Navigatie overslaan

Russian Open Speech To Text

Speech to Text Russian Open STT

Een verzameling voorbeelden van uitspraken afkomstig uit diverse audiobronnen. De gegevensset bevat korte geluidsfragmenten in het Russisch.

Op dit moment de grootste openbare Russische STT-gegevensset:

 • ~16 miljoen uitingen;
 • ~ 20.000 uur;
 • 2,3 TB (niet-gecomprimeerd in .wav-indeling in int16), 356 G in .opus;
 • Alle bestanden zijn getransformeerd naar Opus, behalve validatiegegevenssets;

De gegevenssets is bedoeld om spraak-naar-tekst-modellen te trainen.

Samenstelling van de gegevensset

De opgegeven grootte van de gegevensset heeft betrekking op de .wav-bestanden.

Gegevensset Utterances Tijden GB Seconden/tekens Opmerking Aantekening Kwaliteit/ruis
radio_v4 (*) 7.603.192 10.430 1195 5s/68 Radio Uitlijnen 95%/helder
public_speech (*) 1.700.060 2709 301 6s/79 Openbare spraak Uitlijnen 95%/helder
audiobook_2 1.149.404 1511 162 5s/56 Books Uitlijnen 95%/helder
radio_2 651.645 1439 154 8s/110 Radio Uitlijnen 95%/helder
public_youtube1120 1.410.979 1104 237 3s/34 YouTube Ondertiteling 95%/~helder
public_youtube700 759.483 701 75 3s/43 YouTube Ondertiteling 95%/~helder
tts_russian_addresses 1.741.838 754 81 2s/20 Adressen TTS van 4 stemmen 100%/helder
asr_public_phone_calls_2 603.797 601 66 4s/37 Telefoonoproep ASR 70%/bevat ruis
public_youtube1120_hq 369.245 291 31 3s/37 YouTube HQ Ondertiteling 95%/~helder
asr_public_phone_calls_1 233.868 211 23 3s/29 Telefoonoproep ASR 70%/bevat ruis
radio_v4_add (*) 92.679 157 18 6s/80 Radio Uitlijnen 95%/helder
asr_public_stories_2 78.186 78 9 4s/43 Books ASR 80%/helder
asr_public_stories_1 46.142 38 4 3s/30 Books ASR 80%/helder
public_series_1 20.243 17 2 3s/38 YouTube Ondertiteling 95%/~helder
asr_calls_2_val 12.950 7,7 2 2s/34 Telefoonoproep Handmatige aantekeningen 99%/helder
public_lecture_1 6803 6 1 3s/47 Lezingen Ondertiteling 95%/helder
buriy_audiobooks_2_val 7850 4,9 1 2s/31 Books Handmatige aantekeningen 99%/helder
public_youtube700_val 7311 4,5 1 2s/35 YouTube Handmatige aantekeningen 99%/helder

(*) Bij TXT-bestanden wordt alleen een gegevenssample geleverd.

Methodologie voor aantekeningen

De gegevensset wordt gecompileerd met open source-bronnen. Lange reeksen worden in audioblokken gesplitst door middel van detectie van spraakactiviteit en uitlijning. Voor sommige audiotypen worden er automatisch aantekeningen gemaakt en wordt verificatie statistisch/door middel van heuristiek uitgevoerd.

Gegevensvolumes en bijwerkfrequentie

De totale grootte van de gegevensset is 350 GB. De totale grootte van de gegevensset inclusief openbaar gedeelde labels is 130 GB.

De gegevensset zelf wordt waarschijnlijk niet bijgewerkt voor compatibiliteit met eerdere versies. Volg de oorspronkelijke opslagplaats voor benchmarks en om bestanden uit te sluiten.

Mogelijk worden er in de toekomst nieuwe domeinen en talen toegevoegd.

Audionormalisering

Alle bestanden worden als volgt genormaliseerd voor eenvoudigere/snellere runtimeverbeteringen en verwerking:

 • Geconverteerd naar mono, indien nodig;
 • Geconverteerd naar een samplefrequentie van 16 kHz, indien nodig;
 • Opgeslagen als gehele getallen van 16-bit;
 • Geconverteerd naar OPUS;

Methodologie voor DB op schijf

Elk audiobestand (wav, binair) wordt gehasht. De hash wordt gebruikt om een maphiërarchie te maken voor optimale fs-uitvoering.

target_format = 'wav' wavb = wav.tobytes() f_hash = hashlib.sha1(wavb).hexdigest() store_path = Path(root_folder, f_hash[0], f_hash[1:3], f_hash[3:15] + '.' + target_format)
Downloads

De gegevensset is beschikbaar in twee vormen:

 • Archieven die beschikbaar zijn via Azure-blobopslag en/of directe koppelingen;
 • De oorspronkelijke bestanden zijn beschikbaar via Azure-blobopslag;

Alles wordt opgeslagen in https://azureopendatastorage.blob.core.windows.net/openstt/

Mapstructuur:

└── ru_open_stt_opus <= archived folders │ │ │ ├── archives │ │ ├── asr_calls_2_val.tar.gz <= tar.gz archives with opus and wav files │ │ │ ... <= see the below table for enumeration │ │ └── tts_russian_addresses_rhvoice_4voices.tar.gz │ │ │ └── manifests │ ├── asr_calls_2_val.csv <= csv files with wav_path, text_path, duration (see notebooks) │ │ ... │ └── tts_russian_addresses_rhvoice_4voices.csv └── ru_open_stt_opus_unpacked <= a separate folder for each uploaded domain ├── public_youtube1120 │ ├── 0 <= see "On disk DB methodology" for details │ ├── 1 │ │ ├── 00 │ │ │ ... │ │ └── ff │ │ ├── *.opus <= actual files │ │ └── *.txt │ │ ... │ └── f ├── public_youtube1120_hq ├── public_youtube700_val ├── asr_calls_2_val ├── radio_2 ├── private_buriy_audiobooks_2 ├── asr_public_phone_calls_2 ├── asr_public_stories_2 ├── asr_public_stories_1 ├── public_lecture_1 ├── asr_public_phone_calls_1 ├── public_series_1 └── public_youtube700
Gegevensset GB, wav GB, archief Archiveren Bron Manifest
Trainen
Sample van radio en openbare spraak - 11,4 opus+txt - manifest
audiobook_2 162 25,8 opus+txt Internet + uitlijning manifest
radio_2 154 24,6 opus+txt Radio manifest
public_youtube1120 237 19,0 opus+txt YouTube-video’s manifest
asr_public_phone_calls_2 66 9,4 opus+txt Internet + ASR manifest
public_youtube1120_hq 31 4.9 opus+txt YouTube-video’s manifest
asr_public_stories_2 9 1.4 opus+txt Internet + uitlijning manifest
tts_russian_addresses_rhvoice_4voices 80,9 12,9 opus+txt TTS manifest
public_youtube700 75,0 12,2 opus+txt YouTube-video’s manifest
asr_public_phone_calls_1 22,7 3.2 opus+txt Internet + ASR manifest
asr_public_stories_1 4.1 0,7 opus+txt Openbare verhalen manifest
public_series_1 1,9 0,3 opus+txt Openbare reeks manifest
public_lecture_1 0,7 0,1 opus+txt Internet + handleiding manifest
Val
asr_calls_2_val 2 0,8 wav+txt Internet manifest
buriy_audiobooks_2_val 1 0,5 wav+txt Boeken + handleiding manifest
public_youtube700_val 2 0.13 wav+txt YouTube-video’s + handleiding manifest
Download de instructies

rechtstreeks

Meer informatie: https://github.com/snakers4/open_stt#download-instructions

Via het koppelen van Azure-blobopslag

Raadpleeg het notebook op het tabblad Gegevenstoegang

Contactpersonen

Voor hulp bij of vragen over de gegevens kunt u contact opnemen met de data-auteur(s) op aveysov@gmail.com

Licentie

Met deze licentie kunnen hergebruikers het materiaal alleen voor niet-commerciële doeleinden verspreiden, anders indelen, aanpassen en gebruiken als basis in elk medium of elke indeling en alleen als erkenning wordt verleend aan de maker. Dit bevat de volgende onderdelen:
* DOOR – De maker moet worden vermeld
* NC – Alleen niet-commercieel gebruik van het werk is toegestaan

CC-BY-NC (Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel) en commercieel gebruik is beschikbaar mits als er een overeenkomst is met de auteurs van de gegevensset.

Referentiemateriaal/meer informatie

Oorspronkelijke gegevensset

 • https://github.com/snakers4/open_stt

Engelse artikelen

 • https://thegradient.pub/towards-an-imagenet-moment-for-speech-to-text/
 • https://thegradient.pub/a-speech-to-text-practitioners-criticisms-of-industry-and-academia/

Chinese artikelen

 • https://www.infoq.cn/article/4u58WcFCs0RdpoXev1E2

Russische artikelen

 • https://habr.com/ru/post/494006/
 • https://habr.com/ru/post/474462/

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Helper functions / dependencies

Building libsndfile

The best efficient way to read opus files in python (the we know of) that does incur any significant overhead is to use pysoundfile (a python CFFI wrapper around libsoundfile).

When this solution was being researched the community had been waiting for a major libsoundfile release for some time.

Opus support has been implemented some time ago upstream, but it has not been properly released. Therefore we opted for a custom build + monkey patching.

At the time when you read / use this - probably there will be decent / proper builds of libsndfile.

Please replace with your faviourite tool if there is one.

Typically, you need to run this in your shell with sudo access:

apt-get update
apt-get install cmake autoconf autogen automake build-essential libasound2-dev \
libflac-dev libogg-dev libtool libvorbis-dev libopus-dev pkg-config -y

cd /usr/local/lib
git clone https://github.com/erikd/libsndfile.git
cd libsndfile
git reset --hard 49b7d61
mkdir -p build && cd build

cmake .. -DBUILD_SHARED_LIBS=ON
make && make install
cmake --build .

Helper functions / dependencies

Install the following libraries (versions do not matter much):

pandas
numpy
scipy
tqdm
soundfile
librosa

Depending on how this notebook is run, this sometimes can be as easy as (if, for example your miniconda is not installed under root):

In [ ]:
!pip install numpy
!pip install tqdm
!pip install scipy
!pip install pandas
!pip install soundfile
!pip install librosa
!pip install azure-storage-blob

Manifests are just csv files with the following columns:

 • Path to audio
 • Path to text file
 • Duration

They proved to be the most simple / helpful format of accessing data.

For ease of use all the manifests are already rerooted, i.e. all paths in them are relative and you just need to add a root folder.

In [1]:
# manifest utils
import os
import numpy as np
import pandas as pd
from tqdm import tqdm
from urllib.request import urlopendef reroot_manifest(manifest_df,
          source_path,
          target_path):
  if source_path != '':
    manifest_df.wav_path = manifest_df.wav_path.apply(lambda x: x.replace(source_path,
                                       target_path))
    manifest_df.text_path = manifest_df.text_path.apply(lambda x: x.replace(source_path,
                                        target_path))
  else:
    manifest_df.wav_path = manifest_df.wav_path.apply(lambda x: os.path.join(target_path, x))
    manifest_df.text_path = manifest_df.text_path.apply(lambda x: os.path.join(target_path, x))  
  return manifest_df


def save_manifest(manifest_df,
         path,
         domain=False):
  if domain:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration', 'domain']
  else:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration']

  manifest_df.reset_index(drop=True).sort_values(by='duration',
                          ascending=True).to_csv(path,
                                     sep=',',
                                     header=False,
                                     index=False)
  return True


def read_manifest(manifest_path,
         domain=False):
  if domain:
    return pd.read_csv(manifest_path,
            names=['wav_path',
                'text_path',
                'duration',
                'domain'])
  else:
    return pd.read_csv(manifest_path,
            names=['wav_path',
                'text_path',
                'duration'])


def check_files(manifest_df,
        domain=False):
  orig_len = len(manifest_df)
  if domain:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration']
  else:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration', 'domain']
  wav_paths = list(manifest_df.wav_path.values)
  text_path = list(manifest_df.text_path.values)

  omitted_wavs = []
  omitted_txts = []

  for wav_path, text_path in zip(wav_paths, text_path):
    if not os.path.exists(wav_path):
      print('Dropping {}'.format(wav_path))
      omitted_wavs.append(wav_path)
    if not os.path.exists(text_path):
      print('Dropping {}'.format(text_path))
      omitted_txts.append(text_path)

  manifest_df = manifest_df[~manifest_df.wav_path.isin(omitted_wavs)]
  manifest_df = manifest_df[~manifest_df.text_path.isin(omitted_txts)]
  final_len = len(manifest_df)

  if final_len != orig_len:
    print('Removed {} lines'.format(orig_len-final_len))
  return manifest_df


def plain_merge_manifests(manifest_paths,
             MIN_DURATION=0.1,
             MAX_DURATION=100):

  manifest_df = pd.concat([read_manifest(_)
               for _ in manifest_paths])
  manifest_df = check_files(manifest_df)

  manifest_df_fit = manifest_df[(manifest_df.duration>=MIN_DURATION) &
                 (manifest_df.duration<=MAX_DURATION)]

  manifest_df_non_fit = manifest_df[(manifest_df.duration<MIN_DURATION) |
                   (manifest_df.duration>MAX_DURATION)]

  print(f'Good hours: {manifest_df_fit.duration.sum() / 3600:.2f}')
  print(f'Bad hours: {manifest_df_non_fit.duration.sum() / 3600:.2f}')

  return manifest_df_fit


def save_txt_file(wav_path, text):
  txt_path = wav_path.replace('.wav','.txt')
  with open(txt_path, "w") as text_file:
    print(text, file=text_file)
  return txt_path


def read_txt_file(text_path):
  #with open(text_path, 'r') as file:
  response = urlopen(text_path)
  file = response.readlines()
  for i in range(len(file)):
    file[i] = file[i].decode('utf8')
  return file 

def create_manifest_from_df(df, domain=False):
  if domain:
    columns = ['wav_path', 'text_path', 'duration', 'domain']
  else:
    columns = ['wav_path', 'text_path', 'duration']
  manifest = df[columns]
  return manifest


def create_txt_files(manifest_df):
  assert 'text' in manifest_df.columns
  assert 'wav_path' in manifest_df.columns
  wav_paths, texts = list(manifest_df['wav_path'].values), list(manifest_df['text'].values)
  # not using multiprocessing for simplicity
  txt_paths = [save_txt_file(*_) for _ in tqdm(zip(wav_paths, texts), total=len(wav_paths))]
  manifest_df['text_path'] = txt_paths
  return manifest_df


def replace_encoded(text):
  text = text.lower()
  if '2' in text:
    text = list(text)
    _text = []
    for i,char in enumerate(text):
      if char=='2':
        try:
          _text.extend([_text[-1]])
        except:
          print(''.join(text))
      else:
        _text.extend([char])
    text = ''.join(_text)
  return text
In [2]:
# reading opus files
import os
import soundfile as sf# Fx for soundfile read/write functions
def fx_seek(self, frames, whence=os.SEEK_SET):
  self._check_if_closed()
  position = sf._snd.sf_seek(self._file, frames, whence)
  return position


def fx_get_format_from_filename(file, mode):
  format = ''
  file = getattr(file, 'name', file)
  try:
    format = os.path.splitext(file)[-1][1:]
    format = format.decode('utf-8', 'replace')
  except Exception:
    pass
  if format == 'opus':
    return 'OGG'
  if format.upper() not in sf._formats and 'r' not in mode:
    raise TypeError("No format specified and unable to get format from "
            "file extension: {0!r}".format(file))
  return format


#sf._snd = sf._ffi.dlopen('/usr/local/lib/libsndfile/build/libsndfile.so.1.0.29')
sf._subtypes['OPUS'] = 0x0064
sf.SoundFile.seek = fx_seek
sf._get_format_from_filename = fx_get_format_from_filename


def read(file, **kwargs):
  return sf.read(file, **kwargs)


def write(file, data, samplerate, **kwargs):
  return sf.write(file, data, samplerate, **kwargs)
In [3]:
# display utils
import gc
from IPython.display import HTML, Audio, display_html
pd.set_option('display.max_colwidth', 3000)
#Prepend_path is set to read directly from Azure. To read from local replace below string with path to the downloaded dataset files
prepend_path = 'https://azureopendatastorage.blob.core.windows.net/openstt/ru_open_stt_opus_unpacked/'


def audio_player(audio_path):
  return '<audio preload="none" controls="controls"><source src="{}" type="audio/wav"></audio>'.format(audio_path)

def display_manifest(manifest_df):
  display_df = manifest_df
  display_df['wav'] = [audio_player(prepend_path+path) for path in display_df.wav_path]
  display_df['txt'] = [read_txt_file(prepend_path+path) for path in tqdm(display_df.text_path)]
  audio_style = '<style>audio {height:44px;border:0;padding:0 20px 0px;margin:-10px -20px -20px;}</style>'
  display_df = display_df[['wav','txt', 'duration']]
  display(HTML(audio_style + display_df.to_html(escape=False)))
  del display_df
  gc.collect()

Play with a dataset

Play a sample of files

On most platforms browsers usually support native audio playback.

So we can leverage HTML5 audio players to view our data.

In [4]:
manifest_df = read_manifest(prepend_path +'/manifests/public_series_1.csv')
#manifest_df = reroot_manifest(manifest_df,
               #source_path='',
               #target_path='../../../../../nvme/stt/data/ru_open_stt/')
In [5]:
sample = manifest_df.sample(n=20)
display_manifest(sample)
100%|██████████| 20/20 [00:07<00:00, 2.66it/s]
wav txt duration
5963 [пожалуйста прости всё в порядке\n] 2.48
19972 [хотелось бы хотя бы разок глазком на неё посмотреть раз такое дело\n] 5.68
15555 [они с егерем на след напали до инспектора не дозвониться\n] 3.84
430 [что то случилось\n] 1.36
4090 [так давай опаздываем\n] 2.16
18590 [да саид слушаю тебя троих нашли а в полётном листе\n] 4.60
17734 [надо сначала самому серьёзным человеком стать понимаешь\n] 4.32
978 [вот что случилось\n] 1.56
13269 [да паш юль пожалуйста не делай глупостей\n] 3.48
4957 [полусладкое или сухое\n] 2.32
1913 [ищи другую машину\n] 1.80
10522 [гражданин финн не зная что я полицейский\n] 3.08
9214 [ты чего трубку не берёшь я же переживаю\n] 2.88
10014 [я не окажу сопротивления я без оружия\n] 3.00
8351 [звони партнёру пусть он напишет\n] 2.80
3818 [ну что пойдём обсудим\n] 2.12
11097 [вы простите понимаете все об этом знают\n] 3.16
2989 [какие уж разводки\n] 2.00
12229 [я получается какой то диспетчер а не напарник\n] 3.28
5348 [я же тебе сказала никакой карелии\n] 2.40

Read a file

In [ ]:
!ls ru_open_stt_opus/manifests/*.csv

A couple of simplistic examples showing how to best read wav and opus files.

Scipy is the fastest for wav, pysoundfile is the best overall for opus.

In [6]:
%matplotlib inline

import librosa
from scipy.io import wavfile
from librosa import display as ldisplay
from matplotlib import pyplot as plt

Read a wav

In [7]:
manifest_df = read_manifest(prepend_path +'manifests/asr_calls_2_val.csv')
#manifest_df = reroot_manifest(manifest_df,
               #source_path='',
               #target_path='../../../../../nvme/stt/data/ru_open_stt/')
In [8]:
sample = manifest_df.sample(n=5)
display_manifest(sample)
100%|██████████| 5/5 [00:01<00:00, 2.61it/s]
wav txt duration
7802 [это же позитивные новости не негативные\n] 2.01
3590 [белый цветочек\n] 1.17
10594 [какое отношение имеет ваша пенсия к моему отделению\n] 3.14
4630 [есть есть видео\n] 1.35
468 [что ещё раз\n] 0.62
In [9]:
from io import BytesIO

wav_path = sample.iloc[0].wav_path
response = urlopen(prepend_path+wav_path)
data = response.read()
sr, wav = wavfile.read(BytesIO(data))
wav.astype('float32')
absmax = np.max(np.abs(wav))
wav = wav / absmax
In [10]:
# shortest way to plot a spectrogram
D = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(wav)), ref=np.max)
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.specshow(D, y_axis='log')
plt.colorbar(format='%+2.0f dB')
plt.title('Log-frequency power spectrogram')
# shortest way to plot an envelope
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.waveplot(wav, sr=sr, max_points=50000.0, x_axis='time', offset=0.0, max_sr=1000, ax=None)
Out[10]:
<matplotlib.collections.PolyCollection at 0x7fdf62f7e8d0>

Read opus

In [11]:
manifest_df = read_manifest(prepend_path +'manifests/asr_public_phone_calls_2.csv')
#manifest_df = reroot_manifest(manifest_df,
               #source_path='',
               #target_path='../../../../../nvme/stt/data/ru_open_stt/')
In [12]:
sample = manifest_df.sample(n=5)
display_manifest(sample)
100%|██████████| 5/5 [00:02<00:00, 2.24it/s]
wav txt duration
5018 [а вы кто\n] 0.96
143473 [пьеса дружбы нету\n] 1.86
272155 [не знаю где находится\n] 2.64
334225 [ты куда звонишь то куда ты звонишь ты знаешь\n] 3.12
143789 [помощник дежурного\n] 1.86
In [13]:
opus_path = sample.iloc[0].wav_path
response = urlopen(prepend_path+opus_path)
data = response.read()
wav, sr = sf.read(BytesIO(data))
wav.astype('float32')
absmax = np.max(np.abs(wav))
wav = wav / absmax
In [14]:
# shortest way to plot a spectrogram
D = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(wav)), ref=np.max)
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.specshow(D, y_axis='log')
plt.colorbar(format='%+2.0f dB')
plt.title('Log-frequency power spectrogram')
# shortest way to plot an envelope
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.waveplot(wav, sr=sr, max_points=50000.0, x_axis='time', offset=0.0, max_sr=1000, ax=None)
Out[14]:
<matplotlib.collections.PolyCollection at 0x7fdf62f8ee10>
In [ ]: