Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Windows VM with Azure secure baseline.

Laatst bijgewerkt: 21-10-2021

The template creates a virtual machine running Windows Server in a new virtual network, with a public IP address. Once the machine has deployed, the guest configuration extension is installed and the Azure secure baseline for Windows Server is applied. If the configuration of the machines drifts, you can re-apply the settings by deploying the template again.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The Azure region where resources in the template should be deployed.
subnetName Name for the subnet in the virtual network where the network interface is connected.
networkSecurityGroupName Name of the network security group that sets rules for the network environment.
virtualNetworkName Name of the virtual network.
addressPrefix Network subnet and prefix.
publicIpName Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmName Name of the virtual machine.
OSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
osDiskStorageAccountType Specifies the storage account type for OS and data disk.
vmSize Size of the virtual machine.
zone Availability zone number.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
enableAcceleratedNetworking Enable accelerated networking.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-baseline/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-baseline/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren