Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Synapse Proof-of-Concept

Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

This template creates a proof of concept environment for Azure Synapse, including SQL Pools and optional Apache Spark Pools

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
_artifactsLocation (geen beschrijving beschikbaar)
_artifactsLocationSASToken (geen beschrijving beschikbaar)
location Location for your deployment.
companyTla This is a Three Letter Acronym for your company name. 'CON' for Contoso for example.
allowAllConnections (geen beschrijving beschikbaar)
sparkDeployment 'True' deploys an Apache Spark pool as well as a SQL pool. 'False' does not deploy an Apache Spark pool.
sparkNodeSize This parameter will determine the node size if SparkDeployment is true
deploymentType Specify deployment type: DevTest, POC, Prod, Shared. This will also be used in the naming convention.
sqlAdministratorLogin The username of the SQL Administrator
sqlAdministratorLoginPassword The password for the SQL Administrator
sku Select the SKU of the SQL pool.
metadataSync Choose whether you want to synchronise metadata.
Frequency Choose whether to run schedule every day of the week, or only on weekdays
TIME_ZONE Timezone for the schedule. Consult https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912391(v=winembedded.11).aspx for more information
ResumeTime Time of Day when the data warehouse will be resumed
PauseTime Time of day when the data warehouse will be paused

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.synapse/synapse-poc/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.synapse/synapse-poc/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren