Navigatie overslaan

Microsoft Azure PaaS に関する Total Economic Impact™ (日本語)

Azure PaaS で実現する 費用削減、新たな収益機会、ビジネス上の便益

Bron 'Microsoft Azure PaaS に関する Total Economic Impact™ (日本語)' is niet beschikbaar in Nederlands. De informatie is beschikbaar in 日本語.

Gepubliceerd: 27-10-2016

Microsoft Azure のサービスとしてのプラットフォーム (PaaS) を使用して、どのようにアプリケーションのイノベーションを促進し、新たな収益を生み出し、コストを削減できるかに興味をお持ちではありませんか。アプリケーションの開発とデプロイに Azure PaaS を使用すれば、非常に大きな投資利益率を得られることに気付くでしょう。しかし、自分の組織で Azure PaaS を利用することで得られるかもしれない影響を評価するための総体的なフレームワークをお持ちでないお客様が数多くいます。Azure PaaS の経済的な影響をより詳しく評価するには、Forrester 社の Total Economic Impact (“TEI”) モデルを使用できます。Forrester Consulting 社によって行われた研究である、『The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS』(Microsoft Azure PaaS の総合的な経済的影響) を無料でダウンロードして、Microsoft Azure PaaS の使用に関連した主な利点、コスト、リスクについて参照し、ビジネスに与える影響について理解を深めてください。

Meld u aan om te downloaden

- Of -

Geef een aantal aanvullende gegevens op en verzend het formulier.

Microsoft kan uw contactgegevens gebruiken om updates en speciale aanbiedingen met betrekking tot Microsoft Azure en andere Microsoft-producten en -services te verstrekken. U kunt u op elk gewenst moment afmelden. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.