Azure-producten

Blader in de groeiende lijst met geïntegreerde services, functies en gebundelde suites van Azure.

Computing

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten

App Service

Snel krachtige cloud-apps voor web en mobiel maken

Functions

Gebeurtenissen verwerken met serverloze code

Batch

Profiteer van taakplanning en rekenbeheer met de kracht van de cloud

Azure Container Instances

Voer containers gemakkelijk uit met slechts één opdracht

Service Fabric

Microservices ontwikkelen en containers indelen in Windows of Linux

Schaalsets voor virtuele machines

Beheer en schaal omhoog naar duizenden virtuele machines met Linux en Windows

Azure-containerservice (AKS)

De implementatie, het beheer en de activiteiten van Kubernetes vereenvoudigen

Cloud Services

Maximaal beschikbare, onbeperkt schaalbare cloudtoepassingen en API's maken

Virtuele Linux-machines

Virtuele machines inrichten voor Ubuntu, Red Hat en meer

SQL Server op Virtual Machines

Zakelijke SQL Server-apps hosten in de cloud

SAP HANA op Azure (grote exemplaren)

De grootste SAP HANA-workloads uitvoeren van alle hyperschaal-cloudproviders

Netwerken

CDN (Content Delivery Network)

Verzekerd van beveiligde, betrouwbare contentlevering met een breed, wereldwijd bereik

ExpressRoute

Toegewezen glasvezelverbindingen van privénetwerken naar Azure

Azure DNS

Uw DNS-domein hosten in Azure

Virtual Network

Privénetwerken inrichten, optioneel verbinding maken met on-premises datacenters

Traffic Manager

Inkomend verkeer omleiden voor betere prestaties en een hoge beschikbaarheid

Load Balancer

Zorg voor hoge beschikbaarheid en netwerkprestaties voor uw toepassingen

VPN Gateway

Veilige, cross-premises verbinding tot stand brengen

Application Gateway

Veilige, schaalbare web-front-ends met hoge beschikbaarheid bouwen in Azure

Azure DDoS-beveiliging

Bescherm uw toepassingen tegen DDoS-aanvallen (gedistribueerde Denial-of-Service)

Network Watcher

Oplossing voor het bewaken en diagnosticeren van netwerkprestaties

Storage

Storage

Duurzame, in hoge mate beschikbare en zeer schaalbare cloudopslag

Backup

Eenvoudige en betrouwbare serverback-up naar de cloud

StorSimple

Lagere kosten met een oplossing voor hybride cloudopslag voor ondernemingen

Site Recovery

Gecoördineerde beveiliging en herstel van persoonlijke clouds

Data Lake Store

Zeer grote opslagruimte voor analyseworkloads van big data

Blobopslag

Op REST-gebaseerde objectopslag voor ongestructureerde gegevens

Schijfopslag

Consistente, beveiligde schijfopties die ondersteuning bieden voor virtuele machines

Managed Disks

Permanente, beveiligde schijfopslag voor Azure VM's

Queue Storage

Apps effectief schalen op verkeer

File Storage

Bestandsshares die gebruikmaken van het standaardprotocol SMB 3.0

Azure Data Box

Veilig, robuust apparaat voor Azure-gegevensoverdracht

Internet en mobiel

App Service

Snel krachtige cloud-apps voor web en mobiel maken

API Management

API's veilig en aangepast publiceren naar ontwikkelaars, partners en werknemers

CDN (Content Delivery Network)

Verzekerd van beveiligde, betrouwbare contentlevering met een breed, wereldwijd bereik

Media Services

Video en audio op de benodigde schaal coderen, opslaan en streamen

Meldingshubs

Verzend pushmeldingen naar elk platform, vanaf elke back-end

Azure Search

Volledig beheerd zoeken als service

Logische apps

Automatiseer de toegang en het gebruik van gegevens in clouds zonder code te schrijven

Encoding

Codering op studioniveau met de kracht van de cloud

Live en on-demand streamen

Lever inhoud aan vrijwel alle apparaten met de schaal die is afgestemd op bedrijfsbehoeften

Azure Media Player

Eén laag waarmee u alles kunt afspelen

Content Protection

Inhoud veilig leveren met AES, PlayReady, Widevine en FairPlay

Azure Media Indexer

Uw multimediabestanden toegankelijker en beter vindbaar maken

Web Apps

Snel essentiële web-apps op schaal maken en implementeren

Mobile Apps

De back-end voor elke mobiele app bouwen en hosten

API Apps

Eenvoudig cloud-API's bouwen en gebruiken

Media Analytics

Krijg meer inzicht dankzij videobestanden met services voor spreken en zien

Containers

App Service

Snel krachtige cloud-apps voor web en mobiel maken

Batch

Profiteer van taakplanning en rekenbeheer met de kracht van de cloud

Container Registry

Opslag en beheer van containerinstallatiekopieën in alle typen Azure-implementaties

Azure Container Instances

Voer containers gemakkelijk uit met slechts één opdracht

Service Fabric

Microservices ontwikkelen en containers indelen in Windows of Linux

Azure-containerservice (AKS)

De implementatie, het beheer en de activiteiten van Kubernetes vereenvoudigen

Databases

Azure SQL Database

Beheerde relationele SQL Database als service

Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-modeldatabase voor elke schaalgrootte

SQL Data Warehouse

Elastische datawarehouse als service met eersteklas functies

Redis Cache

Krachtige toepassingen met gegevenstoegang met een hoge doorvoer en een lage latentie

SQL Server Stretch Database

On-premises SQL Server-databases dynamisch naar Azure uitbreiden

Tabelopslag

NoSQL-sleutel/waarde-opslag met behulp van semi-gestructureerde gegevenssets

Azure Database voor PostgreSQL

Beheerde PostgreSQL-databaseservice voor app-ontwikkelaars

Azure Database voor MySQL

Beheerde MySQL-databaseservice voor app-ontwikkelaars

Azure Database Migration Service

Vereenvoudig on-premises databasemigratie naar de cloud

Analyse

HDInsight

Cloudclusters voor Hadoop, Spark, R Server, HBase en Storm inrichten

Apache Spark voor Azure HDInsight

Apache Spark in de cloud voor essentiële implementaties

Apache Storm voor HDInsight

Streamverwerking in realtime vereenvoudigd voor big data

R Server voor HDInsight

Predictive analytics, machine learning en statistische modellen bouwen voor big data

SQL Data Warehouse

Elastische datawarehouse als service met eersteklas functies

Stream Analytics

Realtime verwerking van gegevensstromen vanaf miljoenen IoT-apparaten

Event Hubs

Telemetrie ontvangen van miljoenen apparaten

Data Factory

Vereenvoudigde hybride gegevensintegratie op bedrijfsschaal

Log Analytics

Machinegegevens verzamelen, zoeken en visualiseren van on-premises locaties en de cloud

Data Catalog

Haal meer uit uw bedrijfsgegevensassets

Data Lake Store

Zeer grote opslagruimte voor analyseworkloads van big data

Data Lake Analytics

Gedistribueerde analyseservice die het werken met big data eenvoudig maakt

Azure Analysis Services

Geavanceerde analyse-engine als een service

Azure Databricks

Snel, eenvoudig en op Apache Spark gebaseerd analyseplatform voor samenwerking

Power BI Embedded

Indrukwekkende, volledig interactieve gegevensvisualisaties insluiten in uw applicaties

AI + Machine Learning

Machine Learning Studio

Predictive analytics-oplossingen eenvoudig ontwikkelen, implementeren en beheren

Cognitive Services

Slimme API-mogelijkheden toevoegen om contextuele interacties mogelijk te maken

Azure Bot Service

Intelligente op aanvraag schaalbare botservice zonder gebruik van servers

Tekstanalyse-API

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Computer Vision-API

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Emotion-API

Gebruikerservaringen met emotieherkenning aanpassen aan persoonlijke voorkeur

Face API

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Spraak-API voor Bing

Spraak naar tekst converteren en omgekeerd om de bedoeling van gebruikers te begrijpen

Webtaalmodel-API

De kracht van voorspellende taalmodellen gebruiken die zijn getraind op gegevens op webschaal

Taalbegrip (Language Understanding Intelligent Service)

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Sprekerherkenning-API

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Custom Speech Service

Reken af met hindernissen bij spraakherkenning zoals spreekstijl, achtergrondgeluiden en vocabulaire

Automatische suggestie-API voor Bing

Voorzie uw app van intelligente opties voor automatische suggestie voor zoekopdrachten

Bing Spell Check-API

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

Spraak-API van Translator

Gemakkelijk realtime spraakomzetting uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Tekst-API van Translator

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Bing Custom Search API

Een gebruiksvriendelijk, advertentievrij zoekprogramma van commerciële kwaliteit waarmee u de gewenste resultaten krijgt

Bing Entity Search API

Verrijk uw ervaringen door entiteitgegevens te identificeren en uit te breiden met informatie van het web

Zoeken op het web-API voor Bing

Verbeterde zoekgegevens verkrijgen op basis van miljarden webdocumenten

Zoeken in Bing Video-API

Zoeken naar video's en uitgebreide resultaten verkrijgen

Afbeeldingen zoeken-API voor Bing

Zoeken naar afbeeldingen en uitgebreide resultaten verkrijgen

Zoeken in Bing Nieuws-API

Zoeken naar nieuws en uitgebreide resultaten verkrijgen

Custom Decision Service

Een contextuele API in de cloud voor besluitvorming die door gebruik alleen maar nauwkeuriger wordt

QnA Maker-API

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Linguïstische analyse-API

Vereenvoudig complexe taalconcepten en parseer tekst met de Linguïstische analyse-API

Video Indexer

Meer inzichten dankzij video

Custom Vision Service

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Azure Batch AI

Eenvoudig parallel en op schaal experimenteren met uw Deep Learning- en AI-modellen en deze trainen

Microsoft Genomics

Genoomsequentiëring en onderzoeksinzichten stimuleren

Machine Learning-services

Maak AI algemeen beschikbaar met een end-to-end, schaalbaar en vertrouwd platform met experimenteermogelijkheden en modelbeheer

Internet of Things

Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-modeldatabase voor elke schaalgrootte

IoT Hub

Verbind, bewaak en beheer miljarden IoT-apparaten

Machine Learning Studio

Predictive analytics-oplossingen eenvoudig ontwikkelen, implementeren en beheren

Stream Analytics

Realtime verwerking van gegevensstromen vanaf miljoenen IoT-apparaten

Event Hubs

Telemetrie ontvangen van miljoenen apparaten

Meldingshubs

Verzend pushmeldingen naar elk platform, vanaf elke back-end

Logische apps

Automatiseer de toegang en het gebruik van gegevens in clouds zonder code te schrijven

IoT Suite

Leg tot nu toe ongebruikte gegevens vast en analyseer deze om de bedrijfsresultaten te verbeteren

Time Series Insights

Verken en analyseer tijdseriegegevens direct

Event Grid

Betrouwbare bezorging van gebeurtenissen op zeer grote schaal

IoT Edge

Intelligence van de cloud tot edge-apparaten

Azure Location Based Services

Eenvoudige en veilige locatie-API's voorzien in georuimtelijke context voor gegevens

Azure Sphere

Apparaten met een microcontroller veilig verbinden van het silicium naar de cloud

Integratie

StorSimple

Lagere kosten met een oplossing voor hybride cloudopslag voor ondernemingen

API Management

API's veilig en aangepast publiceren naar ontwikkelaars, partners en werknemers

Data Factory

Vereenvoudigde hybride gegevensintegratie op bedrijfsschaal

Service Bus

Verbinding maken over privé- en openbare cloudomgevingen

Data Catalog

Haal meer uit uw bedrijfsgegevensassets

SQL Server Stretch Database

On-premises SQL Server-databases dynamisch naar Azure uitbreiden

Logische apps

Automatiseer de toegang en het gebruik van gegevens in clouds zonder code te schrijven

Event Grid

Betrouwbare bezorging van gebeurtenissen op zeer grote schaal

Beveiliging en identiteit

Azure Active Directory

On-premises mappen synchroniseren en eenmalige aanmelding inschakelen

Multi-Factor Authentication

Beveiliging toevoegen voor uw gegevens en apps, zonder extra rompslomp voor gebruikers

Azure Information Protection

Bescherm uw gevoelige informatie beter, waar en wanneer u dan ook werkt

Azure Active Directory Domain Services

Azure Virtual Machines toevoegen aan een domein zonder domeincontrollers

Key Vault

Sleutels en andere geheimen beveiligen en beheren

Azure Active Directory B2C

Identiteits- en toegangsbeheer van consumenten in de cloud

Beveiligingscentrum

Integreer beveiligingsbeheer en geavanceerde bedreigingsbeveiliging voor verschillende hybride cloudworkloads

Ontwikkelhulpprogramma's

Visual Studio Team Services

Services waarmee teams code kunnen delen, werk kunnen volgen en software kunnen verzenden

API Management

API's veilig en aangepast publiceren naar ontwikkelaars, partners en werknemers

Application Insights

Problemen in uw web-apps en services detecteren, sorteren en vaststellen

Azure DevTest Labs

Snel omgevingen maken met behulp van herbruikbare sjablonen en artefacten

HockeyApp

Mobiele apps implementeren, feedback en foutrapporten verzamelen en het gebruik controleren

Visual Studio App Center

Verzend apps sneller door de toepassingslevencycli te automatiseren

Azure DevOps Projects

Beginnen met Azure-apps bouwen in drie snelle stappen. DevOps Projects biedt ondersteuning voor populaire app-frameworks en heeft volledige CI/CD-pijplijnintegratie en prestatiecontrole.

Beheerhulpprogramma's

Backup

Eenvoudige en betrouwbare serverback-up naar de cloud

Site Recovery

Gecoördineerde beveiliging en herstel van persoonlijke clouds

Application Insights

Problemen in uw web-apps en services detecteren, sorteren en vaststellen

Azure Advisor

Uw aan uw persoonlijke voorkeuren aangepaste op aanbevolen procedures gebaseerde aanbevelingsengine van Azure

Scheduler

Voer taken uit volgens eenvoudige of complexe terugkerende schema's

Automation

Vereenvoudig cloudbeheer met procesautomatisering

Log Analytics

Machinegegevens verzamelen, zoeken en visualiseren van on-premises locaties en de cloud

Traffic Manager

Inkomend verkeer omleiden voor betere prestaties en een hoge beschikbaarheid

Azure Monitor

Zeer nauwkeurige controlegegevens in realtime voor elke Azure-resource

Beveiliging en naleving

Detectie en preventie van bedreigingen inschakelen via geavanceerde cloudbeveiliging

Beveiliging en herstel

Zorg voor beschikbare toepassingen en gegevensbeveiliging

Automation en beheer

Alle automatiserings- en configuratieassets centraal beheren

Inzicht en analyse

Gegevens vanuit de cloud eenvoudig zoeken, correleren en analyseren

Network Watcher

Oplossing voor het bewaken en diagnosticeren van netwerkprestaties

Azure Service Health

Krijg persoonlijke begeleiding en ondersteuning als problemen in Azure-services gevolgen voor u hebben

Microsoft Azure Portal

Bouw, beheer en bewaak alle Azure-producten in één geïntegreerde console

Azure Resource Manager

Vereenvoudig hoe u uw app-resources beheert

Cloud Shell

Azure-beheer stroomlijnen met een browsergebaseerde shell

Mobiele app van Azure

Blijf verbonden met uw Azure-resources, altijd en overal

Azure Policy

Implementeer op schaal corporate governance en standaarden voor Azure-resources

Kostenbeheer

Optimaliseer wat u uitgeeft aan de cloud en maximaliseer daarbij het potentieel van de cloud

Door Azure beheerde toepassingen

Beheer van cloudproducten vereenvoudigen

Azure Migrate

Uw on-premises VM's eenvoudig ontdekken, beoordelen, op maat maken en naar Azure migreren