Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Virtual WAN (vWAN) Multi-Hub Deployment

Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

This template allows you to create an Azure Virtual WAN (vWAN) multi-hub deployment including all gateways and VNET connections.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vWANname Azure Virtual WAN Name
hub1_location Azure Region for the first Hub
hub2_location Azure Region for the second Hub
Hub1_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the first Hub
Hub2_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the second Hub
Hub1_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the first Hub (please provide your own once deployment is completed)
Hub2_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the second Hub (please provide your own once deployment is completed)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-all-gateways/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-all-gateways/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren