Azure-architecturen voor de oplossing

Architecturen om u te helpen bij het ontwerpen en implementeren van veilige, zeer beschikbare, goed werkende en veerkrachtige oplossingen in Azure.

使用 Azure 和 Azure Stack 跨云缩放现代软件连接日益紧密,分布日益宽广。确保 Azure Stack 等 Azure 基础结构与平台服务之间的一致性有助于跨云缩放资源,以根据需要满足增加的负载并在需求下降时减少资源。使用跨云体系结构可优化成本并最大化资源效率,同时保持符合性。12345

Schalen tussen clouds met Azure en Azure Stack

Moderne software wordt in steeds grotere mate verbonden en gedistribueerd. Omdat Azure Stack kan worden gecombineerd met Azure-infrastructuur en platformservices, kunt u resources tussen clouds schalen om naar behoefte te voldoen aan grotere werkbelastingen en het aantal resources verkleinen wanneer de vraag krimpt. Optimaliseer kosten en maximaliseer de resource-efficiëntie terwijl u de architectuur tussen clouds kunt blijven gebruiken.

Meer informatie
Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Hybride connectiviteit met Azure Stack

Met Azure Stack kunt u Azure-services on-premises of in de cloud implementeren met een toepassingslogica, ontwikkelingsparadigma en bedieningsmethodiek met consistentie. Hybride cloudtoepassingen zijn een enkelvoudig systeem met onderdelen die in zowel Azure als Azure Stack draaien. Deze oplossingsblauwdruk heeft betrekking op het tot stand brengen van connectiviteit voor elke toepassing waarbij communicatie nodig is tussen de openbare Azure-cloud en on-premises Azure Stack-onderdelen. Hybride connectiviteit is een basisblauwdruk die van toepassing is op de meeste Azure Stack-oplossingen. Opmerking: Dit is niet van toepassing op Azure Stack-implementaties waarvan de verbinding met openbaar internet is verbroken.

Meer informatie
Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Website met eenvoudige merkvermelding

Bouw en introduceer snel digitale campagnes die automatisch worden geschaald op basis van de vraag. Begin eenvoudig met het systeem voor content management waarmee u eenvoudig de berichten op uw website in realtime kunt beheren, vanuit een browser, zonder te hoeven coderen.

Meer informatie
디지털 미디어 라이브 스트리밍라이브 스트리밍 솔루션을 사용하여 실시간으로 동영상을 캡처하고 소비자에게 실시간으로 방송하여 인터뷰, 회의 또는 스포츠 이벤트를 온라인에서 스트리밍할 수 있습니다. 이 솔루션에서는 비디오 카메라로 동영상을 캡처하여 채널 입력 엔드포인트로 보냅니다. 채널에서는 라이브 입력 스트림을 수신한 후 스트리밍 엔드포인트를 통해 웹 브라우저나 모바일 앱에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 채널에서는 추가 처리 및 배달 전에 스트림을 미리 보고 검증하는 미리 보기 모니터링 엔드포인트도 제공합니다. 채널에서는 나중에 스트리밍할(주문형 비디오) 콘텐츠를 녹화하고 수집된 콘텐츠를 저장할 수도 있습니다.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitale media voor live streamen

Een oplossing voor live streamen voor het opnemen van video in real time om deze in real time uit te zenden naar klanten, bijvoorbeeld online streamen van interviews, conferenties of sportevenementen. In deze oplossing worden videobeelden opgenomen met een videocamera en worden deze naar een invoereindpunt voor een kanaal verzonden. Het kanaal ontvangt de live ingevoerde stream en maakt deze beschikbaar voor streamen via een streaming-eindpunt naar een webbrowser of een mobiel app. Het kanaal biedt ook een voorbeeldbewakingseindpunt om een voorbeeldstream te gebruiken en uw stream te valideren voordat deze verder wordt verwerkt en geleverd. Het kanaal kan de opgenomen inhoud vastleggen en opslaan om later te worden gestreamd (video-on-demand).

Meer informatie