HockeyApp

Mobiele apps ontwikkelen, distribueren en de bètaversie testen

  • Ondersteuning voor Android-, Cordova-, iOS-, OS X-, Unity-, Windows- en Xamarin-apps
  • Betrouwbare live-foutrapporten ontvangen
  • Binnen de app feedback van klanten verzamelen
  • Open-source SDK's melden welke code in uw apps wordt uitgevoerd
  • Integreren met uw bestaande buildsysteem- en werkitembeheeroplossing

Foutrapporten ontvangen

Niemand wil dat zijn app vastloopt, maar wanneer dat toch gebeurt, wilt u snel gedetailleerde foutrapporten en informatie ontvangen. HockeyApp maakt foutopsporingssymbolen en groepeert crashes op type zodat u de frequentie ervan kunt zien en uw werk prioriteit kunt geven. U kunt de foutrapporten integreren met uw hulpprogramma’s voor Application Lifecycle Management (ALM) om al uw werkitems op één locatie te beheren.

Meer informatie over het rapporteren van crashes

Metrische gegevens van klanten bijhouden

Begrijp het gedrag van klanten en verbeter op grond daarvan uw app. Houd het gebruik bij van klanten die dagelijks en maandelijks actief zijn. Bewaak klanten die door een crash worden getroffen en meet hoe intensief ze uw app gebruiken door het aantal sessies te tellen.

Meer informatie over metrische gebruiksgegevens

Feedback binnen de app verzamelen

De mening van uw klanten is van groot belang. Met HockeyApp kunt u feedback in de app zelf verzamelen en rechtstreeks doorsturen naar uw ontwikkelingsteam. En omdat de feedback wordt verwerkt als een discussie, kunt u met klanten in gesprek gaan om beter te begrijpen wat ze precies willen van de app.

Meer informatie over het verzamelen van feedback

Uw apps distribueren

U kunt HockeyApp beschouwen als uw interne app-winkel voor testen. Bied al uw apps op één locatie aan zodat bètatesters en klanten deze kunnen installeren, en vraag indien nodig klanten de app bij te werken naar een specifieke versie. Integreer HockeyApp in uw continue buildproces om uploads en distributie te automatiseren, terwijl u ervoor zorgt dat uw nieuwste versie onmiddellijk beschikbaar is.

Meer informatie over het distribueren van apps

Volledige bètatestdekkingsgraad

Zorg ervoor dat uw apps worden getest op de platforms die u van belang vindt en verkrijg inzicht in uw bètatestdekkingsgraad: welke apparaten zijn gebruikt, welke talen zijn getest en hoe lang de testers de app hebben gebruikt. Maak een speciale pagina om nieuwe gebruikers te aan te trekken als u uw testdekkingsgraad moet vergroten.

Meer informatie over de testdekkingsgraad

Mobiele DevOps inschakelen

HockeyApp kan worden geschaald en geïntegreerd met uw omgeving om de optimale mobiele DevOps-ervaring te verkrijgen. Met de app worden webhooks en open API beschikbaar gesteld om de hulpprogrammaketen maximaal te benutten en worden werkitems aan uw ALM-hulpprogramma’s toegevoegd. Als u continue integratie gebruikt, worden uw build en distributie van mobiele apps geautomatiseerd met de HockeyApp-extensie voor Visual Studio Team Services.

Meer informatie over mobiele DevOps

Gerelateerde producten en services

Visual Studio App Center

Uw mobiele en desktop-apps continue bouwen, testes, releasen en bewaken

Azure DevOps

Services waarmee teams code kunnen delen, werk kunnen volgen en software kunnen verzenden

Azure Monitor

Volledige waarneembaarheid van uw toepassingen, infrastructuur en netwerk

Get started with App Center, the future of HockeyApp