Navigatie overslaan

TartanAir: AirSim Simulation Dataset for Simultaneous Localization and Mapping

VSLAM AirSim Images Tartan Air

Gegevens van autonome TartanAir AirSim-voertuigen gegenereerd om SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) op te lossen

Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) is een van de belangrijkste functies die is vereist voor robots. Dankzij de overal aanwezige beschikbaarheid van afbeeldingen is Visual SLAM (V-SLAM) een belangrijk onderdeel van veel autonome systemen. Er is veel vooruitgang geboekt met op geometrie en machine learning gebaseerde methoden. Het ontwikkelen van robuuste en betrouwbare SLAM-methoden voor echte toepassingen is echter nog een hele uitdaging. Echte omgevingen bevatten factoren die het lastig maken, zoals wijzigingen in de lichtomstandigheden, te weinig licht, dynamische objecten en omgevingen zonder textuur. Deze gegevensset maakt gebruik van de geavanceerde computer graphics-technologie en is bedoeld voor diverse scenario’s die een uitdaging vormen voor simulatie.


De gegevens worden verzameld in fotorealistische simulatieomgevingen met verschillende licht- en weersomstandigheden en bewegende objecten. Door gegevens tijdens een simulatie te verzamelen, kunnen we multimodale sensorgegevens en exacte ground-truth-labels verkrijgen, zoals stereo-RGB-afbeeldingen, diepteafbeeldingen, segmentering, optische stromen en cameraposities. We hebben een groot aantal omgevingen ingesteld met verschillende stijlen en scenario’s om uitdagende standpunten en diverse bewegingspatronen aan te kunnen die moeilijk te realiseren zijn met fysieke gegevensverzamelingsplatforms. De vier belangrijkste functies van onze gegevensset zijn: 1) Grootschalige diverse realistische gegevens. 2) Multimodale ground-truth-labels. 3) Diverse bewegingspatronen. 4) Uitdagende omgevingen.

Deze gegevensset bevat vijf typen gegevens:

 • Stereoafbeeldingen: afbeeldingstype (png).

 • Dieptebestand: numpy-type (npy).

 • Segmentatiebestand: numpy-type (npy).

 • Bestand voor optische stroom: numpy-type (npy).

 • Bestand voor cameraposities: teksttype (txt).

Deze worden vanaf 2019 verzameld in verschillende omgevingen met honderden trajecten (3 TB) in totaal.

Uitdagende visuele effecten

In sommige simulaties simuleert de gegevensset meerdere soorten uitdagende visuele effecten.

 • Moeilijke lichtomstandigheden. Afwisselen dag en nacht. Weinig licht. Snel veranderende verlichtingen.
 • Weerseffecten. Helder, regen, sneeuw, wind en mist.
 • Seizoensveranderingen.

Opslaglocatie

Deze gegevensset wordt opgeslagen in de Azure-regio US - oost. Het wordt aanbevolen om rekenresources in US - oost toe te wijzen voor affiniteit.

Licentievoorwaarden

Dit project wordt vrijgegeven onder de MIT-licentie. Lees het licentiebestand voor meer informatie.

Aanvullende informatie

Kijk hier en hier voor aanvullende informatie over deze gegevensset.

Gegevensvermelding

Meer technische details zijn beschikbaar in AirSim paper (FSR 2017 Conference). Vermeld dit als volgt:

@article{tartanair2020arxiv, title = {TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM}, author = {Wenshan Wang, Delong Zhu, Xiangwei Wang, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Chen Wang, Yafei Hu, Ashish Kapoor, Sebastian Scherer}, journal = {arXiv preprint arXiv:2003.14338}, year = {2020}, url = {https://arxiv.org/abs/2003.14338} } @inproceedings{airsim2017fsr, author = {Shital Shah and Debadeepta Dey and Chris Lovett and Ashish Kapoor}, title = {AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles}, year = {2017}, booktitle = {Field and Service Robotics}, eprint = {arXiv:1705.05065}, url = {https://arxiv.org/abs/1705.05065} }

Contact

Stuur een e-mail naar als u vragen hebt over de gegevensbron. U kunt ook contact opnemen met de bijdragers via de betreffende GitHub.

Mededelingen

AZURE OPEN GEGEVENSSETS WORDEN DOOR MICROSOFT ONGEWIJZIGD GELEVERD. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZEKERHEDEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, WAARONDER GEVOLGSCHADE OF DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS.

Deze gegevensset wordt geleverd onder de oorspronkelijke voorwaarden dat Microsoft de brongegevens heeft ontvangen. De gegevensset kan gegevens bevatten die afkomstig zijn van Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing TartanAir data on Azure

!! NOTE: This sample file should only be used on Azure. To download the data to your local machine, please refer to the website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/

This notebook provides an example of accessing TartanAir data from blobl storage on Azure, including:

1) navigate the directories of different environments and trajectories.

2) load the data into memory, and

3) visualize the data.

Data directory structure

ROOT
|
--- ENV_NAME_0               # environment folder
|    |
|    ---- Easy             # difficulty level
|    |   |
|    |   ---- P000          # trajectory folder
|    |   |   |
|    |   |   +--- depth_left   # 000000_left_depth.npy - 000xxx_left_depth.npy
|    |   |   +--- depth_right   # 000000_right_depth.npy - 000xxx_right_depth.npy
|    |   |   +--- flow      # 000000_000001_flow/mask.npy - 000xxx_000xxx_flow/mask.npy
|    |   |   +--- image_left   # 000000_left.png - 000xxx_left.png 
|    |   |   +--- image_right   # 000000_right.png - 000xxx_right.png 
|    |   |   +--- seg_left    # 000000_left_seg.npy - 000xxx_left_seg.npy
|    |   |   +--- seg_right    # 000000_right_seg.npy - 000xxx_right_seg.npy
|    |   |   ---- pose_left.txt 
|    |   |   ---- pose_right.txt
|    |   | 
|    |   +--- P001
|    |   .
|    |   .
|    |   |
|    |   +--- P00K
|    |
|    +--- Hard
|
+-- ENV_NAME_1
.
.
|
+-- ENV_NAME_N

Notebook dependencies

pip install numpy

pip install azure-storage-blob

pip install opencv-python

Imports and contrainer_client

In [1]:
from azure.storage.blob import ContainerClient
import numpy as np
import io
import cv2
import time
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Dataset website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/
account_url = 'https://tartanair.blob.core.windows.net/'
container_name = 'tartanair-release1'

container_client = ContainerClient(account_url=account_url, 
                 container_name=container_name,
                 credential=None)

List the environments and trajectories

In [2]:
def get_environment_list():
  '''
  List all the environments shown in the root directory
  '''
  env_gen = container_client.walk_blobs()
  envlist = []
  for env in env_gen:
    envlist.append(env.name)
  return envlist

def get_trajectory_list(envname, easy_hard = 'Easy'):
  '''
  List all the trajectory folders, which is named as 'P0XX'
  '''
  assert(easy_hard=='Easy' or easy_hard=='Hard')
  traj_gen = container_client.walk_blobs(name_starts_with=envname + '/' + easy_hard+'/')
  trajlist = []
  for traj in traj_gen:
    trajname = traj.name
    trajname_split = trajname.split('/')
    trajname_split = [tt for tt in trajname_split if len(tt)>0]
    if trajname_split[-1][0] == 'P':
      trajlist.append(trajname)
  return trajlist

def _list_blobs_in_folder(folder_name):
  """
  List all blobs in a virtual folder in an Azure blob container
  """
  
  files = []
  generator = container_client.list_blobs(name_starts_with=folder_name)
  for blob in generator:
    files.append(blob.name)
  return files

def get_image_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/image_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.png')]
  return files

def get_depth_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/depth_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

def get_flow_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('flow.npy')]
  return files

def get_flow_mask_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('mask.npy')]
  return files

def get_posefile(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  return trajdir + '/pose_' + left_right + '.txt'

def get_seg_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/seg_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

List all the environments

In [3]:
envlist = get_environment_list()
print('Find {} environments..'.format(len(envlist)))
print(envlist)
Find 18 environments..
['abandonedfactory/', 'abandonedfactory_night/', 'amusement/', 'carwelding/', 'endofworld/', 'gascola/', 'hospital/', 'japanesealley/', 'neighborhood/', 'ocean/', 'office/', 'office2/', 'oldtown/', 'seasidetown/', 'seasonsforest/', 'seasonsforest_winter/', 'soulcity/', 'westerndesert/']

List all the 'Easy' trajectories in the first environment

In [4]:
diff_level = 'Easy'
env_ind = 0
trajlist = get_trajectory_list(envlist[env_ind], easy_hard = diff_level)
print('Find {} trajectories in {}'.format(len(trajlist), envlist[env_ind]+diff_level))
print(trajlist)
Find 10 trajectories in abandonedfactory/Easy
['abandonedfactory/Easy/P000/', 'abandonedfactory/Easy/P001/', 'abandonedfactory/Easy/P002/', 'abandonedfactory/Easy/P004/', 'abandonedfactory/Easy/P005/', 'abandonedfactory/Easy/P006/', 'abandonedfactory/Easy/P008/', 'abandonedfactory/Easy/P009/', 'abandonedfactory/Easy/P010/', 'abandonedfactory/Easy/P011/']

List all the data files in one trajectory

In [5]:
traj_ind = 1
traj_dir = trajlist[traj_ind]

left_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left images in {}'.format(len(left_img_list), traj_dir)) 

right_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right images in {}'.format(len(right_img_list), traj_dir))

left_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left depth files in {}'.format(len(left_depth_list), traj_dir))

right_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right depth files in {}'.format(len(right_depth_list), traj_dir))

left_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left segmentation files in {}'.format(len(left_seg_list), traj_dir))

right_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} right segmentation files in {}'.format(len(right_seg_list), traj_dir))

flow_list = get_flow_list(traj_dir)
print('Find {} flow files in {}'.format(len(flow_list), traj_dir)) 

flow_mask_list = get_flow_mask_list(traj_dir)
print('Find {} flow mask files in {}'.format(len(flow_mask_list), traj_dir)) 

left_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'left')
print('Left pose file: {}'.format(left_pose_file))

right_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'right')
print('Right pose file: {}'.format(right_pose_file))
Find 434 left images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow mask files in abandonedfactory/Easy/P001/
Left pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_left.txt
Right pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_right.txt

Functions for data downloading

In [6]:
def read_numpy_file(numpy_file,):
  '''
  return a numpy array given the file path
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=numpy_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  ff = np.load(ee)
  return ff


def read_image_file(image_file,):
  '''
  return a uint8 numpy array given the file path 
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=image_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  img=cv2.imdecode(np.asarray(bytearray(ee.read()),dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)
  im_rgb = img[:, :, [2, 1, 0]] # BGR2RGB
  return im_rgb

Functions for data visualization

In [7]:
def depth2vis(depth, maxthresh = 50):
  depthvis = np.clip(depth,0,maxthresh)
  depthvis = depthvis/maxthresh*255
  depthvis = depthvis.astype(np.uint8)
  depthvis = np.tile(depthvis.reshape(depthvis.shape+(1,)), (1,1,3))

  return depthvis

def seg2vis(segnp):
  colors = [(205, 92, 92), (0, 255, 0), (199, 21, 133), (32, 178, 170), (233, 150, 122), (0, 0, 255), (128, 0, 0), (255, 0, 0), (255, 0, 255), (176, 196, 222), (139, 0, 139), (102, 205, 170), (128, 0, 128), (0, 255, 255), (0, 255, 255), (127, 255, 212), (222, 184, 135), (128, 128, 0), (255, 99, 71), (0, 128, 0), (218, 165, 32), (100, 149, 237), (30, 144, 255), (255, 0, 255), (112, 128, 144), (72, 61, 139), (165, 42, 42), (0, 128, 128), (255, 255, 0), (255, 182, 193), (107, 142, 35), (0, 0, 128), (135, 206, 235), (128, 0, 0), (0, 0, 255), (160, 82, 45), (0, 128, 128), (128, 128, 0), (25, 25, 112), (255, 215, 0), (154, 205, 50), (205, 133, 63), (255, 140, 0), (220, 20, 60), (255, 20, 147), (95, 158, 160), (138, 43, 226), (127, 255, 0), (123, 104, 238), (255, 160, 122), (92, 205, 92),]
  segvis = np.zeros(segnp.shape+(3,), dtype=np.uint8)

  for k in range(256):
    mask = segnp==k
    colorind = k % len(colors)
    if np.sum(mask)>0:
      segvis[mask,:] = colors[colorind]

  return segvis

def _calculate_angle_distance_from_du_dv(du, dv, flagDegree=False):
  a = np.arctan2( dv, du )

  angleShift = np.pi

  if ( True == flagDegree ):
    a = a / np.pi * 180
    angleShift = 180
    # print("Convert angle from radian to degree as demanded by the input file.")

  d = np.sqrt( du * du + dv * dv )

  return a, d, angleShift

def flow2vis(flownp, maxF=500.0, n=8, mask=None, hueMax=179, angShift=0.0): 
  """
  Show a optical flow field as the KITTI dataset does.
  Some parts of this function is the transform of the original MATLAB code flow_to_color.m.
  """

  ang, mag, _ = _calculate_angle_distance_from_du_dv( flownp[:, :, 0], flownp[:, :, 1], flagDegree=False )

  # Use Hue, Saturation, Value colour model 
  hsv = np.zeros( ( ang.shape[0], ang.shape[1], 3 ) , dtype=np.float32)

  am = ang < 0
  ang[am] = ang[am] + np.pi * 2

  hsv[ :, :, 0 ] = np.remainder( ( ang + angShift ) / (2*np.pi), 1 )
  hsv[ :, :, 1 ] = mag / maxF * n
  hsv[ :, :, 2 ] = (n - hsv[:, :, 1])/n

  hsv[:, :, 0] = np.clip( hsv[:, :, 0], 0, 1 ) * hueMax
  hsv[:, :, 1:3] = np.clip( hsv[:, :, 1:3], 0, 1 ) * 255
  hsv = hsv.astype(np.uint8)

  rgb = cv2.cvtColor(hsv, cv2.COLOR_HSV2RGB)

  if ( mask is not None ):
    mask = mask > 0
    rgb[mask] = np.array([0, 0 ,0], dtype=np.uint8)

  return rgb

Download and visualize the data

In [8]:
data_ind = 173 # randomly select one frame (data_ind < TRAJ_LEN)

Visualize the left and right RGB images

In [9]:
left_img = read_image_file(left_img_list[data_ind])
right_img = read_image_file(right_img_list[data_ind])

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_img)
plt.title('Left Image')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_img)
plt.title('Right Image')
plt.show()

Visualize the left and right depth files

In [10]:
left_depth = read_numpy_file(left_depth_list[data_ind])
left_depth_vis = depth2vis(left_depth)

right_depth = read_numpy_file(right_depth_list[data_ind])
right_depth_vis = depth2vis(right_depth)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_depth_vis)
plt.title('Left Depth')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_depth_vis)
plt.title('Right Depth')
plt.show()

Visualize the left and right segmentation files

In [11]:
left_seg = read_numpy_file(left_seg_list[data_ind])
left_seg_vis = seg2vis(left_seg)

right_seg = read_numpy_file(right_seg_list[data_ind])
right_seg_vis = seg2vis(right_seg)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_seg_vis)
plt.title('Left Segmentation')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_seg_vis)
plt.title('Right Segmentation')
plt.show()

Visualize the flow and mask files

In [12]:
flow = read_numpy_file(flow_list[data_ind])
flow_vis = flow2vis(flow)

flow_mask = read_numpy_file(flow_mask_list[data_ind])
flow_vis_w_mask = flow2vis(flow, mask = flow_mask)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(flow_vis)
plt.title('Optical Flow')
plt.subplot(122)
plt.imshow(flow_vis_w_mask)
plt.title('Optical Flow w/ Mask')
plt.show()