Een moderne web- en mobiele front-end toevoegen aan een verouderde app voor claimverwerking

Deze Line-of-Business-toepassing consolideert gegevens van meerdere bedrijfssystemen en oppervlakken via web- en mobiele front-ends om de productiviteit van werknemers te verbeteren en de besluitvorming sneller te laten verlopen.

在舊版的索賠處理應用程式中新增新式 Web 與行動前端這個企業營運應用程式解決方案會合併來自多個商務系統的資料,並透過 Web 和行動前端呈現資料,有助於提升員工生產力及加速決策。87654321

De mobiele app van de klant is uitgerust met verificatie via Azure Active Directory B2C

De mobiele app voor klanten maakt verbinding met de back-end webservice die gegevens van verschillende systemen samenvoegt met behulp van asynchrone verbinding

Webtoepassing maakt verbinding met SQL database

Power BI maakt verbinding met SQL database en SharePoint

Logische app haalt gegevens uit CRM (Salesforce)

Logische app maakt verbinding met SAP-systeem (on-premises of in de cloud)

Mobiele app voor medewerkers maakt verbinding met de logische app die het bedrijfsproces regelt

De mobiele app voor medewerkers is uitgerust met authenticatie via Azure Active Directory

  1. 1 De mobiele app van de klant is uitgerust met verificatie via Azure Active Directory B2C
  2. 2 De mobiele app voor klanten maakt verbinding met de back-end webservice die gegevens van verschillende systemen samenvoegt met behulp van asynchrone verbinding
  3. 3 Webtoepassing maakt verbinding met SQL database
  4. 4 Power BI maakt verbinding met SQL database en SharePoint
  1. 5 Logische app haalt gegevens uit CRM (Salesforce)
  2. 6 Logische app maakt verbinding met SAP-systeem (on-premises of in de cloud)
  3. 7 Mobiele app voor medewerkers maakt verbinding met de logische app die het bedrijfsproces regelt
  4. 8 De mobiele app voor medewerkers is uitgerust met authenticatie via Azure Active Directory

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Gedetailleerde technische richtlijnen voor het navigeren door een bepaald gebied van de architectuur

Anti-prestatiepatronen voor cloudtoepassingen

Virtual Machines

Met Azure Virtual Machines kunt u een installatiekopie van Windows Server of Linux implementeren in de cloud. U kunt installatiekopieën selecteren in een marketplace of uw eigen aangepaste installatiekopieën gebruiken.

Azure SQL Database

Azure SQL Database is een relationele databaseservice waarmee u snel relationele toepassingen in de cloud kunt maken, uitbreiden en schalen.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

運用敏捷商務程序技術的新式客戶支援入口網站解決方案展示監視及回應客戶意見反應的商務程序。這個架構會顯示如何輕鬆建立多個商務系統的連線,讓客戶支援更敏捷。12345

Modern klantenserviceportaal aangedreven door een flexibel bedrijfsproces

De oplossing toont een bedrijfsproces voor het monitoren van en reageren op feedback van klanten. Deze architectuur laat zien hoe eenvoudig meerdere bedrijfssystemen kunnen worden verbonden voor een vriendelijke klantenservice.

運用無伺服器架構技術的客戶上線程序這個無伺服器架構讓您能夠建置及執行應用程式,而不必煩惱基礎結構和相關的管理與維護。加以運用便能大幅提升開發人員生產力。123456

Onboardingsproces van klanten op basis van een serverloze architectuur

Met deze serverloze architectuur kunt u applicaties bouwen en uitvoeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de onderliggende infrastructuur en het bijbehorende beheer en onderhoud. Door het te gebruiken, kunt u de productiviteit van ontwikkelaars drastisch verbeteren.