Navigatie overslaan

Hulpprogramma's voor app-modernisering?

Het is het proces van het bijwerken van huidige apps en gegevens naar een cloud-first model zodat ze aansluiten bij de bedrijfsbehoeften. Dit kan migratie naar de cloud inhouden.

Wat betekent modernisering?

Modernisering is het bijwerken van organisatieprocessen, -systemen en -hulpprogramma's naar de meest recente versies of best practices. In de context van cloudcomputing is modernisering het proces waarbij de apps, processen en gegevensbeheer van een organisatie worden overgezet naar een cloud-first-benadering. Het doel is om de organisatorische en technologische prestaties te verbeteren, de kwaliteit van klant- en werknemerservaringen te verbeteren en marktintroductietijd voor nieuwe aanbiedingen en updates te versnellen.

Hulpprogramma's voor app-modernisering?

App-modernisering is het proces van het bijwerken van de bestaande apps van een organisatie naar een cloud-first model, ook wel de verouderde modernisering genoemd. Als een organisatie gebruikmaakt van on-premises apps, kan modernisering inhouden dat zij deze apps migreren naar een openbare, privé- of hybride cloud. Veelgebruikte gemoderniseerde apps en gegevens zijn onder andere:

 • .NET-apps
 • Linux-web-apps
 • Java apps
 • SAP-apps
 • SQL-databases

De huidige softwaresystemen en programma's van een organisatie waren mogelijk geweldig toen ze voor het eerst werden geïmplementeerd, maar het kan zijn dat ze geen gelijke tred kunnen houden met de nieuwste (of toekomstige) technologie.. Een van de manieren om deze uitdaging aan te gaan is om helemaal opnieuw te beginnen: nieuwe apps bouwen of kopen die compatibel zijn met de meest recente beschikbare technologiestack. (Hoewel de meest recente stack steeds verder wordt ontwikkeld, enkele van de meest recente impulsen voor modernisering zijn: best practices voor beveiliging, schaalbaarheidsvereisten en verbeteringen in AI, virtualisatie, IoT, containers.) Deze benadering kan echter duur en tijdrovend zijn. En de uitdaging blijft bestaan: zelfs de meest recente app kan worden ingehaald door het technologisch ecosysteem.

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen door volledig nieuwe apps te bouwen, kunnen organisaties de apps die ze al hebben, moderniseren. Het is ook belangrijk om te weten dat het vaak mogelijk is (en praktischer) om het moderniseren van apps in fasen te benaderen. Veel organisaties beginnen bijvoorbeeld met het verplaatsen van hun apps van hun on-premises datacenters naar de cloud in een lift-and-shift-migratie, zodat ze direct kunnen profiteren van de basisvoordelen van cloudcomputing. Vanaf daar kunnen ze doorgaan naar geavanceerdere moderniseringstechnieken, zoals het opnieuw opbouwen van alle of sommige onderdelen van hun apps om nieuwere mogelijkheden of best practices te integreren.

Wat zijn de voordelen van app-modernisering?

Versnelde innovatie en marktintroductietijd. Wanneer organisaties niet zo veel tijd en resources hoeven te besteden aan het onderhouden van apps en infrastructuur, kunnen ze meer tijd besteden aan innovatie. Cloudhulpprogramma's en -services die helpen het ontwikkelingsproces verder te stroomlijnen, wat resulteert in een snellere marktintroductietijd.

Beveiliging en betrouwbaarheid. Met een cloud-first-benadering kunnen organisaties gebruikmaken van ingebouwde update- en beveiligingsmogelijkheden om hun workloads te beveiligen. Andere ingebouwde functies kunnen taakautomatisering omvatten voor belangrijke zaken zoals hoge beschikbaarheid, herstel na noodgeval, back-ups en prestatiebewaking.

Compatibiliteit en flexibiliteit. Het voordeel van het moderniseren van apps is niet alleen dat ze kunnen werken met de meest recente technologie. Ze blijven werken, zelfs als de technologie zich doorontwikkeld. Deze naadloosheid maakt snelle updates en veranderingen mogelijk om te voldoen aan de huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften. Het kan ook automatische schaalaanpassing inschakelen, zodat apps goed blijven werken wanneer de vraag plotseling toeneemt en de kosten direct kunnen worden verlaagd wanneer er sprake is van een onverwachte afname van de vraag.

Efficientie. Wanneer u dit zorgvuldig doet, kan het eenvoudiger zijn om bestaande apps te moderniseren dan nieuwe apps te maken. Op die manier kunnen organisaties bouwen op bestaande investeringen in plaats van tijd en geld te steken naar iets nieuws. Door app-modernisering kunnen ook veel huidige processen behouden blijven en kan de bedrijfscontinuïteit beter worden gewaarborgd dan wanneer volledig nieuwe apps in bestaande activiteiten worden ingepast.

Stappen en strategieën voor modernisering van apps

Moderniseringspijlers

De stappen en strategieën voor succesvolle app-modernisering moeten een framework van organisatiedoelen ondersteunen. De Azure Well-Architected Framework- heeft bijvoorbeeld vijf architectuurpijlers die zijn gericht op organisatiedoelen. Deze kunnen ook worden gebruikt voor app-modernisering:

 • Betrouwbaarheid: de mogelijkheid van een systeem om fouten te herstellen en te blijven functioneren.
 • Beveiliging: toepassingen en gegevens beveiligen tegen bedreigingen.
 • Optimalisatie van de kosten: kosten beheren om de geleverde waarde te maximaliseren.
 • Operationele uitmuntendheid: bewerkingsprocessen die een systeem in productie houden.
 • Prestatie-efficiëntie: de mogelijkheid van een systeem om zich aan te passen aan wijzigingen in de belasting.

Stappen voor app-modernisering

Het proces voor het moderniseren van de apps van een organisatie kan in drie stappen duidelijk worden gedefinieerd.

 1. Planning. Voor deze eerste stap moeten organisaties zorgvuldig nadenken over hun doelstellingen voor app-modernisering en hun strategie definiëren voordat er actie wordt ondernomen. Dit is het moment om bestaande apps en omgevingen te ontdekken en te beoordelen ter voorbereiding op de wijziging.
 2. Implementatie. Tijdens deze stap ontwikkelen organisaties nieuwe vaardigheden en beginnen ze hun apps op iteratieve manier te moderniseren. Een iteratieve modernisatiemethode biedt organisaties de flexibiliteit om hun projectbereik of -strategie waar nodig te wijzigen.
 3. Bewerkingen. App-modernisering is geen eenmalige deal. Zodra organisaties zijn overgegaan naar een cloud-first-benadering, kunnen ze cloudplatformservices en -hulpprogramma's gebruiken om hun apps te beveiligen, beheren, beheren en optimaliseren.

Strategieën voor app-modernisering

Deze strategieën onderscheiden zich door de moderniseringsdoelen van een organisatie en de behoefte aan codewijzigingen in de apps zelf. Tijdens de planningsstap wordt een strategie voor app-modernisering gedefinieerd en deze wordt van kracht tijdens de implementatiestap.

Opnieuw hosten. Soms 'lift-and-shift' genoemd, deze moderniseringsstrategie wordt gekenmerkt door snelheid, omdat er nagenoeg geen codewijzigingen nodig zijn. Organisaties nemen apps van hun vorige omgeving over en brengen ze onveranderd over naar hun huidige omgeving.

Toewijzen van een nieuw platform. Deze benadering ligt tussen opnieuw hosten en herstructurering. Met het toewijzen van een nieuw platform brengen organisaties codewijzigingen aan zodat apps kunnen worden gebruikt met cloudtechnologieën.

Herstructureren (of opnieuw inpakken) . Bij herstructurering wordt aan productiviteit en snelheid prioriteit geven. Met deze strategie hebben apps slechts minimale codewijzigingen nodig, zodat ze eenvoudig verbinding kunnen maken met en optimaal gebruik kunnen maken van een cloud-first-omgeving.

Opnieuw ontwerpen. Als een organisatie schaalbaarheid in de cloud nodig heeft, is opnieuw ontwerpen mogelijk de juiste benadering. Met opnieuw ontwerpen worden de functionaliteit en code van apps aangepast en uitgebreid om beter te schalen in de cloud.

Herbouwen (of herschrijven) . Voor het opnieuw maken van een app met cloudoplossingen is het soms de juiste optie om te herbouwen. Het is een zware lift, maar het kan essentieel zijn als bestaande apps beperkte functionaliteit of levensduur hebben.

Vervangen. Als een app niet voldoet aan de huidige of toekomstige bedrijfsbehoeften, zelfs nadat deze opnieuw is opgebouwd, is het mogelijk noodzakelijk om deze te vervangen door een kant-en-klare oplossing. Deze benadering kan sneller zijn dan het opnieuw opbouwen en het stelt waardevolle ontwikkelingsresources weer open. Maar het vervangen van apps kan uitdagingen opleveren, zoals onderbrekingen van bedrijfsprocessen en beperkingen voor toekomstige moderniseringsinitiatieven.

Het app-ontwikkelingsproces moderniseren

Naast het moderniseren van apps zelf moet een essentieel element van de langetermijnstrategie van elke organisatie zijn om de benadering van app-ontwikkeling te moderniseren, ook wel Developer Velocity genoemd. Dit omvat het moderniseren van de hulpprogramma's en processen van ontwikkelaarsteams om hun productiviteit, samenwerking en werkkwaliteit te maximaliseren. Er zijn hulpprogramma's, analistenonderzoeken en andere bronnen om organisaties te helpen bij het evalueren en verbeteren van hun Developer Velocity.

Hulpprogramma's en services

Organisaties die hun toepassingen willen moderniseren, hebben vele manieren om dit te doen. Technologieën die organisaties ondersteunen bij het optimaliseren van hun IT-assets zijn onder andere:

Cloud-computing

Cloudservices op internet kunnen de prestaties, efficiëntie en schaal van toepassingen verhogen.

Containers

Deze pakketten softwarebundels met toepassingscode, waarmee naadloze implementatie in meerdere omgevingen mogelijk is.

Microservices

Deze architectuurbenadering maakt het ontwikkelen van apps flexibeler doordat elke kernfunctie, ook wel een service genoemd, onafhankelijk kan worden gebouwd.

Automation

Services van derden die automatisch algemene taken uitvoeren, kunnen de implementatie, het beheer en diagnostische gegevens van toepassingen optimaliseren.

AI en Machine Learning

Intelligente services en oplossingen helpen bedrijven meer inzicht te krijgen in hun toepassingen en gegevens.

Moderniseringsservices voor apps

Volledig beheerde services kunnen bedrijven helpen bij het versnellen van de ontwikkeling van toepassingen, het verbeteren van klant- en werknemerservaringen en het verbeteren van de beveiliging en betrouwbaarheid van toepassingen.

Azure Cosmos DB

Schaalbare apps met hoge prestaties moderniseren met een volledig beheerde NoSQL-databaseservice

Azure Monitor

Volledige waarneembaarheid van uw app, infrastructuur en netwerk verkrijgen.

Azure Virtual Desktop

Maak een beveiligde, externe bureaubladervaring op bijna elke locatie mogelijk.

Azure API Management

Sneller verplaatsen met geïntegreerd API-beheer in multicloud- en hybride omgevingen

Azure DevOps

Slimmer plannen, beter samenwerken en sneller dan voorheen een reeks moderne ontwikkelingsservices leveren.

Azure Spring Apps

Spring Boot-apps bouwen en implementeren met een volledig beheerde service van Microsoft en VMware

Azure VMware Solution

On-premises VMware-omgevingen naar Azure verplaatsen of uitbreiden

Azure App Service

Snel en eenvoudig web- en mobiele apps voor bedrijven maken voor elk platform of apparaat

Azure Kubernetes Services (AKS)

Bouwen en schalen met beheerde Kubernetes

Azure SQL Database

Schaalbare apps bouwen met beheerde en intelligente SQL in de cloud

Azure Web Application Firewall

Bescherm apps met een krachtige cloudeigen firewallservice voor web-apps

Azure Arc

Overal infrastructuur, apps en Azure-services beveiligen, ontwikkelen en gebruiken

Azure Machine Learning

Bedrijfskritieke machine learning-modellen op schaal bouwen

Azure SQL Managed Instance

Bestaande apps op schaal moderniseren met vertrouwde hulpprogramma's, vaardigheden en resources

Personalizer

Lever gepersonaliseerde, relevante ervaringen aan klanten

Hulpprogramma's voor app-modernisering

Het moderniseren van bestaande IT-systemen lijkt in eerste instantie misschien lastig, maar organisaties die hun technologie-investeringen willen bijwerken, hoeven het niet alleen te doen. Cloudproviders bieden veel evaluatiehulpprogramma's, methodologieën en programma's die zijn ontworpen om ondernemingen te helpen hun systemen bij te werken.

Microsoft Azure biedt bijvoorbeeld de volgende bronnen om bedrijven te helpen in hun eigen tempo te moderniseren:

E-book: Cloudmigratie en modernisering met Microsoft Azure

een overzicht van migratie- en moderniserings inzichten, strategieën en tips om aan de slag te gaan.

Azure Migrate

een clearinghouse van Azure-migratiehulpprogramma's voor bijna elk modernisatiescenario.

Azure Migratie- en Moderniseringsprogramma

deskundige hulp, technische training en resources die ondernemingen kunnen gebruiken om met vertrouwen hun cloudomgeving in te stellen.

Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure

een bewezen verzameling documentatie, richtlijnen, best practices en hulpprogramma's die zijn ontworpen om de ingebruikname van de cloud te versnellen.

migratiehulpprogramma's voor Azure App Service

gratis, intuïtieve hulpprogramma's waarmee bedrijven snel hun web-apps kunnen beoordelen en migreren naar Azure.

Documentatie: ASP.NET app-containerisatie en -migratie naar Azure App Service

stapsgewijze instructies voor het in containers zetten en verplaatsen van ASP.NET-apps naar Azure met behulp van het hulpprogramma Azure Migrate App Containerization.

Strategic Migration Assessment en Readiness Tool (SMART)

een evaluatieprogramma waarmee bedrijven kunnen bepalen in welke mate ze klaar zijn om hun apps te migreren naar Azure.

Hulpprogramma voor gereedheid van toepassingen en gegevens moderniseren

een evaluatieprogramma waarmee bedrijven hun bedrijfsstrategie kunnen evalueren voor het moderniseren van hun apps en gegevens.

Veelgestelde vragen

 • Met app-modernisering zetten organisaties hun apps over naar een cloud-first model. Dit kan migratie inhouden als om on-premises apps gaat.

  Meer informatie

 • 'Verouderde modernisering' is een andere naam voor 'app-modernisering'. Zowel oudere als nieuwe apps kunnen worden moderniseerd met cloudtechnologie om meer flexibiliteit, stabiliteit en innovatie te verkrijgen.

  Meer informatie

 • App-modernisering biedt tal van voordelen, zowel voor de apps zelf als voor de organisatie die ze moderniseert. Belangrijke voordelen zijn onder andere verhoogde efficiëntie, compatibiliteit met cloudtechnologie, verbeterde beveiliging, hogere beschikbaarheid en versnelde marktintroductietijd.

  Meer informatie

 • Er zijn drie overkoepelende stappen voor het moderniseren van toepassingen: planning, implementatie en bewerkingen. Planning omvat het definiëren van een moderniseringsstrategie. Implementation omvat het ontwikkelen van vaardigheden en het moderniseren van apps. Bewerkingen behandelt doorlopende governance, beheer en optimalisatie.

  Meer informatie

 • Strategieën voor app-modernisering moeten zijn ontworpen om de moderniseringsdoelen van een organisatie te ondersteunen. Azure Well-Architected Framework heeft vijf pijlers die aan deze doelstellingen werken: betrouwbaarheid, beveiliging, optimalisatie van de kosten, operationele uitmuntendheid en prestatie-efficiëntie.

  Er zijn vier brede strategieën voor modernisering, elk met betrekking tot het niveau van codewijzigingen die een organisatie wil doorvoeren in hun app. Door opnieuw te hosten, wordt de app in de huidige staat verplaatst van een oudere omgeving naar een nieuwere omgeving. Het toewijzen van een nieuw platform zorgt ervoor dat enkele codewijzigingen worden doorgevoerd om apps te verbinden met de cloud. Ook herstructurering heeft een aantal codewijzigingen nodig, zodat apps optimaal gebruikmaken van een cloud-first environment. Het opnieuw ontwerpen omvat aanzienlijke wijzigingen in apps voor cloudschaalbaarheid. Voor het herbouwen moeten apps opnieuw worden gemaakt met cloudeigen oplossingen. Met Verwisselen, worden de apps van een organisatie omgewisseld voor een volledig andere app om te voldoen aan de huidige bedrijfsbehoeften.

  Meer informatie

 • Er zijn diverse hulpprogramma's en services voor app-modernisering beschikbaar, afhankelijk van wat een organisatie nodig heeft. Als een organisatie bijvoorbeeld de kosten wil optimaliseren, met vol vertrouwen wil werken en functies sneller wil verzenden door apps en gegevens naar de cloud te brengen, kan een volledig beheerde service zoals Azure App Service een goede keuze zijn.

  Meer informatie

Kunnen we u helpen?