Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy a VM Scale Set with a Windows custom image

Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set usng a custom Windows image. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80)

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmSSName The Name of the VM Scale Set
instanceCount Number of VM instances to create in the scale set
vmSize The size of the VM instances Created
dnsNamePrefix The Prefix for the DNS name of the new IP Address created
adminUsername The Username of the administrative user for each VM instance created
adminPassword The Password of the administrative user for each VM instance created
sourceImageVhdUri The source of the blob containing the custom image
frontEndLBPort The front end port to load balance
backEndLBPort The back end port to load balance
probeIntervalInSeconds The interval between load balancer health probes
numberOfProbes The number of probes that need to fail before a VM instance is deemed unhealthy
probeRequestPath The path used for the load balancer health probe

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren