Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

VPN Custom IPSec Policy

Laatst bijgewerkt: 3-5-2021

This custom IPSec Policy allows more granular configuration of the IKE Parameters. This allows you to deploy a site-to-site VPN Policy to support specific settings on your VPN Endpoit Device.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Resource Location
vpnGateway_Name Name of existing Virtual Network Gateway to deploy the connection to
localGateway_Name Name of existing Local Network Gateway to deploy the connection to
vpnName Name of the VPN connection between Azure and On-Premises (ex: AzureUKS-to-LDN)
vpnProtocol Protocol utilised by the VPN Connection (IKEv1, IKEv2)
saLifeTimeSeconds Security Association Lifetime (Seconds)
saDataSizeKilobytes Security Association Data Size (KB)
ipsecEncryption IPSec Encryption
ipsecIntegrity IPSec Integrity
ikeEncryption IKE Encryption
ikeIntegrity IKE Integrity
dhGroup Diffie-Hellman Group
pfsGroup Perfect Forward Secrecy Group
sharedKey Pre-Shared Key
policyBasedTrafficSelectors Enable this if the OnPremises VPN endpoint needs to be configured as a Policy-Based VPN

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren