Navigatie overslaan

Red Hat Tomcat server for use with Team Services deployments

Laatst bijgewerkt: 13-8-2018

This template allows you to create an Red Hat VM running Apache2 and Tomcat7 and enabled to support Visual Studio Team Services Apache Tomcat Deployment task, the Copy Files over SSH task, and the FTP Upload task (using ftps) to enable deployment of web applications.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Linux VM user account name
adminPassword Administrator password for Linux VM user account
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
tomcatUserName User name for Tomcat manager
tomcatPassword Password for Tomcat manager
sshPassPhrase Pass phrase for SSH certificate
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-tomcat-redhat-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-tomcat-redhat-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren