Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a VM from a EfficientIP VHD

Laatst bijgewerkt: 28-4-2021

This template creates a VM from a EfficientIP VHD and let you connect it to an existing VNET that can reside in another Resource Group then the virtual machine

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri URI of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
vmDiskSizeGB Diskspace size of the VM
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
existingSecurityGroupName Name of the network Security Group that needs to be assocated to virtual NIC.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren