Navigatie overslaan

NYC Taxi & Limousine Commission - green taxi trip records

NYC TLC Taxi green

De groene taxiritrecords bevatten velden met de datums/tijden waarop passagiers zijn opgehaald en afgezet, locaties voor ophalen en afzetten, ritafstanden, in items verdeelde tarieven, tarieftypen, betalingstypen en door de chauffeur gerapporteerde passagiersaantallen.

Volume en retentie

Deze gegevensset wordt opgeslagen in de Parquet-indeling. Tot aan 2018 zijn er in totaal ongeveer 80 miljoen rijen (2 GB).

Deze gegevensset bevat historische records die van 2009 tot en met 2018 heden zijn verzameld. U kunt in onze SDK gebruikmaken van parameterinstellingen om gegevens op te halen binnen een specifiek tijdsbereik.

Opslaglocatie

Deze gegevensset wordt opgeslagen in de Azure-regio US - oost. Het wordt aanbevolen om rekenresources in US - oost toe te wijzen voor affiniteit.

Aanvullende informatie

NYC Taxi and Limousine Commission (TLC):

De gegevens die zijn verzameld en aan de NYC Taxi and Limousine Commission (TLC) zijn gegevens door technologiepartners die bevoegd zijn onder de Taxicab & Livery Passenger Enhancement Programs (TPEP/LPEP). De ritgegevens zijn niet door TLC gemaakt en TLC geeft geen verklaring over de nauwkeurigheid van deze gegevens.

Kijk hier en hier voor meer informatie over de vastgelegde ritgegevens van TLC.

Mededelingen

AZURE OPEN GEGEVENSSETS WORDEN DOOR MICROSOFT ONGEWIJZIGD GELEVERD. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZEKERHEDEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, WAARONDER GEVOLGSCHADE OF DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS.

Deze gegevensset wordt geleverd onder de oorspronkelijke voorwaarden dat Microsoft de brongegevens heeft ontvangen. De gegevensset kan gegevens bevatten die afkomstig zijn van Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

vendorID lpepPickupDatetime lpepDropoffDatetime passengerCount tripDistance puLocationId doLocationId rateCodeID storeAndFwdFlag paymentType fareAmount extra mtaTax improvementSurcharge tipAmount tollsAmount totalAmount tripType puYear puMonth
2 6/24/2081 5:40:37 PM 6/24/2081 6:42:47 PM 1 16.95 93 117 1 N 1 52 1 0.5 0.3 0 2.16 55.96 1 2081 6
2 11/28/2030 12:19:29 AM 11/28/2030 12:25:37 AM 1 1.08 42 247 1 N 2 6.5 0 0.5 0.3 0 0 7.3 1 2030 11
2 11/28/2030 12:14:50 AM 11/28/2030 12:14:54 AM 1 0.03 42 42 5 N 2 5 0 0 0 0 0 5 2 2030 11
2 11/14/2020 11:38:07 AM 11/14/2020 11:42:22 AM 1 0.63 129 129 1 N 2 4.5 1 0.5 0.3 0 0 6.3 1 2020 11
2 11/14/2020 9:55:36 AM 11/14/2020 10:04:54 AM 1 3.8 82 138 1 N 2 12.5 1 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2020 11
2 8/26/2019 4:18:37 PM 8/26/2019 4:19:35 PM 1 0 264 264 1 N 2 1 0 0.5 0.3 0 0 1.8 1 2019 8
2 7/1/2019 8:28:33 AM 7/1/2019 8:32:33 AM 1 0.71 7 7 1 N 1 5 0 0.5 0.3 1.74 0 7.54 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:53 AM 7/1/2019 12:21:56 AM 1 2.71 223 145 1 N 2 13 0.5 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:11 AM 7/1/2019 12:21:15 AM 1 3.14 166 142 1 N 2 14.5 0.5 0.5 0.3 0 0 18.55 1 2019 7
2 7/1/2019 12:03:37 AM 7/1/2019 12:09:27 AM 1 0.78 74 74 1 N 1 6 0.5 0.5 0.3 1.46 0 8.76 1 2019 7
Name Data type Unique Values (sample) Description
doLocationId string 264 74
42

De TLC-taxizone voor de DOLocationID waarin de taximeter is uitgeschakeld.

dropoffLatitude double 109,721 40.7743034362793
40.77431869506836

Afgeschaft vanaf 2016.07

dropoffLongitude double 75,502 -73.95272827148438
-73.95274353027344

Afgeschaft vanaf 2016.07

extra double 202 0.5
1.0

Diverse extra kosten en toeslagen. Op dit moment bestaat deze lijst alleen uit de extra kosten van USD 0,50 en USD 1,00 voor ritten in de spits en nachtritten.

fareAmount double 10,367 6.0
5.5

Het tarief op basis van tijd en afstand dat door de meter is berekend.

improvementSurcharge string 92 0.3
0

Ritten die zijn beoordeeld voor de verhoging van de toeslag met USD 0,30 voor ritten waarbij de passagier de taxi heeft aangehouden, op het moment van markering. De toeslagen worden vanaf 2015 geheven.

lpepDropoffDatetime timestamp 58,100,713 2016-05-22 00:00:00
2016-05-09 00:00:00

De datum en tijd waarop de meter is uitgeschakeld.

lpepPickupDatetime timestamp 58,157,349 2013-10-22 12:40:36
2014-08-09 15:54:25

De datum en tijd waarop de meter is ingeschakeld.

mtaTax double 34 0.5
-0.5

MTA-belasting van USD 0,50 wordt automatisch geactiveerd op basis van het berekende tarief dat wordt gebruikt.

passengerCount int 10 1
2

Het aantal passagiers in het voertuig.

Deze waarde wordt door de chauffeur ingevoerd.

paymentType int 5 2
1

Een numerieke code waarmee wordt aangeduid hoe de passagier voor de rit heeft betaald.

1 = creditcard

2 = contant

3 = geen kosten

4 = afgesproken tarief

5 = onbekend

6 = ongeldige rit

pickupLatitude double 95,110 40.721351623535156
40.721336364746094

Afgeschaft vanaf 2016.07

pickupLongitude double 55,722 -73.84429931640625
-73.84429168701172

Afgeschaft vanaf 2016.07

puLocationId string 264 74
41

De taxizone voor TLC waarin de taximeter is ingeschakeld.

puMonth int 12 3
5
puYear int 14 2015
2016
rateCodeID int 7 1
5

De uiteindelijke tariefcode die aan het einde van de reis van toepassing is.

1 = standaardtarief

2 = JFK

3 = Newark

4 = Nassau of Westchester

5 = afgesproken tarief

6 = groepsrit

storeAndFwdFlag string 2 N
Y

Deze markering geeft aan of de ritrecord in het voertuiggeheugen is opgeslagen voordat deze record naar de leverancier is doorgestuurd (oftewel ‘opslaan en doorsturen’), omdat het voertuig geen verbinding met de server had.

Y = rit die moet worden opgeslagen en doorgestuurd

N = geen rit die moet worden opgeslagen en doorgestuurd

tipAmount double 6,206 1.0
2.0

Fooibedrag: dit veld wordt automatisch ingevuld voor fooi die met creditcard wordt betaald. Contante fooi wordt niet meegerekend.

tollsAmount double 2,150 5.54
5.76

Het totale bedrag van alle tolheffingen die tijdens de reis zijn betaald.

totalAmount double 20,188 7.8
6.8

Het totale bedrag dat in rekening is gebracht voor de passagiers. Dit is exclusief fooien in contant geld.

tripDistance double 7,060 0.9
1.0

De afgelegde afstand van de reis, in mijl, die door de taximeter wordt gemeld.

tripType int 3 1
2

Een code die aangeeft of de taxi is aangehouden op straat of via een centrale is gestuurd en die automatisch wordt toegewezen op basis van het gebruikte metertarief. Kan door de chauffeur worden gewijzigd.

1 = aangehouden op straat

2 = via centrale

vendorID int 2 2
1

Een code die aangeeft welke LPEP-provider het record heeft geleverd.

1= Creative Mobile Technologies, LLC;

2= VeriFone Inc.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading green/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12506.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading green/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12590.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=5555.67 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=5559.68 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 923257 entries, 0 to 498783 Data columns (total 23 columns): vendorID 923257 non-null int32 lpepPickupDatetime 923257 non-null datetime64[ns] lpepDropoffDatetime 923257 non-null datetime64[ns] passengerCount 923257 non-null int32 tripDistance 923257 non-null float64 puLocationId 923257 non-null object doLocationId 923257 non-null object pickupLongitude 0 non-null float64 pickupLatitude 0 non-null float64 dropoffLongitude 0 non-null float64 dropoffLatitude 0 non-null float64 rateCodeID 923257 non-null int32 storeAndFwdFlag 923257 non-null object paymentType 923257 non-null int32 fareAmount 923257 non-null float64 extra 923257 non-null float64 mtaTax 923257 non-null float64 improvementSurcharge 923257 non-null object tipAmount 923257 non-null float64 tollsAmount 923257 non-null float64 ehailFee 0 non-null float64 totalAmount 923257 non-null float64 tripType 923257 non-null int32 dtypes: datetime64[ns](2), float64(12), int32(5), object(4) memory usage: 151.4+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "green"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=47328.45 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=47332.79 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
vendorIDlpepPickupDatetimelpepDropoffDatetimepassengerCounttripDistancepuLocationIddoLocationIdpickupLongitudepickupLatitudedropoffLongitudedropoffLatituderateCodeIDstoreAndFwdFlagpaymentTypefareAmountextramtaTaximprovementSurchargetipAmounttollsAmountehailFeetotalAmounttripTypepuYearpuMonth
22018-05-23T23:14:19.000+00002018-05-23T23:17:43.000+000010.611642nullnullnullnull1N14.50.00.50.30.010.0null5.31120185
22018-05-23T23:24:21.000+00002018-05-23T23:33:00.000+000011.1442116nullnullnullnull1N17.00.00.50.31.560.0null9.36120185
22018-05-07T08:52:57.000+00002018-05-08T03:14:08.000+000011.27119247nullnullnullnull1N27.50.00.50.30.00.0null8.3120185
22018-05-07T03:16:20.000+00002018-05-07T03:39:26.000+000013.8224718nullnullnullnull1N117.50.00.50.30.00.0null18.3120185
22018-05-07T03:40:25.000+00002018-05-07T03:46:11.000+000010.9818136nullnullnullnull1N26.00.00.50.30.00.0null6.8120185
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [6]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [7]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[7]:
In [9]:
# Display data statistic information
display(nyc_tlc_df, summary = True)
Out[9]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))