Content Moderator

API's voor geautomatiseerd inhoudstoezicht en het programma voor menselijke beoordeling van afbeeldingen, tekst en video's

Afbeeldingstoezicht

Vergroot de kans op detectie van mogelijk aanstootgevende of ongewenste afbeeldingen door middel van classificaties op basis van Machine Learning, aangepaste lijsten en OCR (Optical Character Recognition, optische tekenherkenning).

Teksttoezicht

Gebruik het filteren van inhoud om grof taalgebruik in meer dan 100 talen te detecteren, tekst te markeren die, afhankelijk van de context, als onpasselijk kan worden beschouwd (in openbare preview) en tekst te koppelen aan uw aangepaste lijsten. Met Content Moderator kunt u ook controleren op persoonlijk identificeerbare informatie (PII).

Videotoezicht

Geautomatiseerde detectie van mogelijk erotische en ongepaste inhoud in video's inschakelen. De service voor videotoezicht (in openbare preview) is beschikbaar als onderdeel van Azure Media Services.

Programma voor menselijke beoordeling

De resultaten voor inhoudstoezicht zijn het beste wanneer mensen en apparaten samenwerken. Gebruik het beoordelingsprogramma wanneer de voorspellingszekerheid te wensen overlaat of wanneer uitkomsten moeten worden gematigd met een realistische context.

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision-API

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face API

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Emotion-API PREVIEW

Gebruikerservaringen met emotieherkenning aanpassen aan persoonlijke voorkeur

Custom Vision Service PREVIEW

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Video Indexer PREVIEW

Meer inzichten dankzij video

Taalbegrip (Language Understanding Intelligent Service)

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Tekstanalyse-API

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Bing Spell Check-API

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

Tekst-API van Translator

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Webtaalmodel-API PREVIEW

De kracht van voorspellende taalmodellen gebruiken die zijn getraind op gegevens op webschaal

Linguïstische analyse-API PREVIEW

Vereenvoudig complexe taalconcepten en parseer tekst met de Linguïstische analyse-API

Spraak-API van Translator

Gemakkelijk realtime spraakomzetting uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Sprekerherkenning-API PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Spraak-API voor Bing

Spraak naar tekst converteren en omgekeerd om de bedoeling van gebruikers te begrijpen

Custom Speech Service PREVIEW

Reken af met hindernissen bij spraakherkenning zoals spreekstijl, achtergrondgeluiden en vocabulaire

QnA Maker-API

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Custom Decision Service

Een contextuele API in de cloud voor besluitvorming die door gebruik alleen maar nauwkeuriger wordt

Project Gesture

Op gebaren gebaseerde besturingselementen

Project Knowledge Exploration

Voorheen de Knowledge Exploration Service API genoemd

Project Event Tracking

Evenement gekoppeld aan Wikipedia-vermeldingen

Project Academic Knowledge

Voorheen Academic Knowledge genoemd

Project Local Insights

Inzichten in locaties

Project Entity Linking

Voorheen de Entity Linking Intelligence Service API genoemd

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?