Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy a new VSTS account and project

Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

This template allows you to deploy a new Visual Studio Team Services (VSTS) account and a new project.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
accountName The name of the Visual Studio Team Services account, if it doesn't exist it will be created.
projectName The name of the Visual Studio Team Services project.
processTemplateId Scrum: 6B724908-EF14-45CF-84F8-768B5384DA45 / Agile: ADCC42AB-9882-485E-A3ED-7678F01F66BC / CMMI: 27450541-8E31-4150-9947-DC59F998FC01
versionControlOption The version control of the Visual Studio Team Services project's source code: Git or Tfvc.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/visual-studio-team-services-project-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/visual-studio-team-services-project-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren