Navigatie overslaan

Log Analytics veelgestelde vragen

 • Azure Log Analytics is beschikbaar in twee lagen: Gratis en Betaald. Voor de laag Gratis geldt een limiet voor de hoeveelheid gegevens die dagelijks kan worden verzameld. Voor de laag Betaald geldt geen limiet voor de hoeveelheid gegevens die dagelijks kan worden verzameld.

  Meer informatie over Prijzen van Log Analytics.

 • Uw gegevensvolume staat direct in verhouding tot het aantal agents en de oplossingen die u hebt toegevoegd aan uw account voor Azure Log Analytics. Gebruik het Gebruiksdashboard in Log Analytics onder de werkruimte om te zien hoeveel gegevens er worden verzonden. Op het dashboard wordt ook weergegeven hoeveel gegevens er op basis van de oplossingen worden verzonden en hoe vaak er via uw servers gegevens worden verzonden.

  Meer informatie over Gegevensgebruik analyseren in Log Analytics.

 • Ja. U kunt individuele computers configureren om gegevens te verzenden naar Azure Log Analytics met alleen een agent, zonder dat een beheerserver van Operations Manager hoeft te worden gebruikt.

  Meer informatie over Connect Windows computers to the Log Analytics service in Azure (Windows-computers koppelen aan de Log Analytics-service in Azure).

 • Nee. U kunt Azure Log Analytics gebruiken door slechts gebruik te maken van de Log Analytics-agent op de servers of virtuele machines die u toe wilt voegen.

  Als u Log Analytics gebruikt via een System Center Operations Manager-omgeving, moet u het nieuwste updatepakket voor System Center 2012 R2 installeren. Controleer uw versie van Operations Manager door naar de pagina Console Administration (Consolebeheer) te gaan.

 • Azure Log Analytics is niet van invloed op de operationele database of het datawarehouse. Log Analytics maakt geen gebruik van on-premises gegevensopslag; gegevens worden rechtstreeks verzonden naar de service Log Analytics in de cloud vanaf de Operations Manager-beheerserver.

 • Meer informatie over Log Analytics data security (Gegevensbeveiliging in Log Analytics).

 • Naam van beheeroplossing Gegevenstypen
  Configuratie-evaluatie Configuratiegegevens
  Capaciteitsplanning Prestatiegegevens
  Beveiligingscontrole Windows-beveiligingsgebeurtenissen, firewall-logboekbestanden
  Antimalware Configuratiegegevens
  Evaluatie voor systeemupdate Systeemupdategegevens
  Logboekbeheer Windows-gebeurtenislogboeken en/of IIS-logboeken
  Tracering wijzigen Software-inventaris en Windows Service-metagegevens
  SQL-evaluatie Configuratiegegevens
 • De beheeroplossingen van Azure Log Analytics omvatten een verzameling regels voor logica, visualisatie en gegevensverzameling waarmee metrische gegevens worden geleverd die betrekking hebben op een specifiek probleemgebied.

  Meer informatie over Log Analytics management solutions (Log Analytics-beheeroplossingen).

 • Een organisatieaccount, voorheen een Microsoft Online Services-id, is een account gemaakt door de beheerder van een organisatie voor toegang tot Microsoft-services voor organisaties of Microsoft Azure-abonnementen, zoals Office 365 of Intune. Organisatieaccounts worden beheerd door de beheerder van een organisatie via Azure Active Directory en hebben meestal de notatie gebruikersnaam@orgnaam.onmicrosoft.com.

  Meer informatie over Microsoft Account for Organizations FAQ (Veelgestelde vragen over Microsoft-account voor organisaties).

 • Een Azure Log Analytics-werkruimte is het niveau waarop gegevens worden verzameld. Elke Log Analytics-werkruimte is uniek en er kunnen meerdere Microsoft-accounts en organisatieaccounts aan zijn gekoppeld. Elk gebruikersaccount kan meerdere Log Analytics-werkruimtes bevatten.

  Meer informatie over Aan de slag met een Log Analytics-werkruimte.

 • De gegevens worden opgeslagen in het Microsoft Azure-datacentrum in Noord-Amerika.

 • Ja. Als u de Azure Log Analytics-agent gebruikt, kunt u voorkomen dat deze communiceert met de service door naar het Configuratiescherm te gaan en onder Microsoft Monitoring Agent het selectievakje Connect to Azure Log Analytics (Verbinding maken met Azure Log Analytics) uit te schakelen.

  Als u Log Analytics gebruikt via Operations Manager, kunt u opgeven welke agents zijn ingesteld op agents waaruit gegevens worden verzameld en worden verzonden naar Log Analytics, dat wordt beheerd in uw Operations Manager-console.

 • Gegevens die zijn verzameld met behulp van informatiepakketten worden verzameld door Operations Manager-agents of Direct Agents en worden net zo vaak verzonden als ze worden gegenereerd, bijvoorbeeld gelijk nadat een gebeurtenis is geschreven of wanneer gegevens over prestatiemeteritems zijn verzameld.

  Configuratie-evaluatiegegevens worden standaard elke paar uur verzonden, maar deze frequentie kan worden verhoogd of verlaagd door de instructies te volgen in Use Registry Keys to Configure System Center Advisor (Registersleutels gebruiken voor het configureren van System Center Advisor).

 • System Center Advisor is nu onderdeel van Azure Log Analytics.