Geautomatiseerde Machine Learning

Automatisch snel en op schaal machine learning-modellen bouwen

Eenvoudig uiterst nauwkeurige machine learning-modellen bouwen

Bied professionele en niet-professionele gegevenswetenschappers mogelijkheden om snel machine learning-modellen te bouwen. Automatiseer tijdrovende en iteratieve taken voor het ontwikkelen van modellen met behulp van grensverleggend onderzoek, en verkort de marktintroductietijd.

Een voorbeeld van een nauwkeurig machine learning-model

Automatisch voorspellende modellen bouwen en implementeren met behulp van de gebruikersinterface zonder code of de SDK

Snel nauwkeurige modellen maken die zijn aangepast aan uw gegevens en verfijnd met een breed scala aan algoritmen en hyperparameters

De productiviteit verhogen met eenvoudige gegevensverkenning en intelligente ontwikkeling van functies met behulp van Deep Neural Networks

Verantwoordelijke ML-oplossingen ontwikkelen met de mogelijkheid om modellen te interpreteren en uw modellen verfijnen om de nauwkeurigheid te verbeteren

Toekomstige bedrijfsresultaten nauwkeurig voorspellen met populaire tijdreeksmodellen en deep learning

Bouw modellen op uw eigen manier

Sneller modellen maken met de gebruikersinterface zonder code voor geautomatiseerde machine learning of SDK. Pas uw modellen snel aan en pas beheerinstellingen toe op iteraties, drempelwaarden, validaties, geblokkeerde algoritmen en andere criteria voor experimenten. Gebruik ingebouwde mogelijkheden voor algemene machine learning-taken, zoals classificatie, regressie en tijdreeksprognoses, voor het verwerken van grote gegevenssets en het verbeteren van modelscores.

Het bouwproces van het model beheren

Met geautomatiseerde machine learning wordt op een slimme manier gekozen uit een breed scala aan algoritmen en hyperparameters om te helpen bij het bouwen van zeer nauwkeurige modellen. Ontdek veelvoorkomende fouten en inconsistenties in uw gegevens via richtlijnen en begrijp aanbevolen acties beter en pas ze automatisch toe. Gebruik intelligent stoppen om tijd te besparen bij berekeningen en geef voorrang aan de primaire metrische waarde om resultaten te versnellen.

De productiviteit verbeteren met het automatisch maken van functies

Gebruik ingebouwde mogelijkheden voor algemene machine learning-taken, zoals classificatie, regressie en tijdreeksprognoses, waaronder Deep Neural Network-ondersteuning, voor het verwerken van grote gegevenssets en het verbeteren van modelscores. Gebruik de geautomatiseerde selectie van functies en de mogelijkheden voor het genereren van nieuwe functies om tijd te besparen en zeer nauwkeurige modellen te bouwen. Geautomatiseerde ML bevat nu BERT deep learning-architectuur voor featurization van tekstgegevens in 100 talen, die beschikbaar is via de gebruikersinterface en de notebooks.

Modellen beter begrijpen

Ingebouwde ondersteuning voor overzichten van experimentuitvoeringen en gedetailleerde visualisaties van metrische gegevens helpen u bij het begrijpen van modellen en het vergelijken van modelprestaties. Door de interpreteerbaarheid van modellen kunt u beoordelen of een model geschikt is voor onbewerkte en ontworpen functies en krijgt u inzicht in de functie-urgentie. Ontdek patronen, voer wat-als-analyses uit en ontwikkel meer inzicht in modellen ter ondersteuning van transparantie en vertrouwen in uw bedrijf.

Diverse machine learning-taken ondersteunen

Krijg ondersteuning voor essentiële machine learning-toepassingen als classificatie, regressie en tijdreeksprognoses, inclusief speciale ingebouwde featurizers om elke taak te configureren. Gebruik classificatietechnieken voor leren onder supervisie, waarbij algemene toepassingen onder andere fraudedetectie, handschriftherkenning enzovoort zijn. Bouw regressiemodellen om numerieke waarden te voorspellen, zoals prijsvoorspellingen. Of gebruik prognoses voor tijdreeksen om modellen te bouwen waarin rekening wordt gehouden met trends en seizoensgebondenheid. Evalueer diverse populaire tijdreeksmodellen, waaronder ARIMA en Prophet en andere deep learning-modellen.

Ontwikkel uw vaardigheden op het gebied van machine learning met Azure

Ontdek meer over machine learning in Azure en neem deel aan praktijkgerichte zelfstudies met dit leertraject van 30 dagen. Aan het einde van dit leertraject bent u goed voorbereid om het examen voor de Azure Data Scientist Associate-certificering af te leggen.

Bent u er klaar voor? Stel een gratis Azure-account in