Custom Speech Service

Elimineer hindernissen bij spraakherkenning, zoals spreekstijl, vocabulaire en achtergrondgeluiden.

Aangepaste taalmodellen maken

Pas het taalmodel van de spraakherkenning aan door dit af te stemmen op het vocabulaire van de toepassing en de spreekstijl van uw gebruikers.

Aangepaste akoestische modellen maken

Pas het akoestische model van de spraakherkenning aan, zodat dit beter aansluit bij de verwachte omgeving en gebruikerspopulatie van de toepassing.

Uw aangepaste modellen implementeren

Implementeer uw modellen voor het maken van een spraakherkenningseindpunt dat is afgestemd op uw toepassing.

Toegang tot uw eindpunt vanaf elk apparaat

Stuur verzoeken naar uw aangepast eindpunt met behulp van de RESTful-API of de Speech Client-bibliotheek van Cognitive Services.

Bekijk de andere Cognitive Services-API's

Computer Vision-API

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Video-API PREVIEW

Intelligente videoverwerking

Video Indexer PREVIEW

Meer inzichten dankzij video

Face-API

Gezichten in foto's herkennen, analyseren, organiseren en taggen

Emotion-API PREVIEW

Gebruikerservaringen met emotieherkenning aanpassen aan persoonlijke voorkeur

Custom Vision Service PREVIEW

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie.

Language Understanding Intelligent Service PREVIEW

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Bing Spell Check-API

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

Webtaalmodel-API PREVIEW

De kracht van voorspellende taalmodellen gebruiken die zijn getraind op gegevens op webschaal

Tekstanalyse-API PREVIEW

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Tekst-API van Translator

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Linguïstische analyse-API PREVIEW

Vereenvoudig complexe taalconcepten en parseer tekst met de Linguïstische analyse-API.

Spraak-API van Translator

Gemakkelijk realtime spraakomzetting uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Spraak-API voor Bing

Spraak naar tekst converteren en omgekeerd om de bedoeling van gebruikers te begrijpen

Sprekerherkenning-API PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Custom Speech Service PREVIEW

Reken af met hindernissen bij spraakherkenning zoals spreekstijl, achtergrondgeluiden en vocabulaire

Recommendations-API PREVIEW

Voorspel en doe aanbevelingen voor artikelen die uw klanten willen hebben

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Interactieve zoekervaringen in gestructureerde gegevens via invoer van natuurlijke taal inschakelen

Entity Linking Intelligence Service-API PREVIEW

Voeg extra functionaliteit aan de gegevenskoppelingen van uw app toe met herkenning van named entity's en het oplossen van ambiguïteit.

Academic Knowledge API PREVIEW

Profiteer van de uitgebreide academische inhoud in de Microsoft Academic Graph

QnA Maker-API PREVIEW

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden.

Custom Decision Service PREVIEW

Een contextuele API in de cloud voor besluitvorming die door gebruik alleen maar nauwkeuriger wordt

Project Praag

Gesture based controls

Project Nanjing

Isochrones calculations

Project Johannesburg

Route logistics

Project Cuzco

Event associated with Wikipedia entries

Project Abu Dhabi

Distance matrix

Project Wollongong

Location insights

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?