Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Creates Virtual WAN resources

door Arpan-MSFT
Laatst bijgewerkt: 29-11-2021

This template allows you to create virtual WAN resources including Virtual WAN, Virtual Hub, VPN Gateway, VPN Site and a VPN Connecton.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location where all resources will be created.
vWanName Name of the Virtual Wan.
vWanSku Sku of the Virtual Wan.
hubName Name of the Virtual Hub. A virtual hub is created inside a virtual wan.
vpnGatewayName Name of the VPN Gateway. A VPN Gateway is created inside a virtual hub.
vpnSiteName Name of the vpnsite. A vpnsite represents the on-premise vpn device. A public ip address is mandatory for a VPN Site creation.
connectionName Name of the vpnconnection. A vpn connection is established between a vpnsite and a VPN Gateway.
vpnSiteAddressspaceList A list of static routes corresponding to the VPN Gateway. These are configured on the VPN Gateway. Mandatory if BGP is disabled.
vpnSitePublicIPAddress The public IP address of a VPN Site.
vpnSiteBgpAsn The BGP ASN number of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
vpnSiteBgpPeeringAddress The BGP peer IP address of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
hubAddressPrefix The hub address prefix. This address prefix will be used as the address prefix for the hub vnet
enableBgp This needs to be set to true if BGP needs to enabled on the VPN connection.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren