Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Dedicated Hosts

door zivraf
Laatst bijgewerkt: 28-4-2021

This will deploy an isolated environment using Azure Dedicated Hosts for you to provision VMs.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for the resources.
numberOfZoness How many Zone to use. Use 0 for non zonal deployment.
numberofHostsPerZone How many hosts to create per zone.
numberOfFDs How many fault domains to use.
dhgNamePrefix Name (prefix) for your host group.
dhNamePrefix Name (prefix) for your host .
dhSKU The type (family and generation) for your host .

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-dedicated-hosts/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-dedicated-hosts/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren