Met Azure Stack kunt u een getraind AI-model in de Edge gebruiken en deze in uw toepassingen integreren om met een lage latentie toegang te verkrijgen tot intelligentie. Voor lokale toepassingen hoeven er geen andere programma's of processen te worden gebruikt.

Azure Stack-AI bij de EdgeDankzij de Azure AI-hulpprogramma's en het Azure AI-cloudplatform kunnen de hybride AI-toepassingen van de volgende generatie worden uitgevoerd waar uw gegevens zich bevinden. Met Azure Stack kunt u een getraind AI-model in de Edge gebruiken en deze in uw toepassingen integreren om met een lage latentie toegang te verkrijgen tot intelligentie. Voor lokale toepassingen hoeven er geen andere programma's of processen te worden gebruikt.1234567

Gegevenswetenschappers trainen een model met Azure Machine Learning Workbench en een HDInsight-cluster. Het model wordt in een container en vervolgens in Azure Container Registry geplaatst.

Het model wordt geïmplementeerd in een Kubernetes-cluster in Azure Stack.

De eindgebruiker levert gegevens aan die in het model worden verwerkt.

Gevonden inzichten en afwijkingen worden in een wachtrij geplaatst.

Een functie verzendt conforme gegevens en afwijkingen naar Azure Storage.

Algemeen relevante inzichten en nalevingsinzichten worden in de algemene app beschikbaar.

Gegevens uit de Edge-score worden gebruikt om het model te verbeteren.

  1. 1 Gegevenswetenschappers trainen een model met Azure Machine Learning Workbench en een HDInsight-cluster. Het model wordt in een container en vervolgens in Azure Container Registry geplaatst.
  2. 2 Het model wordt geïmplementeerd in een Kubernetes-cluster in Azure Stack.
  3. 3 De eindgebruiker levert gegevens aan die in het model worden verwerkt.
  4. 4 Gevonden inzichten en afwijkingen worden in een wachtrij geplaatst.
  1. 5 Een functie verzendt conforme gegevens en afwijkingen naar Azure Storage.
  2. 6 Algemeen relevante inzichten en nalevingsinzichten worden in de algemene app beschikbaar.
  3. 7 Gegevens uit de Edge-score worden gebruikt om het model te verbeteren.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Machine Learning Studio

Predictive analytics-oplossingen eenvoudig ontwikkelen, implementeren en beheren

HDInsight

Cloudclusters voor Hadoop, Spark, R Server, HBase en Storm inrichten

Container Registry

Opslag en beheer van containerinstallatiekopieën in alle typen Azure-implementaties

Azure Kubernetes Service (AKS)

De implementatie, het beheer en de bewerkingen van Kubernetes vereenvoudigen

Storage

Duurzame, in hoge mate beschikbare en zeer schaalbare cloudopslag

Azure Stack

Innovatieve hybride toepassingen bouwen en uitvoeren tussen cloudgrenzen

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Integrazione continua/Distribuzione continua in ambienti ibridi con Azure StackL'implementazione di un approccio di integrazione continua/distribuzione continua per distribuire le applicazioni diventa difficile quando le applicazioni locali vengono create e gestite in modo diverso rispetto alle applicazioni cloud. La disponibilità di un set coerente di strumenti e processi di sviluppo in Azure e negli ambienti cloud pubblico di Azure e di Azure Stack locale consente di semplificare significativamente l'implementazione di una procedura basata su integrazione continua/distribuzione continua per le organizzazioni. Le app e i servizi distribuiti in modo ottimale in Azure e Azure Stack sono essenzialmente intercambiabili e possono essere eseguiti in qualsiasi ambiente.123455

Hybride CI/CD met Azure Stack

Het implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.

Connettività ibrida con Azure StackAzure Stack ti permette di distribuire servizi di Azure in locale o sul cloud con una logica dell'applicazione, un paradigma di sviluppo e una metodologia operativa coerenti. Le applicazioni cloud ibrido sono un singolo sistema con componenti in esecuzione sia in Azure sia in Azure Stack. Il progetto di questa soluzione è essenziale per stabilire la connettività per qualsiasi applicazione che prevede comunicazioni tra il cloud pubblico di Azure e i componenti locali di Azure Stack. La connettività ibrida è un progetto fondamentale, applicabile alla maggior parte delle soluzioni di Azure Stack. Nota: non si applica alle distribuzioni di Azure Stack disconnesse dalla rete Internet pubblica.4321321

Hybride connectiviteit met Azure Stack

Met Azure Stack kunt u Azure-services on-premises of in de cloud implementeren met een toepassingslogica, ontwikkelingsparadigma en bedieningsmethodiek met consistentie. Hybride cloudtoepassingen zijn een enkelvoudig systeem met onderdelen die in zowel Azure als Azure Stack draaien. Deze oplossingsblauwdruk heeft betrekking op het tot stand brengen van connectiviteit voor elke toepassing waarbij communicatie nodig is tussen de openbare Azure-cloud en on-premises Azure Stack-onderdelen. Hybride connectiviteit is een basisblauwdruk die van toepassing is op de meeste Azure Stack-oplossingen. Opmerking: Dit is niet van toepassing op Azure Stack-implementaties waarvan de verbinding met openbaar internet is verbroken.

Identità ibrida con Azure StackLa necessità di mantenere i componenti dell'applicazione nell'ambiente locale non deve rappresentare un ostacolo per l'adozione delle tecnologie cloud. Con Azure Stack, i componenti delle app possono risiedere nell'ambiente locale interagendo con i componenti in esecuzione nel cloud pubblico di Azure. Questo progetto permette ai team di gestire le identità degli utenti e le applicazioni in modo coerente tra i cloud.12334556

Hybride identiteit met Azure Stack

De behoefte om toepassingsonderdelen on-premises te houden, hoeft geen beletsel te zijn om cloudtechnologieën in te voeren. Met Azure Stack kunnen app-onderdelen on-premises blijven bij hun interactie met onderdelen die in de openbare Azure-cloud draaien. Met deze blauwdruk kunnen teams de identiteit van gebruikers en toepassingen op een manier beheren die consistent is in meerdere clouds.