Navigatie overslaan

NASADEM

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NASA

Wereldwijde topografische informatie van het NASADEM-programma.

NASADEM biedt wereldwijde topografische gegevens met een horizontale resolutie van 1 boogseconde (circa 30 m) die primair zijn afgeleid van gegevens die zijn vastgelegd via de Shuttle Radar Topograpy Mission (SRTM).

Opslagresources

Gegevens worden opgeslagen in blobs in het datacenter in de regio US - oost, in de volgende blobcontainer:

https://nasadem.blob.core.windows.net/nasadem-nc

In die container worden gegevens als volgt geordend:

v001/NASADEM_NC_[lat_tile][lon_tile].[extension]

lat_tile is een teken (‘n’ of ‘z’) plus een breedtegraadswaarde van twee cijfers, afgeleid van de breedtegraad die wordt vertegenwoordigd door elke tegel. U vindt de breedtegraadscode voor een bepaalde breedtegraad door een floor()-bewerking uit te voeren, vervolgens de absolute waarde te nemen, er het voorvoegsel ‘n’ voor positieve breedtegraden (inclusief nul) en ‘z’ voor negatieve breedtegraden voor te plaatsen, en nullen te gebruiken tot u twee cijfers hebt. De breedtegraad 35,3606 wordt bijvoorbeeld ‘n35’.

long_tile is een teken (‘o’ of ‘w’) plus een lengtegraadswaarde van drie cijfers, afgeleid van de lengtegraad die wordt vertegenwoordigd door elke tegel. U vindt de lentegraadscode voor een bepaalde lengtegraad door een floor()-bewerking uit te voeren, vervolgens de absolute waarde te nemen, er het voorvoegsel ‘o’ voor positieve lengtegraden (inclusief nul) en ‘w’ voor negatieve lengtegraden voor te plaatsen, en nullen te gebruiken tot u drie cijfers hebt. De lengtegraad 138,72 wordt bijvoorbeeld ‘o138’.

Voor elke tegel zijn bestandsnamen met drie extensies aanwezig:

 • 1.jpg (een voorbeeldafbeelding)
 • nc (de eigenlijke gegevens)
 • nc.xml (metagegevens over het maken van tegels)

Afbeeldingen worden opgeslagen in de indeling NetCDF.

Een volledig Python-voorbeeld van het openen en plotten van NASADEM-gegevens is beschikbaar in het notebook onder “gegevenstoegang”.

We bieden ook een alleen-lezen SAS-token (Shared Access Signature) om toegang tot NASADEM-gegevens mogelijk te maken via bijvoorbeeld BlobFuse, waardoor u blobcontainers als schijven kunt koppelen:

st=2020-03-16T17%3A16%3A02Z&se=2034-03-17T17%3A16%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=opfihPRJOhedqmupra5pf7esHL52nxrxlgJd3UPwRmY%3D

Hier vindt u koppelingsinstructies voor Linux.

De beste locatie voor grootschalige verwerking is het Azure-datacentrum US - oost, waar de afbeeldingen worden opgeslagen. Als u NASADEM-gegevens gebruikt voor milieuwetenschappelijke toepassingen, is het raadzaam om u aan te melden voor een AI for Earth-toelage ter ondersteuning van uw rekenbehoeften.

Index

Een volledige lijst met bestanden is hier beschikbaar.

Licentie- en toeschrijvingsgegevens

NASADEM-gegevens kunnen onbeperkt worden gebruikt voor elk doel, commercieel of anders, vrij van royalty’s en andere beperkingen. Er is geen speciale toestemming of compensatie vereist, ook niet voor het wederverkopen van de exacte gegevens, afbeeldingen of andere afgeleide producten.

Schrijf deze gegevens bij gebruik indien mogelijk toe aan “Courtesy NASA/JPL-Caltech”.

Mooie afbeelding


Topografie van het gebied rondom de Fuji-berg.

Contactpersoon

Voor vragen over deze gegevensset kunt contact opnemen met aiforearthdatasets@microsoft.com.

Mededelingen

AZURE OPEN GEGEVENSSETS WORDEN DOOR MICROSOFT ONGEWIJZIGD GELEVERD. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZEKERHEDEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, WAARONDER GEVOLGSCHADE OF DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS.

Deze gegevensset wordt geleverd onder de oorspronkelijke voorwaarden dat Microsoft de brongegevens heeft ontvangen. De gegevensset kan gegevens bevatten die afkomstig zijn van Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NASADEM data on Azure

This notebook provides an example of accessing NASADEM data from blob storage on Azure, including (1) finding the NASADEM tile corresponding to a lat/lon coordinate, (2) retrieving that tile from blob storage, and (3) opening the downloaded file using the NetCDF4 library, and (4) rendering the tile in a couple different ways.

NASADEM data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on NASADEM data also be situated in East US. If you are using NASADEM data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Mostly-standard imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import math
import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.basemap import Basemap

# Less-common-but-still-pip-installable imports
from netCDF4 import Dataset

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-nasadem
nasadem_account_name = 'nasademeuwest'
nasadem_container_name = 'nasadem-nc'
nasadem_account_url = 'https://' + nasadem_account_name + '.blob.core.windows.net'
nasadem_blob_root = nasadem_account_url + '/' + nasadem_container_name + '/v001/'

# A full list of files is available at:
#
# https://nasademeuwest.blob.core.windows.net/nasadem-nc/v001/index/file_list.txt
nasadem_file_index_url = nasadem_blob_root + 'index/nasadem_file_list.txt'

nasadem_content_extension = '.nc'
nasadem_file_prefix = 'NASADEM_NC_'

# This will contain just the .nc files
nasadem_file_list = None
                  
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'nasadem')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

%matplotlib inline

Functions

In [2]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('/', '_')  
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(
      os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {} to {}'.format(os.path.basename(url),
                       destination_filename),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename


def lat_lon_to_nasadem_tile(lat,lon):
  """
  Get the NASADEM file name for a specified latitude and longitude
  """
  
  # A tile name looks like:
  #
  # NASADEM_NUMNC_n00e016.nc
  #
  # The translation from lat/lon to that string is represented nicely at:
  #
  # https://dwtkns.com/srtm30m/

  # Force download of the file list
  get_nasadem_file_list()
    
  ns_token = 'n' if lat >=0 else 's'
  ew_token = 'e' if lon >=0 else 'w'
  
  lat_index = abs(math.floor(lat))
  lon_index = abs(math.floor(lon))
  
  lat_string = ns_token + '{:02d}'.format(lat_index)
  lon_string = ew_token + '{:03d}'.format(lon_index)
  
  filename = nasadem_file_prefix + lat_string + lon_string + \
    nasadem_content_extension

  if filename not in nasadem_file_list:
    print('Lat/lon {},{} not available'.format(lat,lon))
    filename = None
  
  return filename


def get_nasadem_file_list():
  """
  Retrieve the full list of NASADEM tiles
  """
  
  global nasadem_file_list
  if nasadem_file_list is None:
    nasadem_file = download_url(nasadem_file_index_url)
    with open(nasadem_file) as f:
      nasadem_file_list = f.readlines()
      nasadem_file_list = [f.strip() for f in nasadem_file_list]
      nasadem_file_list = [f for f in nasadem_file_list if \
                 f.endswith(nasadem_content_extension)]
  return nasadem_file_list

Download a NASADEM tile for a known lat/lon

In [4]:
# Interesting places for looking at SRTM data
everest = [27.9881,86.9250]
seattle = [47.6062,-122.3321]
grand_canyon = [36.101690, -112.107676]
mount_fuji = [35.3606, 138.7274]
mont_blanc = [45.832778, 6.865000]
invalid = [-15.1,41]

tile_of_interest = mount_fuji

tile_name = lat_lon_to_nasadem_tile(tile_of_interest[0],tile_of_interest[1])
url = nasadem_blob_root + tile_name
fn = download_url(url,progress_updater=DownloadProgressBar())
Bypassing download of already-downloaded file NASADEM_NC_n35e138.nc

Load and plot the tile

In [5]:
fh = Dataset(fn, mode='r')
heights = fh['NASADEM_HGT'][:]
lons = fh.variables['lon'][:]
lats = fh.variables['lat'][:]

min_height = np.min(heights)
max_height = np.max(heights)
height_units = fh.variables['NASADEM_HGT'].units

fh.close()

print('Height ranges from {} {} to {} {}'.format(min_height,height_units,
   max_height,height_units))

extent = [np.min(lons), np.max(lons), np.min(lats), np.max(lats)]
plt.imshow(heights,extent=extent)
plt.xlabel('Longitude')
plt.ylabel('Latitude')
cb = plt.colorbar()
cb.set_label('Height ({})'.format(height_units))
Height ranges from -18 meters to 3756 meters

Also plot on a basemap

In [6]:
# To plot on a basemap, we'll want to downsample the data substantially
ds_factor = 10

# Show a little space around each edge on the basemap (this is in lat/lon units)
expansion_distance = 0.75

lon_0 = lons.mean()
lat_0 = lats.mean()
lons_ds = lons[::ds_factor]
lats_ds = lats[::ds_factor]
heights_ds = heights[::ds_factor,::ds_factor,]

# Convert to a 2D grid for plotting
lon_plot, lat_plot = np.meshgrid(lons_ds, lats_ds)

plt.figure(num=None, figsize=(8, 8), dpi=100)

m = Basemap(projection='stere',resolution='l',
      lat_ts=lat_0,lat_0=lat_0,lon_0=lon_0,
      llcrnrlon=extent[0]-expansion_distance, 
      llcrnrlat=extent[2]-expansion_distance,
      urcrnrlon=extent[1]+expansion_distance,
      urcrnrlat=extent[3]+expansion_distance)

xi, yi = m(lon_plot, lat_plot)

cs = m.pcolor(xi,yi,np.squeeze(heights_ds))

# Add grid lines
m.drawparallels(np.arange(-80., 81., 10.), labels=[1,0,0,0], fontsize=10)
m.drawmeridians(np.arange(-180., 181., 10.), labels=[0,0,0,1], fontsize=10)

# Add coastlines and state/country borders

# drawcoastlines() fails when no coastlines are visible
try:
  m.drawcoastlines()
except:
  pass
m.drawstates()
m.drawcountries()

cbar = m.colorbar(cs, location='bottom', pad="10%")
cbar.set_label(height_units)
plt.title('SRTM height')
plt.show()

Clean up temporary files

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)