Azure-architecturen voor de oplossing

Architecturen om u te helpen bij het ontwerpen en implementeren van veilige, zeer beschikbare, goed werkende en veerkrachtige oplossingen in Azure.

Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimise cost and maximise resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Schalen tussen clouds met Azure en Azure Stack

Moderne software wordt in steeds grotere mate verbonden en gedistribueerd. Omdat Azure Stack kan worden gecombineerd met Azure-infrastructuur en platformservices, kunt u resources tussen clouds schalen om naar behoefte te voldoen aan grotere werkbelastingen en het aantal resources verkleinen wanneer de vraag krimpt. Optimaliseer kosten en maximaliseer de resource-efficiëntie terwijl u de architectuur tussen clouds kunt blijven gebruiken.

Meer informatie
HPC cluster deployed in the cloudHigh-performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute or run as a 100% cloud-native solution. This HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

In de cloud geïmplementeerd HPC-cluster

HPC-toepassingen (High Performance Computing) kunnen worden geschaald naar duizenden rekenkernen, breiden on-premises Big Compute uit of worden als een oplossing voor 100% in de cloud uitgevoerd. Deze HPC-oplossing, die het hoofdknooppunt, rekenknooppunten en opslagknooppunten bevat, wordt uitgevoerd in Azure zonder dat er een hardware-infrastructuur hoeft te worden onderhouden.

Meer informatie
FAQ chatbot architectureThe QnA Maker tool makes it easy for the content owners to maintain their knowledge base of questions and answers. Combined with Bot Service and Language Understanding, it becomes simple to set up an FAQ chatbot which responds from different knowledge bases depending on the intent of the query.1234567

Veelgestelde vragen Chatbot-architectuur

Met het hulpprogramma QnA Maker kunnen de eigenaren van inhoud hun Knowledge Base met vragen en antwoorden eenvoudig onderhouden. In combinatie met Bot Service en Language Understanding kunt u eenvoudig een FAQ-chatbot instellen. Deze reageert vanuit verschillende Knowledge Bases, afhankelijk van de intentie van de query.

Meer informatie
Medical data storageCloud and hybrid solutions from Microsoft help you manage medical data storage efficiently and cost effectively, while infusing intelligence and maintaining compliance.123456

Opslag van medische gegevens

Met cloud- en hybride oplossingen van Microsoft beheert u opslag van medische gegevens efficiënt en tegen lage kosten, terwijl u gebruikmaakt van intelligentie en naleving handhaaft.

Meer informatie