Navigatie overslaan

VOD-Aspera-Wowza-AzureMediaServices Solution Template

door vcherukuri
Laatst bijgewerkt: 7-10-2016

Wowza end to end Solution template launches a stack which includes a End User Desktop, Aspera Transfer server, Storage Account, Azure Media Services, and Wowza Streaming Server

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
deploymentName Deployment Name of the Stack
desktopUsername Desktop Administrator Name
desktopAdminPassword Desktop Administrator Password
asperaUsername Aspera Server Administrator Name
asperaAdminPassword Aspera Server Administrator Password
wowzaUsername Wowza Streaming Server Administrator Name
wowzaAdminPassword Wowza Streaming Server Administrator Password
automationAccountName The account name must not be empty, and must not exceed 50 characters in length. The account name must start with a letter or number. The account name can contain letters, numbers, and dashes. The final character must be a letter or a number.
jobId Generate a Job ID (GUID) from https://www.guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx
baseUri base uri for your git repo
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door vcherukuri