Navigatie overslaan

Beveiliging en governance van Azure Active Directory

Gebruikersreferenties beveiligen en uw digitale identiteiten beheren

Gebruikers beveiligen en toegang beheren

Voor het beveiligen van extern werk is sterke verificatie vereist en moet de toegang tot resources worden beheerd op basis van realtime risicobeoordelingen. Beveilig uw gebruikers, beheer toegang met intelligent beleid, bewaak doorlopend bedreigingen en onderneem de juiste acties. Maak gebruik van realtime machine learning en heuristische signalen om automatisch beveiliging te bieden tegen gecompromitteerde identiteiten voordat er toegang wordt verleend tot uw bedrijfsresources.

Krachtige meervoudige verificatie voor het beschermen van gebruikersreferenties

Contextgebaseerd adaptief beleid voor het verlenen, beperken of blokkeren van toegang

Realtime machine learning voor beveiliging tegen het gebruik van gelekte of gestolen referenties en voor het blokkeren van verdachte aanmeldingspogingen

Identity Governance voor het beheren van de toegang tot apps en gegevens voor alle gebruikers, inclusief bevoegde gebruikers, binnen hybride omgevingen

De toegang tot uw resources beveiligen

Verify users’ identities before granting access to your resources. Implement secure sign-on and multi-factor authentication to mitigate risk and help protect your users from 99.9 percent of cybersecurity attacks.

Aan de slag met Zero Trust

Enforce the core principle of Zero Trust—never trust, always verify. Set Conditional Access policies based on the user, location, device, and application to determine whether access should be allowed, limited, or blocked.

Realtime machine learning toepassen

Reduce noise and focus on finding real threats quickly. Implement real-time machine learning and knowledge based on analyzing trillions of signals daily. Get visibility into high-risk events and help make your environment more secure with unified identity protection.

Bevoegde identiteiten efficiënt en veilig beheren

Discover, restrict, and monitor access rights for privileged identities. Secure your admin accounts by limiting access to critical operations using just-in-time, time-bound, and role-based access control.

De identiteitslevenscyclus beheren

Ensure that the right users have the right access to the right resources by using intelligent cloud identity governance. Monitor and audit access to all resources while managing employee productivity.

Bent u er klaar voor? Stel een gratis Azure-account in

Aan de slag