Wereldwijde VNET-peering

In preview Hier is nu een preview van beschikbaar.

Bijgewerkt op: maandag 16 oktober 2017

Met wereldwijde VNET-peering kunt u virtuele netwerken peeren die tot verschillende Azure-regio's behoren. Voorheen kon u via VNET-peering alleen virtuele netwerken binnen dezelfde regio via peercommunicatie gebruiken. Met deze preview kunt u een peeringverbinding voor verschillende regio's instellen, waardoor u diverse scenario's mogelijk maakt. Enkele voorbeelden zijn herstel na een noodgeval, databasefailover en gegevensreplicatie via privé IP's. Met wereldwijd VNET-peering kunt u een rechtstreekse verbinding met een lage latentie tussen machines in verschillende virtuele netwerken en in verschillende regio's tot stand brengen. Het verkeer is volledig privé omdat het niet via internet wordt verzonden, maar beperkt blijft tot de Microsoft-backbone. Bovendien gelden er geen bandbreedtebeperkingen voor wereldwijde VNET-peering, met uitzondering van de beperkingen die worden bepaald door de grootte van uw virtuele machine. Bezoek onze webpagina over wereldwijde peering om aan de slag te gaan.

 

 

Learn more about Virtual Network.
Virtual Network

Gerelateerde feedback